Views
6 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 8) [DC11042018]

https://app.box.com/s/nhxs7vnw9na94twmj7hc0inbdjzwv940

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC ĐỀ THI THỬ THPT 2018 THPT CHUYÊN THÁI NGUYÊN- LẦN 1 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm) BẢNG ĐÁP ÁN 1-C 2-A 3-D 4-A 5-A 6-C 7-B 8-C 9-D 10-A 11-C 12-D 13-B 14-B 15-B 16-C 17-B 18-A 19-C 20-C 21-A 22-A 23-B 24-D 25-C 26-D 27-A 28-C 29-D 30-A 31-A 32-C 33-B 34-C 35-B 36-C 37-D 38-D 39-D 40-A DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 7 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com ĐỀ THI THỬ THPT 2018 THPT CHUYÊN THÁI NGUYÊN- LẦN 1 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm) http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Câu 1: Đáp án C Ta có phản ứng: LỜI GIẢI CHI TIẾT (CH 3 [CH 2 ] 16 COO) 3 C 3 H 5 + 3NaOH → 3CH 3 [CH 2 ] 16 COONa + C 3 H 5 (OH) 3 . Câu 2: Đáp án A Chỉ những oxit ở sau nhôm mới có khả năng tác dụng với CO. ⇒ CuO có thể tác dụng được với CO: CuO + CO Câu 3: Đáp án D Vì NaCl ở trạng thái rắn ⇒ không phân li thành ion ⇒ NaCl rắn không dẫn điện Câu 4: Đáp án A Để gọi tên của este (RCOOR') ta đọc theo thứ tự: Tên R' + Tên RCOO + at t° ⎯⎯→ Cu + CO 2 ⇒ Vinyl axetat ứng với CTCT thu gọn là CH 3 COOCH=CH 2 . Câu 5: Đáp án A Vì phản ứng ở đáp án A chỉ có 1 hướng xảy ra đó là: Zn + H 2 SO 4 → ZnSO 4 + H 2 ↑ ⇒ Ở đáp án A luôn luôn có khí thóa ta Câu 6: Đáp án C CaSO .2H O : thạch cao sống 4 2 CaSO .H O : thạch nao nung 4 2 CaSO : thạch cao khan 4 Câu 7: Đáp án B Vì isopren trong CTCT chưuas nối đôi C=C. DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN ⇒ Isopren có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp Câu 8: Đáp án C MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 8 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
Bộ đề luyện thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn (2016)
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Tuyển chọn 405 bài tập toán 7
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER