Views
5 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 8) [DC11042018]

https://app.box.com/s/nhxs7vnw9na94twmj7hc0inbdjzwv940

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Ta có hệ ⎧160x + 72y = 44 ⎧x = 0,05 ⎨ → ⎨ ⎩x + y = 0,65 ⎩y = 0,5 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Bảo toàn nguyên tố Fe → n Fe3O4 = ( 0,05.2 +0,5) : 3 = 0,2 mol Bảo toàn nguyên tố O → n H2O = 4n Fe3O4 =0,8 mol Bảo toàn nguyên tố H → n H2SO4 = n H2 + n H2O = 0,6 +0,8 = 1,4 mol → V = 2 lít Bảo toàn điện tích trong dung dịch Z → n 3+ Al = 1, 4.2 − 0,05.2.3 − 0,5.2 = 0,5 mol 3 m= m Al + m Fe3O4 = 27.0,5 + 232. 0,2 = 59,9 gam ⇒ M – v = 57,9 Câu 33: Đáp án B có ∑n NaOH phản ứng = 2n Na2CO3 = 0,06 mol > 0,05 mol ⇒ Y là este của phenol; còn X là một este bình thường. có n X = 0,04 mol và n Y = 0,01 mol. ☆ phản ứng: 0,05 mol X, Y + NaOH → hỗn hợp chất hữu cơ Z + H 2 O. đốt Z → 0,03 mol Na 2 CO 3 + 0,12 mol CO 2 ||⇒ ∑n C trong Z = 0,03 + 0,12 = 0,15 mol. ⇒ ∑n C trong X và Y = 0,15 mol ⇒ số C trung bình X, Y = 0,15 ÷ 0,05 = 3. ⇒ X phải là HCOOCH 3 (vì Y là este của phenol, C Y ≥ 7). có 0,04 mol HCOOCH 3 ⇒ C Y = (0,15 – 0,04 × 2) ÷ 0,01 = 7 → Y là HCOOC 6 H 5 . vậy, làm bay hơi Z thu được m gam chất rắn gồm 0,05 mol HCOONa và 0,01 mol C 6 H 5 ONa. ⇒ m = 0,05 × 68 + 0,01 × 116 = 4,56 gam. Câu 34: Đáp án C Ta có các phản ứng: (a) AgNO 3 + HCl → HNO 3 + AgCl↓. (b) Al 2 O 3 + 6HCl → 2AlCl 3 + 3H 2 O. (c) Cu không tác dụng với dung dịch HCl đặc nóng ⇒ Đồng vẫn còn nguyên. (d) Ba(OH) 2 + 2KHCO 3 → BaCO 3 ↓ + K 2 CO 3 + 2H 2 O. Câu 35: Đáp án B Câu 36: Đáp án C Đipeptit Y C 6 H 12 N 2 O 3 . Do là đipeptit nên loại trừ 1 nhóm CO-NH, 1 nhóm NH 2 , 1 nhóm COOH ta còn C 4 H 8 + Đipeptit có dạng H 2 N–A–CONH–B–COOH. Vậy ta có các TH sau. DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN (A) C 2 H 4 + (B) C 2 H 4 có 1 đồng phân alpha là Ala–Ala. (A) CH 3 + (B) C 3 H 7 có 4 đồng phân alpha gồm: MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 13 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com NH 2 -CH 3 -CONH-CH(C 2 ,H 5 )COOH có 2 đồng phân NH 2 -CH 3 -C(CH 3 ) 2 -COOH có 2 đồng phân ⇒ C 6 H 12 O 3 N 2 có (1+2+2) = 5 đồng phân http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Câu 37: Đáp án D Sơ đồ quá trình + xử lí một số giả thiết cơ bản: 2+ 0,05mol ⎧Mg ⎫ ⎧Mg ⎫ ⎧ ⎫ ⎪ ⎪ ⎪ NO ? + 2− ⎪ ⎪ ⎪ ⎨Fe3O4 ⎬ + H2SO4 → Fe SO4 + + H ( ) 2O ⎨ ⎬ ⎨ ⎬ ⎪ H 0,87mol + 2 0,57mol Fe NO ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎩ 3 NH 2 ⎭ ⎩ 4 ⎭ ⎩ 0,2mol ⎭ 38,36gam 111,46gam Giải khí n NO = 0,05 mol và n H2 = 0,2 mol. BTKL cả sơ đồ có n H2O = 0,57 mol. Tiếp tục: bảo toàn H có n NH4 + = 0,05 mol ||→ n Fe(NO3)2 = 0,05 mol (theo bảo toàn N). Bỏ cụm SO 4 2 vế, tiến hành bảo toàn O có n Fe3O4 = 0,08 mol. Vậy m Mg = 38,36 – 0,08 × 232 – 0,05 × 180 = 10,8 gam. ⇒ %m Mg = 10,8 × 100 ≈ 28,15% 38,36 Câu 38: Đáp án D metanol, phenol, axit valeric, fomanđehit Câu 39: Đáp án D (1) ra Si ; (2) ra Si ; (3) ra H 2 ; (4) ra H 2 ; (5) ra C ; (6) ra P Câu 40: Đáp án A n = 0,06 = ∑ n − BaCO 2 3 CO3 n 0,02 2− = CO3 bd 2− ⎧⎪ CO 3 : 0,06 − 0,02 = 0,04 → 0,1CO2 + 0,1x KOH → ⎨ − ⎪⎩ HCO 3 : 0,1− 0,04 = 0,06 → 0,1x = 0,06 + 0,04.2 = 0,14 → x = 1,4 ----- HẾT ----- DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 14 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Bộ đề luyện thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn (2016)
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG