Views
9 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 8) [DC11042018]

https://app.box.com/s/nhxs7vnw9na94twmj7hc0inbdjzwv940

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC I. Nhận biết ĐỀ THI THỬ THPT 2018 THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU- NGHỆ AN- LẦN 1 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm) Câu 1: Biết rằng mùi tanh của cá (đặc biệt cá mè) là hỗn hợp các amin (nhiều nhất là trimetylamin) và một số chất khác. Để khử mùi tanh của cá trước khi nấu ta có thể dùng dung dịch nào sau đây? A. Xút. B. Soda. C. Nước vôi trong. D. Giấm ăn. Câu 2: Al(OH) 3 không phản ứng với dung dịch nào đây? A. HCl. B. NaOH. C. H 2 SO 4 . D. Na 2 SO 4 . Câu 3: Chất nào sau đây là chất điện li mạnh? A. NaOH. B. HF. C. CH 3 COOH. D. C 2 H 5 OH. Câu 4: Polime nào sau đây thuộc loại polime thiên nhiên? A. Polietilen. B. Tơ olon. C. Tơ tằm. D. Tơ axetat. Câu 5: Cho sơ đồ phản ứng: Fe(NO 3 ) 2 t° ⎯⎯→ X + NO 2 + O 2 . Chất X là A. Fe 3 O 4 . B. Fe(NO 2 ) 2 . C. FeO. D. Fe 2 O 3 . Câu 6: Hợp chất hữu cơ nhất thiết phải chứa nguyên tố A. hidro. B. cacbon. C. oxi. D. nitơ. Câu 7: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm? A. Ba. B. Al. C. Na. D. Cu. Câu 8: Trong công nghiệp, kim loại nhôm được điều chế bằng phương pháp A. nhiệt luyện. B. thủy luyện. C. điện phân dung dịch. D. điện phân nóng chảy. Câu 9: Khi X thoát ra khi đốt than trong lò, đốt xăng dầu trong động cơ, gây ngộ độc hô hấp cho người và vật nuôi, do làm giảm khả năng vận chuyển oxi của máu. X là A. CO 2 . B. SO 2 . C. CO. D. Cl 2 . Câu 10: Vinyl axetat có công thức cấu tạo là DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN A. CH 2 =CHCOOCH 3 . B. HCOOCH=CH 2 . C. CH 3 COOCH=CH 2 . D. CH 3 COOCH 3 . Câu 11: Phương trình hóa học nào sau đây sai? A. Fe + 2HCl → FeCl 2 + H 2 ↑. Trang 1 www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định B. 3Fe(OH) 2 + 10HNO 3 → 3Fe(NO 3 ) 3 + NO + 8H 2 O. C. Fe(OH) 3 + 3HNO 3 → Fe(NO 3 ) 3 + 3H 2 O. D. 2Fe + 3Cl 2 → 2FeCl 2 . Câu 12: Công thức phân tử của glixerol là A. C 3 H 8 O 3 . B. C 2 H 6 O 2 . C. C 3 H 8 O. D. C 2 H 6 O. Câu 13: Cho 2,33 gam hỗn hợp Zn và Fe vào một lượng dư dung dịch HCl. Sau phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 896 ml khí H 2 (đktc) và dung dịch Y có chứa m gam muối. Giá trị của m là A. 5,17. B. 3,57. C. 1,91. D. 8,01. Câu 14: Cho 15,6 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe 2 O 3 tan hết trong dung dịch HNO 3 loãng dư, thu được 4,48 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Phần trăm khối lượng của Fe 2 O 3 trong X là A. 65,38%. B. 48,08%. C. 34,62%. D. 51,92%. Câu 15: Hình vẽ bên mô tả thí nghiệm điều chế khí Y từ chất rắn X. Khí Y là A. HCl. B. Cl 2 . C. O 2 . D. NH 3 . Câu 16: Cho các chất: triolein, glucozơ, etyl axetat, Gly-Ala. Số chất bị thủy phân trong môi trường axit, đun nóng là A. 4. B. 2. C. 1. D. 3. Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn một lượng xenlulozơ cần 2,24 lít O 2 và thu được V lít CO 2 . Các khí đo ở đktc. Giá trị của V là A. 4,48. B. 2,24. C. 1,12. D. 3,36. Câu 18: Cho 13,50 gam một amin đơn chức X tác dụng hết với dung dịch axit HCl, thu được 24,45 gam muối. Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn tính chất trên là A. 2. B. 1. C. 3. D. 4. Câu 19: Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng? A. Cho dung dịch HCl vào dung dịch Fe(NO 3 ) 2 . B. Cho Si vào dung dịch NaOH, đun nóng. DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN C. Cho dung dịch NaHCO 3 vào dung dịch HCl. D. Cho dung dịch AgNO 3 vào dung dịch H 3 PO 4 . Câu 20: Cho các phát biểu sau: Trang 2 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
Bộ đề luyện thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn (2016)
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG