Views
4 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 8) [DC11042018]

https://app.box.com/s/nhxs7vnw9na94twmj7hc0inbdjzwv940

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Ở vị trí cân bằng (VTCB) được truyền vận tốc thì vận tốc đó có độ lớn là cực đại: 2π 2π A 2.3,14.5 vmax = Aω = A. ⇒ T = = = 0,5 s T v 62,8 Câu 20: Đáp án D max 2 2 2 2 ⎛ i ⎞ ⎛ q ⎞ q= Cu ⎛ i ⎞ ⎛ u ⎞ Đối với mạch LC ta luôn có: ⎜ ⎟ + ⎜ ⎟ = 1⎯⎯⎯→ ⎜ ⎟ + ⎜ ⎟ = 1 ⎝ I0 ⎠ ⎝ Q0 ⎠ ⎝ I0 ⎠ ⎝ U 0 ⎠ 2 2 2 α + β ≥2 αβ 2 α β α β αβ α β α β max + = 1 ⇔ + − 2 = 1⎯⎯⎯⎯→ + ≤ 2 ⇒ + = 2 Câu 21: Đáp án B ⎧ c λ = ⎪ ⎨ ⎪ λ = ⎪⎩ 1 7 f1 f1 = f2 = f c − v 7,5.10 14 ⎯⎯⎯⎯→ f = = = 4,167.10 −6 v λ1 − λ2 0,18.10 2 f2 Câu 22: Đáp án A Hai máy có cùng tần số f nên: 1800 f = f ⎯⎯⎯→ p n = p n ⇔ p = 4. n ⇒ n = 7,5 p 60 f = pm 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 12 ≤ n ≤ 18 ⎯⎯⎯⎯→ 1,6 ≤ p ≤ 2, 4 . Vì p nguyên nên chọn p 1 = 2 n2 = 7,5 p1 Do 2 1 1800 f1 pn1 Hz . 60 Suy ra = = 2. = 60( ) Câu 23: Đáp án C Po → α + 210 4 206 84 2 82 X Theo định luật phóng xạ ta có:số hạt nhân còn lại: t m t ⎛ − ⎞ N = . NA A ⎛ − ⎞ T A con T con = me ⎜1− 2 ⎟ ⎯⎯⎯⎯→ con = me ⎜1− 2 ⎟ Ame N N m m ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎛ ⎞ = ⎜ − ⎟ = 210 ⎝ ⎠ 276 206 − 1 2 138 .210 154,5 Câu 24: Đáp án D g DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Hz MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 10 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Cá như một tia sáng truyền tới mắt người, đường kéo dài tia khúc xạ cắt d tại S 2 chính là ảnh ảo của cá. ⎧HI = HS1 tan i HS2 tan i sin i n2 3 ⎨ ⇒ = ≈ = = ⎩HI = HS2 tan r HS1 tan r sin r n1 4 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định HS 3 3 .40 30cm 2 = HS 1 = = 4 4 Câu 25: Đáp án D *Khi nguyên tử phát chuyển từ quỹ đạo có mức năng lượng cao về mức năng lượng thấp thì sẽ phát ra hc một phôtôn có bước sóng λ : Ecao − Ethap = λ ( ) ( ) E − E = E − E − E − E 5 3 5 4 4 3 *Nhận thấy hiệu năng lượng tỉ lệ nghịchvới λ = λ + λ ⇔ 0, 434 = λ + 0, 486 −1 −1 −1 −1 −1 −1 53 54 43 54 λ 54 = 4,056µ m bước sóng tương ứng. Kinh nghiệm: Khi bài toán cho 2 bước sóng yêu cầu tìm bước sóng còn lại ta làm nhanh như sau: Bước 1: Biểu diễn các bước sóng liên quan trên sơ sơ đồ mức năng lượng . Tính độ dài xoay quanh các quỹ đạo liên quan đến bài toán (Ví dụ ở bài trên thì OL = ON + NL ) Bước 2: Thay các độ dài đó bằng nghịch đảo các bước sóng (nếu đề cho các bước sóng). Thay tần số (nếu đề cho tần số) tương ứng. Bước 3: Dùng chức năng SHIFT –SOLVE giải nhanh ẩn số còn lại. Câu 26: Đáp án C π d L = 4 π.10 . = 4 π.10 4 = π .10 . l l l 2 2 2 N 2 2 −7 N S −7 2 −7 N d − ( ) 2 2 2 2 2 − 2500 . 2.10 2 1 2 −7 N d 2 2 −7 3 ∆i i i i etc = L = L. = π .10 . = π .10 . = 1,48V Câu 27: Đáp án B ∆t t − t l i 0,5 0,01 ( ) ⎧ ⎪ = ω − ⎨ 2 2 ⎪⎩ x = ( l − lcb ) 2 1 1 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 2 2 2 2 v A x 2 g 2 0 2 { ( 0 0 ) } ⇒ v = A − l − l − ∆l ∆l MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 11 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Bộ đề luyện thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn (2016)
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG