Views
7 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 8) [DC11042018]

https://app.box.com/s/nhxs7vnw9na94twmj7hc0inbdjzwv940

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Câu 32: Đáp án B df 15.10 d′ = = = 30cm > 0 → Ảnh thật suy ra Ảnh và vật ngược chiều nhau. d − f 15 −10 d′ 30 A′ k < 0 → k = − = − = −2 ⇒ k = ⇒ A′ = 2A = 8cm d 15 A Câu 33: Đáp án C Sóng dọc không truyền được trong chân không. Câu 34: Đáp án D λ = v. T = 3.0,1 = 0,3m = 30cm Số điểm cực tiểu trên đoạn NO là NA − NB − ≤ k ≤ OA OB λ λ Thay số −2,6 ≤ k ≤ 0 → k = { −2; −1;0} Có 3 đường dao động với biên độ cực tiểu cắt đoạn NO. Như vậy đường Hypebol gần N nhất ứng với k = -2 cắt ∆ tại M và M’ . MA MB kλ AN MN MN NB 2 2 2 2 − = ⇔ + − + = −2 Thay số: Câu 35: Đáp án B d1M d2 M 2 2 2 2 SHIFT −SOLVE 10 90 2.30 35,3 + MN − MN + = − ⎯⎯⎯⎯⎯→ MN ≈ cm d′ ⎧d′ + d = 80cm ⎧d′ = 60 cm d. d′ k = − = −3 → ⎨ ⇒ ⎨ ⇒ f = = 15cm d ⎩d′ − 3d = 0 ⎩d = 20cm d + d′ Câu 36: Đáp án C µ mg OI = OI′ = x0 = = 0,01m = 1cm k λ Do đó DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 13 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Biên độ còn lại sau mỗi lần qua VTCB O: A1 = A − 2x 0 = 5 − 2.1 = 3 cm *Khi lò xo không biến dạng lần thứ 2 tức là vật đi từ chỗ bị nén ra đến vị trí lò xo giãn nhiều nhất rồi đến vị trí lò xo không biến dạng. Áp dụng định luật bảo toàn và chuyển hóa cơ năng ta có 1 2 1 2 −3 E − kA = − µ mg. ( A + 2 A1 ) ⇒ E = kA − µ mg. ( A + 2A1 ) = 1,5.10 J 2 2 Câu 37: Đáp án D *Từ đồ thị ta có khi S 2 2 U 220 ⎧r = 20Ω R0 = 80 = ZL − r → Pmax = ⇔ 242 = ⇒ ⎨ 2( R0 + r) 2( 80 + r) ⎩ZL = 100Ω U r + Z 20 + 100 R = 55 Ω → U d = Zd . = U = 220 = 179,5V Câu 38: Đáp án C Z R + r + Z + + Đoạn mạch đang có tính cảm kháng Z > Z 2 2 2 2 L 2 2 2 L 55 20 2 100 ( ) ( ) L C ⎧ π ϕ1 = 2 ⎡ϕ1 → P1 P1 = P π 2 ϕ1 = 2ϕ ⎪ 3 U 2 ⎢ ⎯⎯⎯→ ϕ1 + ϕ2 = ⎯⎯⎯→ ⎨ ⇒ P = sin 2ϕ1 = 60 3W Bình luận: Cách giải trên ⎣ϕ 2 → P2 2 ⎪ π 2ZLC ϕ2 = ⎪⎩ 6 mang tính chất Độc đáo. Câu 39: Đáp án B ξ *Khi khóa K đóng, cường độ qua cuộn cảm I = R + r *Khi ngắt khóa K trong mạch có sự hình thành dao động lý tưởng LC, cường độ cực đại lúc này bằng = = ξ I0 I R + r 2 2 2 2 CU0 2 ⎛ R + r ⎞ −4 0 0 2 0 ⎜ ⎟ I0 ξ 1 1 W = LI = CU ⇒ L = = CU . = 2,88.10 H = 0, 288mH Câu 40: Đáp án D 2 2 ⎝ ⎠ DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN *Phương trình phản ứng hạt nhân p + Be → He + X 2 4 4 6 1 9 2 3 p = p + p ⎯⎯⎯→ p + p = p ⎯⎯⎯⎯→ m K + m K = m K p 2 p ⊥ pα 2 2 2 p = 2Km X α p α X p p α α X X MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 14 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Bộ đề luyện thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn (2016)
CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Tuyển chọn 405 bài tập toán 7
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG