Views
2 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 8) [DC11042018]

https://app.box.com/s/nhxs7vnw9na94twmj7hc0inbdjzwv940

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Câu 11: Đáp án D D sai vì: 2Fe + 3Cl 2 → 2FeCl 3 Câu 12: Đáp án A Glixerol có CTPT là C 3 H 8 O 3 ứng với công thức C 3 H 5 (OH) 3 Câu 13: Đáp án A Ta có m Muối = m Kim loại + m Cl – ⇔ m Muối = m Kim loại + n H2 × 71 = 2,33 + 0,04 × 71mol. ⇒ m Muối = 5,17 gam Câu 14: Đáp án A Đặt n Al = a và n Fe2O3 = b ta có: PT theo m Hỗn hợp = 27a + 160b = 15,6 (1). PT bảo toàn electron: 3n Al = 3n NO ⇔ a = 0,2 (2). Giải hệ (1) và (2) ⇒ b = 0,06275 0,06275× 160 ⇒ %m Fe2O3 = × 100 ≈ 65,38% 15,6 Câu 15: Đáp án C Vì thu Y bằng phương pháp đẩy nước ⇒ Y không tan hoặc ít tan trong nước. Câu 16: Đáp án D Số chất bị thủy phân trong môi trường axit, đun nóng gồm: Triolein, etyl axetat và Gly-Ala Câu 17: Đáp án B Xenlulozo thuộc cacbohidrat ⇒ có công thức tổng quát là C n (H 2 O) m . ⇒ khi đốt ta có: C n (H 2 O) m + nO 2 ⇒ n CO2 = n O2 = 0,1 mol ⇒ V CO2 = 2,24 lít Câu 18: Đáp án A Vì amin đơn chức ⇒ n HCl phản ứng = n Amin . ⇒ m Tăng = m HCl = 24,45 – 13,5 = 10,85 gam. ⇒ n HCl = n Amin = 0,3 mol ⇒ M Amin = 45 ⇒ Amin có CTPT là C 2 H 7 N. t° ⎯⎯→ nCO 2 + mH 2 O. X có 2 đồng phân đó là: C 2 H 5 NH 2 và (CH 3 ) 2 NH DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Câu 19: Đáp án D A ⇒ Fe 2+ + H + + NO 3 – → Fe 3+ + NO + H 2 O. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 9 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định B ⇒ Si + NaOH + H 2 O → Na 2 SiO 3 + H 2 ↑ C ⇒ NaHCO 3 + HCl → NaCl + CO 2 ↑ + H 2 O. Câu 20: Đáp án D Axetilen thuộc họ ankin và etilen thuộc họ anken ⇒ (a) Sai. Câu 21: Đáp án C (a) Sai vì nguyên tố hidro không phải kim loại. (b) Đúng vì tính dẫn điện của kim loại giảm dần theo thứ tự Ag > Cu > Au > Al > Fe. (c) Sai trong dung dịch Cu 2+ có H 2 ⇒ Na sẽ tác dụng với H 2 O trước. (d) Sai vì không thể tạo ra 2 điện cực khác nhau về bản chất. (e) Đúng vì nếu AgNO 3 dư thì chỉ tạo ra được 1 muối là Fe(NO 3 ) 3 . Tuy nhiên có thêm AgNO 3 dư. (g) Sai vì FeCl 3 dư ⇒ Mg hết trước Fe 3+ ⇒ không thu được Fe. Câu 22: Đáp án A Vì Este có chứa 2 nguyên tử oxi ⇒ Este đơn chức. Este đơn chức + NaOH theo tỉ lệ 1:2 ⇒ Este có dạng RCOOC 6 H 4 R'. Vì các sản phẩm sau phản ứng xà phòng hóa không tráng gương ⇒ R ≠ H. Vậy CTCT thỏa mãn X gồm: CH 3 COOC 6 H 4 CH 3 (3 đồng phân vị trí octo, meta, para). C 2 H 5 COOC 6 H 5 . Câu 23: Đáp án A ► nCO₂ = 0,2 mol; nH₂O = 0,15 mol ⇒ nC = 0,2 mol; nH = 0,3 mol mE = mC + mH + mO ⇒ mO = 9,1 - 0,2 × 12 - 0,3 = 6,4(g) ⇒ nO = 0,4 mol ► nCOO = nO ÷ 2 = 0,2 mol = nC ⇒ C không có trong gốc hidrocacbon (chỉ có trong nhóm chức) ⇒ chỉ có 2 chất thỏa mãn là HCOOH và (COOH)₂ lần lượt là X và Y ⇒ %O/Y = 16 × 4 ÷ 90 × 100% = 71,11% Câu 24: Đáp án A Câu 25: Đáp án B Ta có sơ đồ quá trình: ( ) ⎧⎪ Na SO : a ⎪⎧ Ba AlO : 0,02 ⎨ ( ) ⎪ ⎩Al SO : b NaAlO : 2a 2 4 2 2 + Ba OH → BaSO4 ↓ + 2 ⎨ 2 ( 4 ) 3 ( ) 0,3( mol) 2 0,32 mol ⎪ ⎩ DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Bảo toàn gốc SO 4 2– ta có: a + 3b = 0,3 (1). Bảo toàn Al ta có: 0,02×2 + 2a = 2b ⇔ 2a – 2b = –0,04 (2) Giải hệ (1) và (2) ta có a = n Na2SO4 = 0,06 mol MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 10 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Bộ đề luyện thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn (2016)
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC