Views
1 week ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 8) [DC11042018]

https://app.box.com/s/nhxs7vnw9na94twmj7hc0inbdjzwv940

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Ta có hệ ⎧160x + 72y = 44 ⎧x = 0,05 ⎨ → ⎨ ⎩x + y = 0,65 ⎩y = 0,5 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Bảo toàn nguyên tố Fe → n Fe3O4 = ( 0,05.2 +0,5) : 3 = 0,2 mol Bảo toàn nguyên tố O → n H2O = 4n Fe3O4 =0,8 mol Bảo toàn nguyên tố H → n H2SO4 = n H2 + n H2O = 0,6 +0,8 = 1,4 mol → V = 2 lít Bảo toàn điện tích trong dung dịch Z → n 3+ Al = 1, 4.2 − 0,05.2.3 − 0,5.2 = 0,5 mol 3 m= m Al + m Fe3O4 = 27.0,5 + 232. 0,2 = 59,9 gam ⇒ M – v = 57,9 Câu 33: Đáp án B có ∑n NaOH phản ứng = 2n Na2CO3 = 0,06 mol > 0,05 mol ⇒ Y là este của phenol; còn X là một este bình thường. có n X = 0,04 mol và n Y = 0,01 mol. ☆ phản ứng: 0,05 mol X, Y + NaOH → hỗn hợp chất hữu cơ Z + H 2 O. đốt Z → 0,03 mol Na 2 CO 3 + 0,12 mol CO 2 ||⇒ ∑n C trong Z = 0,03 + 0,12 = 0,15 mol. ⇒ ∑n C trong X và Y = 0,15 mol ⇒ số C trung bình X, Y = 0,15 ÷ 0,05 = 3. ⇒ X phải là HCOOCH 3 (vì Y là este của phenol, C Y ≥ 7). có 0,04 mol HCOOCH 3 ⇒ C Y = (0,15 – 0,04 × 2) ÷ 0,01 = 7 → Y là HCOOC 6 H 5 . vậy, làm bay hơi Z thu được m gam chất rắn gồm 0,05 mol HCOONa và 0,01 mol C 6 H 5 ONa. ⇒ m = 0,05 × 68 + 0,01 × 116 = 4,56 gam. Câu 34: Đáp án C Ta có các phản ứng: (a) AgNO 3 + HCl → HNO 3 + AgCl↓. (b) Al 2 O 3 + 6HCl → 2AlCl 3 + 3H 2 O. (c) Cu không tác dụng với dung dịch HCl đặc nóng ⇒ Đồng vẫn còn nguyên. (d) Ba(OH) 2 + 2KHCO 3 → BaCO 3 ↓ + K 2 CO 3 + 2H 2 O. Câu 35: Đáp án B Câu 36: Đáp án C Đipeptit Y C 6 H 12 N 2 O 3 . Do là đipeptit nên loại trừ 1 nhóm CO-NH, 1 nhóm NH 2 , 1 nhóm COOH ta còn C 4 H 8 + Đipeptit có dạng H 2 N–A–CONH–B–COOH. Vậy ta có các TH sau. DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN (A) C 2 H 4 + (B) C 2 H 4 có 1 đồng phân alpha là Ala–Ala. (A) CH 3 + (B) C 3 H 7 có 4 đồng phân alpha gồm: MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 13 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com NH 2 -CH 3 -CONH-CH(C 2 ,H 5 )COOH có 2 đồng phân NH 2 -CH 3 -C(CH 3 ) 2 -COOH có 2 đồng phân ⇒ C 6 H 12 O 3 N 2 có (1+2+2) = 5 đồng phân http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Câu 37: Đáp án D Sơ đồ quá trình + xử lí một số giả thiết cơ bản: 2+ 0,05mol ⎧Mg ⎫ ⎧Mg ⎫ ⎧ ⎫ ⎪ ⎪ ⎪ NO ? + 2− ⎪ ⎪ ⎪ ⎨Fe3O4 ⎬ + H2SO4 → Fe SO4 + + H ( ) 2O ⎨ ⎬ ⎨ ⎬ ⎪ H 0,87mol + 2 0,57mol Fe NO ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎩ 3 NH 2 ⎭ ⎩ 4 ⎭ ⎩ 0,2mol ⎭ 38,36gam 111,46gam Giải khí n NO = 0,05 mol và n H2 = 0,2 mol. BTKL cả sơ đồ có n H2O = 0,57 mol. Tiếp tục: bảo toàn H có n NH4 + = 0,05 mol ||→ n Fe(NO3)2 = 0,05 mol (theo bảo toàn N). Bỏ cụm SO 4 2 vế, tiến hành bảo toàn O có n Fe3O4 = 0,08 mol. Vậy m Mg = 38,36 – 0,08 × 232 – 0,05 × 180 = 10,8 gam. ⇒ %m Mg = 10,8 × 100 ≈ 28,15% 38,36 Câu 38: Đáp án D metanol, phenol, axit valeric, fomanđehit Câu 39: Đáp án D (1) ra Si ; (2) ra Si ; (3) ra H 2 ; (4) ra H 2 ; (5) ra C ; (6) ra P Câu 40: Đáp án A n = 0,06 = ∑ n − BaCO 2 3 CO3 n 0,02 2− = CO3 bd 2− ⎧⎪ CO 3 : 0,06 − 0,02 = 0,04 → 0,1CO2 + 0,1x KOH → ⎨ − ⎪⎩ HCO 3 : 0,1− 0,04 = 0,06 → 0,1x = 0,06 + 0,04.2 = 0,14 → x = 1,4 ----- HẾT ----- DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 14 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Bộ đề luyện thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn (2016)
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Hóa Các trường THPT Cả nước Có lời giải chi tiết (Lần 3) [DC16122017]
Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc gia 2018 Môn Vật Lý Các trường THPT Cả nước (Lần 2) [DC19012018] (MA TRẬN + GIẢI CHI TIẾT)
Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Hóa Các trường THPT Cả nước Có lời giải chi tiết (Lần 8) [DC25022018]
Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Toán Các trường THPT Cả nước (CÓ MA TRẬN - ĐÁP ÁN - LỜI GIẢI CHI TIẾT) (Lần 13) [DC13032018]
Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Toán Các trường THPT Cả nước (Lần 10) [DC17012018] (MA TRẬN + GIẢI CHI TIẾT)
Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Toán Các trường THPT Cả nước Có lời giải chi tiết (Lần 9) [DC16122017]
Tuyển tập 10 đề thi thử THPT QG Môn Vật Lý - Năm học 2017-2018 - Các trường THPT trên cả nước - Các lần - Lời giải chi tiết (DC20112017)
Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Hóa Các trường THPT Cả nước Có lời giải chi tiết (Lần 4) [DC16122017]
Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Toán Các trường THPT Cả nước Có lời giải chi tiết (Lần 7) [DC29112017]
Bộ tuyển tập đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Toán Các trường THPT Cả nước Có lời giải chi tiết [DC17112017]
Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Toán Các trường THPT Cả nước (CÓ MA TRẬN - ĐÁP ÁN - LỜI GIẢI CHI TIẾT) (Lần 12) [DC08032018]