Views
4 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 8) [DC11042018]

https://app.box.com/s/nhxs7vnw9na94twmj7hc0inbdjzwv940

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com L 1 1 1 ≈ 0 → D = = + f 25 − OC C http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Câu 24: Đáp án C Vật dao động cơ cưỡng bức với biên độ lớn nhất khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng khi: f = f ⇒ f − f = nl 0 nl 0 0 *Đối với vật dao động cơ cưỡng bức với biên độ lớn nhất khi: f − f 0 → 0 (hiệu tần số ngoại lực và tần số riêng của hệ tiến đến không) ⎧ω1 = 6, 2π ⎧ f1 = 3,1Hz 2 6,5 ⎪ω = π 2 2 3,25 = ⎪ f = Hz ω π f f0 = 3,2Hz ⎨ ⎯⎯⎯→ ⎨ ⎯⎯⎯⎯→ f1 − f0 → 0 ⎪ω3 = 6,8π ⎪ f3 = 3,4 Hz ⎩ ⎪ω4 = 6,1π ⎪ ⎩ f4 = 3,05Hz dụng vào vật làm cho vật doa động với biên độ lớn nhất trong số các lực). Câu 25: Đáp án D −9 λD 600.10 .1 4 Công thức tính khoảng vân: 3 3.10 − i = = = m = − 0,3 mm a 2.10 Câu 26: Đáp án A Theo giả thiết ta có: ε f A + K A + K hf A K K K A 2 1 = = + ⇒ = ⇔ 2 = ⇒ 2 = − f1 A + K2 A + K2 Câu 27: Đáp án C 2 2 2 2 2 2 ⎧ ⎪U = U 150 90 120 R + UC ⎪ R R ⎨ ⇒ 2 ⎨ ⎪P = RI = IU R ⎪P = 2.120 = 240( W ) ⎩ Câu 28: Đáp án C ( ) ⎧ = U + ⇒ U = V ⎩ t2 − t1 6 − 0,1 m∈Z Tính m = = = 29,5 ⎯⎯⎯→ m = 29 và T = 0,4s 0,5T 2π 0,5. 5 π DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN t2 ⎛ 3π ⎞ S = 2 A. m + ∫ v( t) dt = 2.4 2.29 + ∫ 20π 2 sin ⎜5π t − ⎟ dt ⎝ 4 ⎠ T 0,4 t1 + m. 0,1+ 29. 2 2 6 nl MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 13 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Câu 29: Đáp án A Năng lượng của phôtôn: ε = hf = hc λ N: là số phôtôn chiêu vào hay phát ra trong 1 giây thì công suất của chùm sáng được xác đinh: hc P = Nε = N. λ hc NB PB λB 0,6.0,6 P = N. ⇒ = = = 1 λ N P λ 0,45.0,8 Câu 30: Đáp án A A A A xta x a λ = ⎯⎯⎯⎯⎯→ 0,38.10 ≤ ≤ 0,76.10 k D k D 0,38≤λ≤0,76 −6 t −6 ( + 0,5) ( + 0,5) −3 −3 −6 3,3.10 .2.10 −6 0,38.10 ≤ ≤ 0,76.10 ⇒ 8,18 ≥ k ≥ 3,84 → có 5 giá trị của k = 4;5;6;7;8 0,5 .2 ( k + ) Câu 31: Đáp án A *Hạt A (đạn) bắn vào hạt B đứng yên (bia) sinh ra hai hạt C và D thì áp dụng định luật bảo toàn động lượng: p = p + p A C D ⎧⎪ KC + KD = K A + ∆E ĐL bảo toàn và chuyển hóa năng lượng: ⎨ ⎪⎩ ∆ E = mtruoc − msau c ( ) 2 931,5 ( ) 2 ∆ E = 4,0015 + 13,9992 −1,0073 − 16,9947 uc = −1,21 MeV * p ⊥ p ⇒ p + p = p ⎯⎯⎯⎯→ K m + K m = K m P α 2 2 2 2 p =2Km p α O p p α α O O ⎪⎧ K P + KO = Kα + ∆ E ⎧K + = 7,7 −1, 21 ⎪⎧ = 4,42 P K K p MeV O ⎨ ⇔ ⎨ ⇒ ⎨ ⎩⎪ K pmP − KOmO = −Kα mα ⎩K P − 17KO = − 7,74 ⎩⎪ KO = 2,07 MeV DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Chú ý: m = 4,0015u ≈ 4 u; m = 16,99947u ≈ 17u α Câu 32: Đáp án A O MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 14 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Bộ đề luyện thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn (2016)
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG