Views
8 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 8) [DC11042018]

https://app.box.com/s/nhxs7vnw9na94twmj7hc0inbdjzwv940

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com T T T = 2s 12103 ∆ t = 504. T + + ⎯⎯⎯→∆ t = s 6 8 12 Câu 40: Đáp án A http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định * Từ đồ thị ta phân tích. U * U = ⇒ Z → ∞ ⇒ U = U C ( ) 2 2 1 1 C C ⎡ R + r + Z ⎤ L − 2Z 1 2 L + ⎣ ⎦ Z Z ⎧ ⎡ZC1 = 80 ⎪⎢ → U Z = U C1 Z = U ⇔ Z C C1 = Z ∞ ⎪⎣ZC 2 → ∞ * ⎨ 2 2 2 ⎪ U U PR .ZC1 ⎪ PR = R = R ⇒ R = = 60 Ω 2 2 2 ⎩ Z ZC1 U *Thay đổi Z C để U Cmax khi đó C C ( ) ⎧ 1 1 ⎛ 1 1 ⎞ 1 ⎛ 1 ⎞ ⎪ = ⎜ + ⎟ = ⎜ + 0⎟ ⇒ ZC 0 = 160Ω ⎪ZC 0 2 ⎝ ZC1 ZC∞ ⎠ 2 ⎝ 80 ⎠ * ⎨ 2 2 2 2 ⎪ ( R + r) + Z L ( 60 + 20) + Z L ⎪ZC 0 = ⇔ 160 = ⇒ Z L = 80Ω ⎩ ZL ZL max U 120 → UC = = = 120 2V Z L 80 1− 1− Z 160 C 0 ⎧C1 → UC1 ⎪ U 1 1 1 1 C1= U ⎛ ⎞ C 2 Chú ý: ⎨C2 → UC 2 ⎯⎯⎯⎯→ = ⎜ + ⎟ ⎪ Z max C0 2 ⎝ ZC1 ZC 2 ⎠ ⎩C0 → UC ----- HẾT ----- DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 16 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn BỘ ĐỀ 2018 MÔN VẬT www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ THEO CẤU TRÚC CỦA BỘ SỐ 04 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm) http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Câu 1: Một vật dao động điều hòa vs biên độ A và vận tốc cực đại v max . Chu kì dao động của vật là A. 2πA/v max . B. Av max/ /π. C. 2πAv max . D. 2πv max /A. Câu 2: Tia nào sau đây không phải là tia phóng xạ? + A. Tia γ . B. Tia β . C. Tia α . D. Tia X. Câu 3: Khi sóng âm truyền từ môi trường không khí vào môi trường nước thì A. chu kì của nó tăng. B. tần số của nó không thay đổi. C. bước sóng của nó giảm. D. bước sóng của nó không thay đổi. Câu 4: Sóng điện từ có tần số 10 MHz truyền trong chân không với bước sóng là A. 60m. B. 6 m. C. 30 m. D. 3 m. Câu 5: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T thì pha của dao động A. là hàm bậc nhất của thời gian. B. biến thiên điều hòa theo thời gian. C. không đổi theo thời gian. D. là hàm bậc hai của thời gian. Câu 6: Hạt nhân càng bền vững khi có A. số nuclôn càng nhỏ. B. số nuclôn càng lớn. C. năng lượng liên kết càng lớn. D. năng lượng liên kết riêng càng lớn. Câu 7: Gọi ε D , ε L , ε T lần lượt là năng lượng của phôtôn ánh sáng đỏ, phôtôn ánh sáng lam và phôtôn ánh sáng tím. Ta có A. ε D > ε > ε . B. ε > ε > ε . C. ε > ε > ε . D. ε > ε > ε . L T T L D T D L L T D Câu 8: Khi nói về sự truyền sóng cơ trong một môi trường, phát biểu nào sau đây đúng? A. Những phần tử của môi trường cách nhau một số nguyên lần bước sóng thì dao động cùng pha. B. Hai phần tử của môi trường cách nhau một phần tư bước sóng thì dao động lệch pha nhau 90 0 . C. Những phần tử của môi trường trên cùng một hướng truyền sóng và cách nhau một số nguyên lần bước sóng thì dao động cùng pha. D. Hai phần tử của môi trường cách nhau một nửa bước sóng thì dao động ngược pha. Câu 9: Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là đúng? A. Dao động của con lắc đồng hồ là dao động cưỡng bức. B. Biên độ của dao động cưỡng bức là biên độ của lực cưỡng bức. C. Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức. D. Dao động cưỡng bức có tần số nhỏ hơn tần số của lực cưỡng bức. Câu 10: Trong nguyên tử hiđrô , bán kính Bo là r 0 = 5,3.10-11m. Bán kính quỹ đạo dừng N là A. 47,7.10 -11 m. B. 21,2.10 -11 m. C. 84,8. -11 m. D. 132,5.10 -11 m. DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 1 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Bộ đề luyện thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn (2016)
CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
Tuyển chọn 405 bài tập toán 7
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC