Views
8 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 8) [DC11042018]

https://app.box.com/s/nhxs7vnw9na94twmj7hc0inbdjzwv940

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định U R + Z L + ZC U + U + U = . R + Z + Z = U. ( ) R L C L C Z 2 R + Z L − ZC Đặt y = U R + U L + UC khi đó ( ) 2 . R + ZL + ZC y = U 1 Z − Z ⎧Z − Z = R tanϕ = ⇒ ⎨ R ⎩ZL = R tanϕ + ZC ( ) 2 R + Z L − ZC L C L C Ta có tanϕ ( 2) Thay (2) vào (1): R + ZL + ZC R + 2ZC + R tanϕ U ⎧ ⎪ ⎫ ⎪ y = U. = U. = ± ⎨( R + 2Z ) cos sin 2 2 2 2 2 C ϕ + R ϕ⎬ ( ) R R tan R b R + ZL − Z + ϕ C ⎪ ⎩ a ⎪⎭ ( 2 ) 2 2 U R + ZC + R R y = ± cos( ϕ − α ) với tanα = R R + Z y max 0 max max ( ) 2 2 + + U R 2Z C R ⇒ ϕ = α ⇒ y = khi R y được biến đổi về dạng góc như sau: 2 ⎛ 2ZC ⎞ 2 ymax = U ⎜1+ ⎟ + 1 = U ( 1− 2 tanϕRC ) + 1 ⎝ R ⎠ ϕ được đưa về dạng đại số như sau: 0 2 ( ) 2 C 1 1 2 tan tanϕ = − 1 R R + 2Z R tanϕ 2 2 C = 1− 2 tanϕRC ⇔ = ⇒ Z L0 = + ZC 0 Z L0 − ZC R R + ZC b. Kết quả: *Viết dưới dạng đại số. ( U U U ) R L C ( ) 2 2 + + U R 2Z C R + + = với max R *Viết dưới dạng góc. ( U U U ) U ( ϕ ) 2 + + = 1− 2 tan + 1 khi max R L C RC Z L0 0 2 = R Z R + 2Z + DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 0 C C 1 1 2 tan tanϕ = − ϕ RC ϕ RC MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 14 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Câu 37: Đáp án B *Trên mà quan sát được 3 vân sáng tức là có 3 phổ chồng lên nhau Khi đó phổ bậc k của bước sóng λmin sẽ trùng với phổ bậc k – 2 của bước sóng λ. Do đó ta có − λD λ D λ 2 2. 4, 4 a = a ⇒ ≥ λ − λ = min max ( k ) k k max min ⇒ k min = 5Như vậy từ phổ bậc 3 trở đi có sự chồng lấn. Giả sử trong số 3 phổ chồng lấn gần O nhất là phổ bậc 3, bậc 4 và bậc 5 [ 3;5] có một phổ bậc m (với m∈ ) của màu vàng thuộc 1 trong 3 phổ đó thì khi đó ta có λ D mλ D λ D x x x m a a a min vang max min ≤ vang ≤ max ⇔ 5 ≤ ≤ 3 ⇔ 3,57 ≤ ≤ 3,93 => Không tồn tại giá trị nguyên của m∈ [ 3;5] Do đó ta tiếp tục xét sự chồng lấn của 3 quang phổ liền kề là phổ bậc 4, bậc 5 và bậc 6. Khi đó: λ D mλ D λ D a a a min vang max 6 ≤ ≤ 4 ⇒ 4,29 ≤ ≤ 5,24 ⇒ = 5 m Như vậy có ba vân sáng tương ứng ba phổ chồng lên nhau trong đó có phổ bậc 5 của màu vàng. Câu 38: Đáp án D ⎧ U N1 N1 − 2n = = ⇒ N2 = 2,5N1 ⎪U2 N2 N2 − 5n ⎨ ⎪ U2 − 0,05U N2 + 30 N2 N2 + 30 = ⇒ − 0,05 = ⎩⎪ U N1 + 30 N1 N1 + 30 N N 2 2 1 1 N N2 = 12,5N ⎧ 1 1 = N + 30 − 0,05 = ⎯⎯⎯⎯→ ⎨ N + 30 ⎩N N1 N1 − 2n Bình luận: = ⇒ N = 2,5N N N − 5n 2 2 2 2 1 870 = 2175 m ta đã sử dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, nếu em nào không nhận ra được vấn đề này thì sẽ rất khó khăn để giải quyết bài toán này. DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Câu 39: Đáp án A MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 15 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
Bộ đề luyện thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn (2016)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Tuyển chọn 405 bài tập toán 7
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC