Views
4 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 8) [DC11042018]

https://app.box.com/s/nhxs7vnw9na94twmj7hc0inbdjzwv940

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com ⎧ ∆P I ∆ P = ⇒ I = ⎯⎯⎯→ U = 0,1U ⎪ 100 10 ⎨ ⎪U I cos ϕ = U I cos ϕ ⇒ 10U = U ⎪⎩ 1 1 U R = I . R 2 2 2R 1R 2 2 1Z 1 Z 2Z 2 Z Z1 Z 2 PZ 1 PZ 2 ( 1) http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định *Mục đích của chúng ta là quy U Z1 và U Z 2 theo U 1 nên để đơn giản ta chuẩn hóa U 1 = 1 *Khi điện áp hai đầu đoạn mạch là U 1 ⎧ 1 ⎧ 10 U1 Z U 2Z U1 Z U1 U = = 1R ⎪ 3 ( 1) ⎪ 3 = = ⇒ ⎨ ⎯⎯→ ⎨ sinϕ sin ( π −ϕZ ) sin ( ϕZ −ϕ ) ⎪ 1 0,1 U1R = ⎪U 2R = ⎪⎩ 3 ⎪⎩ 3 *Khi điện áp hai đầu đoạn mạch là kU = k ( U = ) 1 1 1 2 2 ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ 2 2 2 ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ AB = AH + HB ⇔ k = U2R + U 2Z cosϕZ + U 2Z sinϕZ ≈ 5,8 ⎜ 0,1/ 3 ( 10/ 3) ⎟ ⎜ 0,5 ( 10/ 3 ) ⎟ . 3/2 ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ Câu 40: Đáp án C T = 4.10 ⇒ ω = 50π ⇒ Z C = = 50Ω Cω −3 1 Từ giản đồ vectơ ta có ∆AMB vuông cân tại M. ⇒ U = U = U = U ⇒ U = 50 2. 2 = 100V R r L C 2 2 CH U 100 R = r = ZC = 50 ⎯⎯→ P = = = 100W R + r 50 + 50 ----- HẾT ----- DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 16 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn BỘ ĐỀ 2018 MÔN VẬT www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ THEO CẤU TRÚC CỦA BỘ SỐ 05 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm) http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Câu 1: Đơn vị nào sau đây không dùng để đo khối lượng của hạt nhân nguyên tử? A. Kg B. MeV/c C. MeV/c 2 D. u Câu 2: Một vật dao động tắt dần có các đại lượng nào sau đây giảm liên tục theo thời gian? A. Biên độ và tốc độ B. Li độ và tốc độ C. Biên độ và gia tốc D. Biên độ và cơ năng Câu 3: Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp xảy ra cộng hưởng thì điều nào sau đây là sai? A. ω 2 LC = 1. B. P = UI. C. U = U R . D. Z > R. Câu 4: Sóng âm không truyền được trong A. thép. B. không khí. C. chân không. D. nước. Câu 5: Một sợi dây đàn hồi AB hai đầu cố định được kích thích dao động với tần số 20 Hz thì trên dây có sóng dừng ổn định với 4 bụng sóng. Để trên dây có sóng dừng với 2 bụng sóng thì tần số dao động của sợi dây là A. 40 Hz. B. 50 Hz. C. 12 Hz. D. 10 Hz. Câu 6: Chọn câu Đúng. Trên một đoạn mạch xoay chiều, hệ số công suất bằng 0 (cosϕ = 0), khi: A. đoạn mạch có điện trở bằng không. B. đoạn mạch không có cuộn cảm. C. đoạn mạch chỉ chứa điện trở thuần. D. đoạn mạch không có tụ điện. Câu 7: Một sóng điện từ có tần số 100 MHz truyền với tốc độ 3.10 8 m/s có bước sóng là A. 300 m. B. 3 m. C. 0,3 m. D. 30 m. Câu 8: Giới hạn quang điện của một kim loại là λ 0 = 0,30µm. Công thoát electron của kim loại đó là A. 4,14eV; B. 1,16eV; C. 2,21eV; D. 6,62eV Câu 9: Hạt nhân 92 U có cấu tạo gồm: 238 A. 92 proton và 238 nơtron; B. 92 proton và 146 nơtron DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN C. 238 proton và 146 nơtron; D. 238 proton và 92 nơtron; Câu 10: Hiện tượng giao thoa ánh sáng chỉ quan sát được khi hai nguồn ánh sáng là hai nguồn A. kết hợp. B. cùng cường độ. C. cùng màu sắc. D. đơn sắc MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 1 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Bộ đề luyện thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn (2016)
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG