Views
9 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 8) [DC11042018]

https://app.box.com/s/nhxs7vnw9na94twmj7hc0inbdjzwv940

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Trường hợp 2: ∆ ′ < 0 . 2 2 Ta có: ( ) ( ) 2 z1 + z2 = 10 ⇔ 1− m + − m + 6m + 1 = 10 ⇔ m = 2 . Vậy m = 3 − 2 5, m = 2 là giá trị cần tìm thỏa yêu cầu bài toán. Câu 40: Đáp án B Gọi O = AC ∩ BD . ⎧BD ⊥ AC ⎨ ⎩BD ⊥ SC Ta có ⇒ BD ⊥ ( SAC ) tại O. Kẻ OI ⊥ SC ⇒ OI là đoạn vuông góc chung của BD và SC. 3 39 Lại có ∆ICO ∽ ∆ACS nên suy ra OI = a . 26 3 39 Vậy d = a . 26 Câu 41: Đáp án C Gọi O là tâm hình vuông của mặt đáy. Khi đó O cũng là tâm của mặt cầu. Ta có 2 ⎛ 2 2 2 a 2 ⎞ a R = SO = a − ⎜ = . 2 ⎟ ⎝ ⎠ 2 2 2 π π . S = 4 R = 2 a Câu 42: Đáp án D Ta có S = 2π Rl = 2 π. 2. 2 = 4π . Câu 43: Đáp án D 2 Sai vì thiết diện qua trục là tam giác vuông cân nghĩa là hai đường sinh tạo thành một mặt phẳng chứa SO mới vuông góc với nhau, còn hai đường sinh bất kì thì chưa chắc vuông góc. Câu 44: Đáp án C 1 3 3 Ta có V ABCD = . .1 = . 3 4 12 VDMNP DM DN DP 1 1 3 1 1 3 3 = . . = . . = . Do đó V DMNP = . = . V DA DB DC 2 3 4 8 8 12 96 DABC Câu 45: Đáp án C Ban đầu bán kính đáy là R, sau khi cắt và gò ta được 2 khối trụ có bán kính đáy là 2 R . Đường cao của các DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN khối trụ không thay đổi. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 21 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 2 Ta có: ( ) 2 2 ⎛ R ⎞ π R h V1 = Sd . h = π. R . h; V2 = 2 Sd1. h = 2 π ⎜ ⎟ . h = . ⎝ 2 ⎠ 2 V1 Khi đó: = V 2 2 Câu 46: Đáp án D u . Đường thẳng d đi qua M ( 0; −1;1) và có vectơ chỉ phương là = ( 1;2;0 ) d P nên u. n = 0 ⇔ a + 2b = 0 ⇔ a = −2b . Do ⊂ ( ) Câu 47: Đáp án D ∆MNP có trọng tâm ( 3;6; −3) G . Đường thẳng d qua G và vuông góc với ( ) ⎧x = 3+ t ⎪ ⎨y = 6 + 2 t ; t ∈ R . ⎪ ⎩z = − 3 − t Q có phương trình là: ( ) ( ) ( ) ( ) K = d ∩ Q ⇒ tọa độ điểm K ứng với tham số t là nghiệm của phương trình: 3 + t + 2 6 + 2t − −3 − t − 6 = 0 ⇔ t = −2 ⇒ K 1;2; −1 . Câu 48: Đáp án C Phương trình mặt cầu ở đáp án (C) có tâm ( 3;3; −3) Do đó ( ) R = x = y = z . I I I S tiếp xúc với ba mặt phẳng tọa độ. Hơn nữa M thỏa mãn phương trình ( S ) nên ∈( ) Câu 49: Đáp án A I và bán kính R = 3 nên M S . u n . Do ∆ vuông góc với (P) nên ∆ có vectơ chỉ phương = = ( 1; −1;1) Phương trình đường thẳng ∆ qua ( 1; −1;2 ) Gọi tâm ∈ ∆ ⇒ ( 1 + , −1 − ,2 + ) I I t t t . Lúc đó ⎧x = 1+ t ⎪ A là: ⎨y = − 1 − t . ⎪ ⎩z = 2 + t 2 3+ 3t 1 R = IA = d ( I, ( P) ) ⇔ 3t = ⇔ t = − 3 2 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN p MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Vậy 3 R = . 2 Trang 22 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
Bộ đề luyện thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn (2016)
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG