Views
5 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 8) [DC11042018]

https://app.box.com/s/nhxs7vnw9na94twmj7hc0inbdjzwv940

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC ĐỀ THI THỬ THPT 2018 THPT CHUYÊN THÁI NGUYÊN- LẦN 1 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm) BẢNG ĐÁP ÁN 1-C 2-A 3-D 4-A 5-A 6-C 7-B 8-C 9-D 10-A 11-C 12-D 13-B 14-B 15-B 16-C 17-B 18-A 19-C 20-C 21-A 22-A 23-B 24-D 25-C 26-D 27-A 28-C 29-D 30-A 31-A 32-C 33-B 34-C 35-B 36-C 37-D 38-D 39-D 40-A DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 7 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com ĐỀ THI THỬ THPT 2018 THPT CHUYÊN THÁI NGUYÊN- LẦN 1 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm) http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Câu 1: Đáp án C Ta có phản ứng: LỜI GIẢI CHI TIẾT (CH 3 [CH 2 ] 16 COO) 3 C 3 H 5 + 3NaOH → 3CH 3 [CH 2 ] 16 COONa + C 3 H 5 (OH) 3 . Câu 2: Đáp án A Chỉ những oxit ở sau nhôm mới có khả năng tác dụng với CO. ⇒ CuO có thể tác dụng được với CO: CuO + CO Câu 3: Đáp án D Vì NaCl ở trạng thái rắn ⇒ không phân li thành ion ⇒ NaCl rắn không dẫn điện Câu 4: Đáp án A Để gọi tên của este (RCOOR') ta đọc theo thứ tự: Tên R' + Tên RCOO + at t° ⎯⎯→ Cu + CO 2 ⇒ Vinyl axetat ứng với CTCT thu gọn là CH 3 COOCH=CH 2 . Câu 5: Đáp án A Vì phản ứng ở đáp án A chỉ có 1 hướng xảy ra đó là: Zn + H 2 SO 4 → ZnSO 4 + H 2 ↑ ⇒ Ở đáp án A luôn luôn có khí thóa ta Câu 6: Đáp án C CaSO .2H O : thạch cao sống 4 2 CaSO .H O : thạch nao nung 4 2 CaSO : thạch cao khan 4 Câu 7: Đáp án B Vì isopren trong CTCT chưuas nối đôi C=C. DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN ⇒ Isopren có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp Câu 8: Đáp án C MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 8 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Bộ đề luyện thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn (2016)
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG