Views
8 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 8) [DC11042018]

https://app.box.com/s/nhxs7vnw9na94twmj7hc0inbdjzwv940

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 2π d ∆ ϕ = = 2π ⇒ d = kλ λ Do đó những phần tử của môi trường trên cùng một hướng truyền sóng và cách nhau một số nguyên lần bước sóng thì dao động cùng pha. Câu 9: Đáp án C Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức. Câu 10: Đáp án C Bán kính quỹ đạo dừng N ứng với n = 4. r = n r0 = 4 .5,3.10 = 8, 48.10 m = 84,8.10 m N 2 2 −11 −10 −11 N Câu 11: Đáp án B Số notron có trong 1 hạt 238 92 U : Nn = A − Z = 238 − 92 = 146 Số notron có trong 59,50g 238 U là: m 59,592 23 25 N = 146. .N A = 146. .6,023.10 ≈ 2, 2.10 (hạt). A 238 Câu 12: Đáp án D Đối với con lắc đơn, đồ thị biểu diễn mối liên hệ giữa chiều dài l của con lắc và chu kì dao động l 4π l g T = 2π ⇔ T = ⇔ l = T g 2 2 2 g y 2 4π x a Như vậy: y = ax là 1 đường thẳng. Câu 13: Đáp án D *Từ trường đều là từ trường mà các đường sức từ là các đường thẳng song song và cách đều nhau. Câu 14: Đáp án C Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường luôn cùng phương với vectơ cảm ứng từ là sai. Câu 15: Đáp án A DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Điều kiện để một chất có khả năng phát ra ánh sáng phát quang là ánh sáng kích thích có bước sóng nhỏ hơn ánh sáng phát quang ( λkt < λpq ) MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 8 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 3.10 6.10 8 −6 Tính: λ = = = 0,5.10 ( m) = 0,5( µ m) pq c f 14 λ = 0,55 µ m > λ = 0,5µ m nên khi dùng ánh sáng có bước sóng này để kích thích thì chất này không kt thể phát quang. pq Câu 16: Đáp án D Điều kiện để có sóng dừng trên sợi dây với hai đầu cố định; λ v 4 λ = k = k ⇔ 1,6 = k. ⇒ k = 16 (Với k là số bụng sóng.) 2 2 f 2.20 Câu 17: Đáp án B Độ lớn cường độ điện trường không phụ thuộc vào điện tích thử q. Câu 18: Đáp án D v f 60 20 Bước sóng: λ = = = 3( cm) Câu 19: Đáp án A ⎧ Pdm Idm = = 0,5A ⎪ U dm U dm 220 ⎨ ⇒ I = I 0,5 240 2 dm = ⇔ = ⇒ R = Ω ⎪ U R + Rd R + 200 dm Rd = = 200Ω ⎪ ⎩ Pdm Câu 20: Đáp án C Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo dừng M về quỹ đạo dừng K, thì nguyên tử hiđrô có thể phát ra bức xạ có bước sóng : E M hc −19 6,625.10 .3.10 − EK = ⇔ ( −1,51 − ( − 13,6 )).1,6.10 = λ λ Câu 21: Đáp án B • Đề cho ⎧ S S S S + S S A ⎪ 1 3 4 4 2 ⎪⎩ 1 1 2 1 2 T /2 = = = = → ⎨ ⎪ S2 = A = 2 3A 2 −34 8 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 9 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Bộ đề luyện thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn (2016)
CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
Tuyển chọn 405 bài tập toán 7
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG