Views
5 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 8) [DC11042018]

https://app.box.com/s/nhxs7vnw9na94twmj7hc0inbdjzwv940

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 2 g 2 2 g 2 2 ( 60 3) ( A ( 1 l0 ) ) ( A ( 7 l0 ) ) ⎧⎪ ∆ l = 0 4cm → = − − ∆ = − − ∆ ⇒ ⎨ ∆l0 ∆ l0 ⎪⎩ A = 0,6 145cm 2( ∆ l0 + A) 4 + 0,6 145 v = = = 81,72 cm / s ⎛ T ∆l 0, 4 4 0, 4 0 T ⎞ 2⎜ arcsin + ⎟ arcsin + ⎝ 2π A 4 ⎠ 2 0,6 145 4 Câu 28: Đáp án A *Khi electron chuyển động dưới tác dụng của lực hút tĩnh điện thì lực tĩnh điện đóng vai trò là lực hướng tâm giữ cho electron chuyển động tròn đều. F = F d . 2 Bán kính Bo trên các quỹ đạo: r = n r với 2 mv q q Fht = Fd ⇔ = k ⇔ mR = k R R R 2 2 e 2 e ω 2 2 1 1 1 ⇒ ω ⎯⎯⎯→ ω ⇒ ω R n n 2 2 R= n r 0 2 ~ ~ ~ 3 6 3 n 0 ht R = r0 = 5,3.10 −11 m . Qũy đạo L ứng với n = 2, quỹ đạo N ứng với N ứng với n = 4 L 3 L 3 N 3 ωN n ⎛ 2 ⎞ 1 = = ⎜ ⎟ = => Giảm 8 lần. ω n ⎝ 4 ⎠ 8 Câu 29: Đáp án C Dựa vào VTLG ta có: A A 3 T T 0 → → ⇔ 0 → → x4 2 2 12 6 x5 x6 x 4 , x 5 và x 6 cách nhau một khoảng thời gian T/12. T 10π ∆ t = 0,05 = ⇒ T = 0,6 s ⇒ = rad / s 12 3 * ( ) ω ( ) A vmax 3 Aω 3 ( 1) x3 = ⇒ v = = = 20π ⎯⎯→ A = 4 3 cm 2 2 2 Câu 30: Đáp án C DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN ZL − ZC 1 ZL tan ϕ = = − . ZC + 1 y R R R ax b ( ) www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 12 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com ⎧ Z L 1, 2 = ⎧Z 0 tan 1, 2 C = → ϕ = ( 1) ⎪ R ⎨ ⎯⎯→ ⎨ ⇒ R = 10Ω ⎩ZC = 12 → tanϕ = 0 ⎪ 1 Z 0 = − .12 + L ⎪⎩ R R http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Câu 31: Đáp án C Vì q1. q 2 > 0 và ∑ F = 0 M nên điểm M phải nằm trong đoạn AB. q1q2 4 q. q0 FA + FB = 0 ⇒ FA = FB ⇔ k = k ⇒ BM = 2AM 2 2 AM BM ⎧AM + BM = 12cm ⎧AM = 4cm ⎨ ⇒ ⎨ ⎩2AM − BM = 0 ⎩BM = 8cm Câu 32: Đáp án D 1 A 1 64 m = . . It = . .4.( 3600 + 20.60 + 25) ≈ 6, 4g F n 96500 2 −3 m m m 6,4.10 −4 D = = ⇒ d = = = 4,8.10 m = 0,48mm −4 3 V S. d S. D 15.10 .8,9.10 Câu 33: Đáp án B *Hiệu suất: ⎧ PCI PCI PCI ⎪H = = = P Q m 1 ⎪ tp .N A . ∆E. m. N A. ∆E ⎨ t A t ⇒ t = . H ⎪ A. PCI m ⎪ Q = N ∆ E = .N A . ∆ E ⎩ A 3 23 −13 m. N A. ∆E 0,5.10 .6,023.10 .200.1,6.10 t = . H = = 1863985s = 21,6 ngày 3 A. P 235.4400.10 CI mg Chú ý: Số hạt N . N A g / mol = A ; 1 ngày = 24.60.60 = 86400 (s) *Hiệu suất được hiểu cách khác chính là hiệu quả: DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 13 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
Bộ đề luyện thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn (2016)
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG