Views
1 week ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 8) [DC11042018]

https://app.box.com/s/nhxs7vnw9na94twmj7hc0inbdjzwv940

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định ⎧cos x > 0 Điều kiện: ⎨ . ⎩cot x > 0 x = x = t . Đặt 2log ( cot ) log ( cos ) 3 2 t 2 t 2 t 2 t Ta có cot x = 3 ,cos x = 2 ⇒ cot x = 3 ,cos x = 4 . 2 2 cos α Mặt khác, cot α = , ∀α ≠ kπ nên 2 1− cos α t t 4 t t t t ⎛ 4 ⎞ 3 = ⇔ 3 = 12 + 4 ⇔ 4 + ⎜ ⎟ = 1 1 t 1− 4 ⎝ 3 ⎠ t ( ) Để ý rằng t = −1 là một nghiệm của phương trình (1). Ta sẽ chứng minh t = −1 là nghiệm duy nhất của phương trình (1). Thật vậy, vế trái của (1) là một hàm đồng biến theo t và vế phải là hàm hằng nên t = −1 là nghiệm duy nhất. 1 π Với cos x = ⇔ x = ± + k2 π , k ∈Z . 2 3 π So điều kiện, chọn x = + k2 π , k ∈Z . 3 ⎡π ⎤ Mà x ∈ ⎢ ;2π ⎣ 3 ⎥ nên chỉ có ⎦ Câu 25: Đáp án B π x = . 3 Đặt t = 3 x > 0 . Bất phương trình đã cho trở thành ( ) 2 at a t a a + 9 − 1 + − 1 > 0 ⇔ > t 2 9t + 1 . + 9t + 1 Bất phương trình đã cho nghiệm đúng với mọi x khi và chỉ khi Ta có ( ) a > max f ( t ) với f ( t) = 2 t∈ ( 0; +∞) 2 ( t + 9t + 1) 2 9t + 1 . t + 9t + 1 2 −9t − 2 f ′ t = < 0, ∀ t > 0 ⇒ f t f t < f 0 = 1. Suy ra ( ) ( ) ( ) 0;+∞ . là hàm nghịch biến trên ( ) 9t + 1 Do đó < 1, ∀ t > 0 nên các giá trị của a cần tìm là a ≥ 1. 2 t + 9t + 1 Câu 26: Đáp án A DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 4 Thay y = vào biểu thức P và biến đổi ta thu được x ( ) 2 P = − 9 log + 27 log x − 27 . 2 2 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 17 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Do y ≥1 nên x ≤ 4 . Suy ra 1 4 2 ≤ x ≤ . Đặt t = log2 x , khi đó −1 ≤ t ≤ 2 . f t t t t . Xét hàm số ( ) = − 9 2 + 27 − 27, ∈[ −1;2 ] 3 f t = − 18t + 27; f t = 0 ⇔ t = . 2 Ta có ′( ) ′( ) ⎛ 3 ⎞ 27 f ( − 1) = − 63; f ( 2) = − 9; f ⎜ ⎟ = . ⎝ 2 ⎠ 4 27 Vậy max P = − ⇔ x = 2 2, y = 2 . 4 Câu 27: Đáp án D Mệnh đề D sai bởi vì = log 1 1 1 2018 2018 y x là hàm nghịch biến trong khoảng ( ) 2018 log a > log b ⇔ 0 < a < b . Câu 28: Đáp án C 0;+∞ nên Giả sử tại thời điểm ban đầu mẫu đồ cổ có chứa khối lươgnj Cacbon là m 0 và tại thời điểm t (tính từ thời điểm ban đầu), khối lượng đó là ( ) ( ) m t thì ta có −ln 2 − ln 2 t t 5730 5730 0 0 0 m t = m . e ⇔ 75% m = m ⇔ t ≈ 2378 (năm). Câu 29: Đáp án B Đặt t = 2x ⇒ dt = 2dx . Đổi cận: x = 1⇒ t = 2; x = 3 ⇒ t = 6 . sin x sin u F ( x) = ∫ dx ⇒ F ( u) = ∫ du x u 3 3 3 6 sin 2x sin 2x sin 2x sin u dx = 2 dx ⇒ dx = du = F ( 6) − F ( 2) . x 2x x u ∫ ∫ ∫ ∫ 1 1 1 2 Câu 30: Đáp án C Gọi gia tốc trong chuyển động nhanh dần đều của chất điểm A là a thì vận tốc của A là ( ) = thời điểm = 8 3 v a a m s . 4 2 t ta có A ( 8 ) = .8 = 6 ⇒ = ( / ) Quãng đường A chuyển động được trong 8 giây đầu là 8 0 8 2 S ⎛ 3 ⎞ 3 1 = ∫⎜ ⎟ = = 24 ⎝ 4 t dt ⎠ 8 t m . Thời gian A chuyển động đều cho đến lúc gặp B là 12 giây. 0 v t at . Tại DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN A MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 18 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Bộ đề luyện thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn (2016)
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER