Views
7 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 8) [DC11042018]

https://app.box.com/s/nhxs7vnw9na94twmj7hc0inbdjzwv940

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định k λ k 0,65 4. 3,25 k 4 *. Như vậy ở phổ bậc bắt đầu có 3 sự trùng nhau ≥ max min λmax − λ ⇔ ≥ min 0,65 − 0,45 = ⇒ = nên dưới phổ bậc 3 là có khoảng tối nhỏ nhất. QP bậc 3 có một phần chồng với quang phổ bậc 4. Do đó QP bậc 2 và 3 không chồng lên nhau. (Quan sát hình 1). D ∆ xmin = 3imin − 2imax = 3 min − 2 max = 0,1mm a Do đó ( λ λ ) Phương pháp tổng quát. Ta lấy lấy vân sáng bậc k làm chuẩn. Từ đó chúng ta đi k min tức là chúng ta đã biết được tại quang phổ bậc bao lên nhau. Khi biết được từ quang phổ bậc bao nhiêu có trở nên vô cùng đơn giản. Tại một vị trí có m quang phổ chồng lên nhau tức là có λminD λD k λ λ λ λ = . = − ⇒ = min ⎯⎯⎯⎯⎯→ ≥ a a k − n λmax min ≤ ≤ max max ( ) λ λ x k k n k n ⇒ k = k ; k ;.... ⇒ x = k 1 2 min 1 Câu 39: Đáp án D λmin D a *Độ giảm biên độ sau mỗi chu kì là ∆A 1 1 4 2 2 µ mg W0 − W = kA0 − kA = µ mg.4A ⇒ ∆ A = 2 2 k A 4µ mg 20µ mg 0 A5 = A0 − 5∆ A = 0 ⇒ ∆ A = = ⇒ k = = 10 N / m 5 k A0 A0 *Biên độ còn lại sau 2 chu kì: A = A − 2. ∆ A = A − 2. = 0,6 A 5 2 0 0 0 − λ 1 2 1 2 1 2 2 2 2 −3 Q = kA0 − kA2 = k ( A0 − 0,6 A0 ) = 0,32kA0 = 1,28.10 J = 1,28mJ 2 2 2 Câu 40: Đáp án C (Vì R là biến số nên ta đặt R = x ). Khi đó cường độ qua nguồn là min www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com xác định k. Xác định được nhiêu bắt đầu có sự chồng sự chồng nhau thì bài toán m vân sáng quan sát được DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 16 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com I ξ R x ξ ξ ξ R x R x r r + r + r 1+ 1+ + R + x R + x R x R x = ⇒ 1 U = . 1 1 + = 1 ( 1 + ) = N R x r R x 1 1 1 1 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Công suất tiêu thụ trên R là 2 ξ 2 ⎧ r r ⎫ 1 2 ⎨ + + ⎬ 2 U ⎩ R1 x N = = ⎭ ξ PR = 2 x x ⎧ ⎫ ⎪ ⎛ r ⎞ r ⎪ ⎨ x ⎜1+ ⎟ + ⎬ ⎪ ⎝ R1 ⎠ x ⎪ b ⎪⎩ a ⎪⎭ Theo bất đằng thức CôSi thì ⎛ r ⎞ r r 1 2 x ⎜1+ ⎟ = ⇒ x0 = = = Ω ⎝ R 1 1 ⎠ x r 1+ 1+ 3 R 2 P = max khi a = b. Từ đó ta có 1 R ----- HẾT ----- DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 17 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
Bộ đề luyện thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn (2016)
Tuyển chọn 405 bài tập toán 7
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER