Views
9 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 8) [DC11042018]

https://app.box.com/s/nhxs7vnw9na94twmj7hc0inbdjzwv940

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định *Suất điện động cảm ứng cũng là suất điện động tự cảm là không đúng. Câu 19: Đáp án B Phản ứng nhiệt hạch là phản ứng kết hợp hai hạt nhân loại rất nhẹ( số khối A 4 a a k k suy ra k = 5;6;7;8 . Câu 21: Đáp án A q q 1 F r F 1,6.10 F = k ⇒ F ~ ⇒ = ⇒ r = r = 3. = 2cm 2 −4 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 −4 r r F2 r1 F2 3,6.10 Câu 22: Đáp án C *Sự hình thành sóng âm bên trong cột không khí được giải thích trên cơ sở của sóng dừng. Khi nút cao su di chuyển ở những vị trí mà âm nghe được to nhất tức là hai vị trí đó cách nhau số nguyên lần nữa bước sóng. ⎧ v l2 l1 k v − = ⎪ 2 f v v l = k → ⎨ ⇒ l3 − l1 = k + ⇒ v = ( l3 − l2 ).2 f 2 f ⎪ v 2 f 2 f l3 − l1 = ( k + 1 ). l 2 2 −l1 ⎪⎩ f *Thay số: v = ( l − l ).2 f = ( 102 − 68 ).2.500 = 340.10 2 ( cm / s ) = 340 ( m / s ) 3 2 Câu 23: Đáp án A u U0∠ϕu 200 2∠0 π i = = = i = = 4∠ R + Z − Z i R + Z − Z i 50 + 0 − 50 i 4 ( ) ( ) ( ) Câu 24: Đáp án A L C L C *Gọi góc xoay α 3 = 80° ứng với tụ điện có điện dung C 3 để bắt được VOV1 C3 − C1 α3 −α1 C3 −10 80 − 0 = ⇔ = ⇒ C3 = 170 pF C − C α −α 370 −10 180 − 0 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 2 1 2 1 Gọi α 4 ứng với tụ điện có điện dung C 4 để bắt được đài VOV3. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 10 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Ta có C f 104,5 C ~ f ⇒ = = = A ⇒ C = AC −2 −2 −2 4 4 −2 −2 C3 f3 99,9 4 3 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định C4 − C1 α4 −α1 170 A −10 α4 − 0 = ⇔ = ⇒ α4 = 72,68° C − C α −α 370 −10 180 − 0 2 1 2 1 ∆ α = α4 − α3 = 72,68° − 80° = − 7,32° Lưu ý: Bấm SHIFT RCL ALPHA .,,, để lưu tỉ số C4/C3 vào biến A. C = a. α + b (a, b là các hằng số). Câu 25: Đáp án D Cường độ qua mạch bằng Đèn sáng bình tường thì ξ 6 I = = = 0,5A R + r + R 11+ 0,1+ 0,9 ⎧U dm = Idm. Rd = 0,5.11 = 5,5V I = Idm = 0,5A ⇒ ⎨ ⎩Pdm = Idm. U dm = 0,5.5,5 = 2,75W Câu 26: Đáp án B d ( ) ( ) λD′ ⎧a′ = a + 12% a i′= λD 1− 2% D a′ λ ⎨ ⎯⎯⎯→ i′ = = 0,98 = 0,875 i ⎩D ′ = D − 2% D a 1 + 12% a ∆i ∆ i = i − i′ = i − 0,875i = 0,125 i ⇒ % = 12,5% i Câu 27: Đáp án D Từ Z rLC 2 LC π ⎧Z = r ⎪ tanϕrLC = = ⇒ ZLC = r 3 ⇒ ⎨ r 3 ⎪⎩ Z = R + r + 3r ( ) ( ) 2 2 U ⎛ U ⎞ PR = R. ⇒ R + 2r − R + 4r = 0 ⇒ R R = 4r R + r + Z ⎝ ⎠ Chuẩn hóa 2 2 2 2 2 2 2 ⎜ ⎟ 1 2 P LC R R = 1⇒ R = 4r 1 2 U U 2U U rLC = ZrLC. = 2 r. = Z 2 2 2 ⎛ ⎞ ⎛ R ⎞ ( R + r ) + ⎜ Z 1+ + 3 LC ⎟ ⎜ ⎟ ⎝ r 3 ⎠ ⎝ r ⎠ 2 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 11 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
Bộ đề luyện thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn (2016)
Tuyển chọn 405 bài tập toán 7
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG