Views
5 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 8) [DC11042018]

https://app.box.com/s/nhxs7vnw9na94twmj7hc0inbdjzwv940

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định *Suất điện động cảm ứng cũng là suất điện động tự cảm là không đúng. Câu 19: Đáp án B Phản ứng nhiệt hạch là phản ứng kết hợp hai hạt nhân loại rất nhẹ( số khối A 4 a a k k suy ra k = 5;6;7;8 . Câu 21: Đáp án A q q 1 F r F 1,6.10 F = k ⇒ F ~ ⇒ = ⇒ r = r = 3. = 2cm 2 −4 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 −4 r r F2 r1 F2 3,6.10 Câu 22: Đáp án C *Sự hình thành sóng âm bên trong cột không khí được giải thích trên cơ sở của sóng dừng. Khi nút cao su di chuyển ở những vị trí mà âm nghe được to nhất tức là hai vị trí đó cách nhau số nguyên lần nữa bước sóng. ⎧ v l2 l1 k v − = ⎪ 2 f v v l = k → ⎨ ⇒ l3 − l1 = k + ⇒ v = ( l3 − l2 ).2 f 2 f ⎪ v 2 f 2 f l3 − l1 = ( k + 1 ). l 2 2 −l1 ⎪⎩ f *Thay số: v = ( l − l ).2 f = ( 102 − 68 ).2.500 = 340.10 2 ( cm / s ) = 340 ( m / s ) 3 2 Câu 23: Đáp án A u U0∠ϕu 200 2∠0 π i = = = i = = 4∠ R + Z − Z i R + Z − Z i 50 + 0 − 50 i 4 ( ) ( ) ( ) Câu 24: Đáp án A L C L C *Gọi góc xoay α 3 = 80° ứng với tụ điện có điện dung C 3 để bắt được VOV1 C3 − C1 α3 −α1 C3 −10 80 − 0 = ⇔ = ⇒ C3 = 170 pF C − C α −α 370 −10 180 − 0 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 2 1 2 1 Gọi α 4 ứng với tụ điện có điện dung C 4 để bắt được đài VOV3. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 10 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Ta có C f 104,5 C ~ f ⇒ = = = A ⇒ C = AC −2 −2 −2 4 4 −2 −2 C3 f3 99,9 4 3 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định C4 − C1 α4 −α1 170 A −10 α4 − 0 = ⇔ = ⇒ α4 = 72,68° C − C α −α 370 −10 180 − 0 2 1 2 1 ∆ α = α4 − α3 = 72,68° − 80° = − 7,32° Lưu ý: Bấm SHIFT RCL ALPHA .,,, để lưu tỉ số C4/C3 vào biến A. C = a. α + b (a, b là các hằng số). Câu 25: Đáp án D Cường độ qua mạch bằng Đèn sáng bình tường thì ξ 6 I = = = 0,5A R + r + R 11+ 0,1+ 0,9 ⎧U dm = Idm. Rd = 0,5.11 = 5,5V I = Idm = 0,5A ⇒ ⎨ ⎩Pdm = Idm. U dm = 0,5.5,5 = 2,75W Câu 26: Đáp án B d ( ) ( ) λD′ ⎧a′ = a + 12% a i′= λD 1− 2% D a′ λ ⎨ ⎯⎯⎯→ i′ = = 0,98 = 0,875 i ⎩D ′ = D − 2% D a 1 + 12% a ∆i ∆ i = i − i′ = i − 0,875i = 0,125 i ⇒ % = 12,5% i Câu 27: Đáp án D Từ Z rLC 2 LC π ⎧Z = r ⎪ tanϕrLC = = ⇒ ZLC = r 3 ⇒ ⎨ r 3 ⎪⎩ Z = R + r + 3r ( ) ( ) 2 2 U ⎛ U ⎞ PR = R. ⇒ R + 2r − R + 4r = 0 ⇒ R R = 4r R + r + Z ⎝ ⎠ Chuẩn hóa 2 2 2 2 2 2 2 ⎜ ⎟ 1 2 P LC R R = 1⇒ R = 4r 1 2 U U 2U U rLC = ZrLC. = 2 r. = Z 2 2 2 ⎛ ⎞ ⎛ R ⎞ ( R + r ) + ⎜ Z 1+ + 3 LC ⎟ ⎜ ⎟ ⎝ r 3 ⎠ ⎝ r ⎠ 2 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 11 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
Bộ đề luyện thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn (2016)
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Tuyển chọn 405 bài tập toán 7
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC