Views
8 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 8) [DC11042018]

https://app.box.com/s/nhxs7vnw9na94twmj7hc0inbdjzwv940

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 3 *Thời gian lò xo bị nén là T/6, do đó vẽ VTLG ta suy ra được độ dãn ban đầu của là xo là ∆ l 0 = A , do 2 chọn chiều dương hướng xuống nên tại vị trí lò xo không biến dạng ∆l 0 có li độ x = −∆l 0 *Khi vật đến vị trí lò xo không biến dạng thì vật có li độ A 3 vmax Aω x = −∆ l = − ⇒ v = = ⇒ Aω = 2 v = 20π 3 cm / s 2 2 2 A 3 2∆l0 Aω = 0,2π 3 2∆l0 g *Mặt khác ∆ l0 = ⇒ A = ⎯⎯⎯⎯→ . = 0, 2π 3 2 3 3 ∆l ∆l0 0,09 → ∆ l0 = 0,09( m) ⇒ T = 2π = 2π = 0,6s g 10 Câu 36: Đáp án C *Li độ tổng hợp bằng tổng li độ hai dao đông thành phần: x = x1 + x 2 2 2 ⎛ x ⎞ ⎛ y ⎞ *Nếu 2 địa lượng x và y vuông pha thì: ⎜ ⎟ + ⎜ ⎟ = 1 ⎝ xmax ⎠ ⎝ ymax ⎠ *Tại thời điểm t ta có: x = A = 6( cm) ⇒ x = x − x = 9 − 6 = 3( cm ) 2 1 1 2 *Do dao động thứ nhất và dao động thứ hai vuông pha nên: 2 2 2 2 ⎛ x ⎞ 1 ⎛ x ⎞ ⎛ 3 ⎞ ⎛ 9 ⎞ ⎜ ⎟ + ⎜ ⎟ = 1 ⇔ ⎜ ⎟ + ⎜ ⎟ = 1⇒ A = 6 3 ⎝ A1 ⎠ ⎝ A ⎠ ⎝ 6 ⎠ ⎝ A ⎠ Câu 37: Đáp án C Bước sóng: λ = 20( mm) = 2( cm) ( cm) *Số điểm dao dộng với biên độ cực đại trên đoạn AB. AB AB 68 68 − < k < ⇔ − < k < λ λ 20 20 ⇔ − 3, 4 < k < 3,4 ⇒ k = −3; −2; −1;...;3 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN *Để C xa B nhất thì C phải nằm trên cực đại ứng với k = -3 khi đó ta có: 0 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN d d kλ CA CB λ AB BC CB λ 2 2 1 − 2 = ⇔ − = −3 ⇔ − − = −3 Trang 17 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com 2 2 68 3.20 BC 67,58mm − BC − BC = − ⇒ ≈ http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Câu 38: Đáp án A Từ biểu thức 2 2 2 2 2 1 2 2 ⎛ 2 1 ⎞ U = 2U 0 + 2 U 0 L ω . ⇔ U = 2U 2 0 ⎜1 + Z L . 2 ⎟ R ⎝ R ⎠ 1 ⎜ 2 : ⎟ 10 : 0,0055 2.10 : 0,0095 ⎝ R ⎠ ⎛ 2 ⎞ −6 −6 Trên đồ thị ta chọn hai điểm U = ( ) = ( ) ⎧ 2 2 −6 0,0055 = 2 ( 1 + Z L.1.10 ) 2 −6 ⎪ U0 0, 0055 1 + Z L.10 ⎨ ⇒ = ⇒ Z 1633 2 −6 L = Ω ⎪ 2 2 −6 0, 0095 1 + ZL.2.10 0,0095 = 2 ( 1 + Z L.2.10 ) ⎪⎩ U0 Z 1633 L = L = = 5, 44H ω 300 Câu 39: Đáp án A ( D D) ⎧ λ − ∆ ⎫ ⎪i = ⎪ ⎪ a D ⎬ ⇒ ∆ D = ⎪ λ ( D + ∆D) 3 2 = ⎪ ⎨ i ⎪ Với khoảng vân i = 2 nên i′ = 2i = 4mm . a ⎪ ⎭ ⎪ λ ( D + 3∆D ′ = ) λD ⎪i = 2 = 2i a a ⎪⎩ i Câu 40: Đáp án B I Pdm 3 = I = = = 0,5A U 6 dm1 dm2 dm Để các đèn sáng bình thường thì U1 = U dm1 = 6V U −U −U 12 − 6 12 2 1 2dm 1dm b 2 + 2 = 1 ⇒ b = = = = Ω I2 Idm 0,5 R I U U R U DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN ----- HẾT ----- MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 18 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
Bộ đề luyện thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn (2016)
Tuyển chọn 405 bài tập toán 7
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG