Views
7 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 8) [DC11042018]

https://app.box.com/s/nhxs7vnw9na94twmj7hc0inbdjzwv940

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định + Vì X chỉ có 3 nguyên tử oxi ⇒ chỉ có 1 nhóm CO 3 . ⇒ n CO2 = n X = 10 ÷ 100 = 0,1 mol. ⇒ m X = 0,1 × 93 = 9,3 gam Câu 24: Đáp án D X tác dụng với Na, dung dịch NaOH, dung dịch AgNO 3 trong NH 3 ⇒ X là OHC-COOH. Y tác dụng với dung dịch NaOH, dung dịch AgNO 3 trong NH 3 . ⇒ Y là HCOOC 2 H 5 . Câu 25: Đáp án C Đặt n P2O5 = a ⇒ m P2O5 = 142a. Ta có n H3PO4 = 2n P2O5 = 2a ⇒ n NaOH phản ứng = 6a. ⇒ n NaOH dư = 0,2535 × 2 – 6a = 0,507 – 6a. + Vậy từ mối tương quan m và 3m ta có: 3m P2O5 = m Na3PO4 + m NaOH dư . ⇔ 426a = 2a×164 + (0,507 – 6a)×40 ⇔ a = 0,06 mol. ⇔ m = 8,52 gam Câu 26: Đáp án B Đáp án A chỉ thu được 3 ancol ⇒ Loại. Đáp án B thu được 4 ancol ⇒ Chọn. Đáp án C thu được 3 ancol ⇒ Loại. Đáp án D thu được 4 ancol trong đó có 1 ancol bậc III ⇒ Loại. Câu 27: Đáp án A Cặp phản ứng có thể xảy ra là: (2) CO 2 + Ca(OH) 2 → CaCO 3 ↓ + H 2 O. (3) K 2 CO 3 + 2HCl → 2KCl + CO 2 ↑ + H 2 O. Câu 28: Đáp án A 5,48 gam hh CH 3 COOH, C 6 H 5 OH → m chất rắn + H 2 O + Ta có n H2O = 0,06 mol. Theo BTKL m rắn = 5,48 + 0,06 x 40 - 0,06 x 18 = 6,8 gam. Câu 29: Đáp án C Nhận thấy khi oxi hóa ancol bằng CuO luôn thu được hợp chất hữu cơ C (andehit hoặc xeton) và nước có số mol bằng nhau DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MC + M 2 Ta có M T = 2 H O = 27,5 → M C = 37 → C chứa 2 anđehit kế tiếp nhau là HCHO, CH 3 CHO Do M C = 37 , sử dụng đường chéo → HCHO và CH 3 CHO có số mol bằng nhau. Trang 10 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Gọi số mol của HCHO và CH 3 CHO là x mol Khi tham gia phản ứng tráng bạc → n Ag = 4x + 2x = 0,3 → x = 0,05 mol Vậy 2 ancol thu được gồm CH 3 OH : 0,05 mol và C 2 H 5 OH : 0,05 mol Khi thủy phân hỗn hợp X cần dùng 0,15 mol NaOH thu được 2 muối và 2 ancol CH 3 OH : 0,05 mol; C 2 H 5 OH : 0,05 mol → B có cấu tạo CH 3 OOC-CH 2 COOC 2 H 5 : 0,05 mol và A phải có cấu tạo dạng este vòng C 5 H 8 O 2 Luôn có n NaOH = 2n B + n A → n A = 0,05 mol Vậy hỗn hợp Y gồm NaOOOC-CH 2 -COONa: 0,05 mol và C 5 H 9 O 3 Na : 0,05 mol → % NaOOC-CH 2 -COONa= Câu 30: Đáp án B Ta có các phản ứng: (C 6 H 10 O 5 ) n + nH 2 O C 6 H 12 O 6 2C 2 H 5 OH H + 0,05.140 × 100% = 48,61%. 0,05.148 + 0,05.140 ⎯⎯→ nC 6 H 12 O 6 (X) (Glucozo). LMR ⎯⎯⎯→ 2C 2 H 5 OH (Y) + 2CO 2 nCH 2 =CH–CH=CH 2 ⇒ R là cao su buna Câu 31: Đáp án B ZnO,MgO,500° C ⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ CH 2 =CH–CH=CH 2 (Z). ⎯⎯⎯→ –(–CH 2 –CH=CH–CH 2 –)– n (R). XT,T P Có n NaOH = 2n Na2CO3 = 0,18 mol Bảo toàn khối lượng → m H2O = 8,28 +0,18.40 - 13,32 = 2,16 gam → n H2O = 0,12 mol Bảo toàn nguyên tố C → n C(X) = 0,09 + 0,33 = 0,42 mol Bảo toàn nguyên tố H → n H(X) = 2. 0,15 + 0,12.2 -0,18 = 0,36 mol 8,28 − 0,36 − 0,42.12 → n O (X) = = 0,18 16 → C: H : O = 0,42 : 0,36 : 0,18= 7 : 6 : 3 → X có công thức là C 7 H 6 O 3 X có cấu tạo HCOOC 6 H 4 (OH) Z chứa HCOONa và C 6 H 4 (ONa) 2 → P là HCOOH và Q là C 6 H 4 (OH) 2 Tổng số nguyên tử hiđro trong hai phân tử P, Q là 8 . Câu 32: Đáp án B DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN ♦ CB 1 : 0,6 mol CO + O → 0,225 mol CO + 0,375 mol CO 2 . ||→ n O trong Y = n O trong X – n O bị CO lấy = 0,2539m ÷ 16 – 0,375 mol. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 11 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Bộ đề luyện thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn (2016)
CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
Tuyển chọn 405 bài tập toán 7
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC