Views
8 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 8) [DC11042018]

https://app.box.com/s/nhxs7vnw9na94twmj7hc0inbdjzwv940

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com s . I = s − . − − 2 = s = s ⇒ = N I = π d = sI N π r d 2 π. d l l ld 2 7 7 0 7 B 4 π.10 . 4 π.10 . 4.10 . 0 π 0 0 Câu 22: Đáp án A http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định λ~ v Đối với sóng âm: v > v > v ⎯⎯→ λ > λ Đối với sóng ánh sáng: (n là chiết suất của nước) R l kk l kk c c. T λ λ n = = = ⇒ λ′ = v v. T′ λ′ n Do đó: Một sóng âm và một sóng ánh sáng truyền từ không khí vào nước thì bước sóng của sóng âm tăng còn bước sóng của sóng ánh sáng giảm. Câu 23: Đáp án C ⎧ 1 1 1 = Dmin = + ⎪ fmax OCV OV ⎨ ⎪ 1 = = 1 + 1 Dmax ⎪⎩ fmin OCC OV 1 1 ⇒ Dmax − Dmin = − OC OC 1 1 Đối với mắt không tật ta có OCV → ∞ ⇒ Dmax − Dmin = = = 4dp OC 0,25 Kiến thức bổ trợ liên quan về mắt cần nắm 1. Mắt thường: + Điểm cực cận cách mắt khoảng 25cm; OC = 25cm + Điểm cực viễn cách mắt ở ∞ , OC + Khoảng nhìn rõ của mắt [ OC ; OC ] C V V = ∞ + Công thức thấu kính của mắt = = + ( 1) C C D 1 1 1 f d OV 1 + Khi quan sát ở vô cùng d = ∞ ⎯⎯→ f = OV ( 1) 1 1 1 + Khi quan sát ở điểm cực cận d = OCC ⎯⎯→ D = = + f OC OV ( ) DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN + Khi chuyển từ trạng thái quan sát ở vật ở vị trí d 1 sang vị trí d 2 ta có độ biến thiên độ tụ V C C 1 1 ∆ D = − d d 2 1 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 11 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com +Khi chuyển từ trạng thái từ không điều tiết sang điều tiết tối đa 1 1 ∆ D = − OC OC C V http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định + Năng suất phân li của mắt tan α = AB OA 2. Mắt bị tật cận thị: fmax < OV ⇒ OCC < 25 cm; OC Cách khắc phục: Cách 1. V Đeo thấu kính phân kì để nhìn xa các vật ở vô cực. Qua kính phân kì vật cho ảnh ảo nằm ở điểm cực viễn, tức là ⎧d = ∞ 1 1 1 1 ≈ ⎨ ⎩d ′ = O C f ∞ O C L − OC L 0 ⇒ = + = ⎯⎯⎯→ k = − k V k k V V 0 Chú ý: Đeo kính sát mắt thì L ≈ 0 . Cách 2: Đeo kính phân kì f Đeo kính phân kì để nhìn các vật ở vô cùng như mắt bình thường tức là vật đặt 25cm cho ảnh ảo qua thấu kính nằm ở điểm cực cận ⎧⎪ d = 25cm − L 1 1 1 1 ⎨ ⇒ D = + ⇒ = + ′ = − = − ( − k Dk ⎪⎩ d O C OC L) 25 − L − ( 0C − L) 25 − OC OC k C C C C OC > 25cm → f > OV C max V 3. Mắt bị tật viễn thị. Cách khắc phục: Đeo kính hội tụ để nhìn gần như mắt thường tức là vật đặt cách mắt 25cm cho ảnh ảo qua kính nằm ở điểm cực cận. DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN ( ) ⎧⎪ d′ = − OkCC = − OCC − L ⎨ ⎪⎩ d = 25 − L 1 1 1 ⇒ Dk = = + f 25 − L − OC − L k ( ) C MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 12 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
Bộ đề luyện thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn (2016)
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG