Views
9 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 8) [DC11042018]

https://app.box.com/s/nhxs7vnw9na94twmj7hc0inbdjzwv940

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định ⇒ m Z = 0,105.85 = 8,925 >8,78 gam ⇒ Dung dịch Y chứa KNO 2 và KOH dư. Sơ đồ ta có: ( ) ⎧Cu NO + HNO ⎪ 3 3 2 0,105molKOH ⎧KNO3 KNO t 2 : x mol ° ⎧ 0,02 molCu ⎯⎯⎯→ Dd X 0,12mol ⎨ ⎯⎯⎯⎯⎯→ Cu( OH) dd Y 8,78gam − ⎨ ⎯⎯→ ⎨ HNO 2 ⎪⎩ 3 ⎩ KOH ⎩ KOH :y mol Bảo toàn nguyên tố K → x+ y = 0,105 Theo đề bài 85x+ 56y = 8,78 → x= 0,1 và y = 0,005 Gọi sản phẩm khử chứa N và O Nhận thấy toàn bộ NO 3 - trong dung dịch X chuyển hết về NO 3 - trong KNO 3 → n NO3 - ( trong X) = n KNO3 = 0,1 mol Bảo toàn nguyên tố N → n N(khí) = 0,12- 0,1 = 0,02 mol Bảo toàn electron cho toàn bộ quá trình → 2n O(khí) = 5n N - 2n Cu → n O ( khí) = (0,02.5 - 2. 0,02) : 2=0,03 mol m dd = 1,28 + 12,6- 0,03.16 - 0,02.14= 13,12 gam → %Cu(NO 3 ) 2 = 0,02.188 ×100%= 28,66%. 13,12 Câu 34: Đáp án B Khi cho CO và CO 2 qua than nóng đỏ dó phản ứng: CO 2 + C → 2CO ⇒ Số mol hỗn hợp tăng lên chính là số mol CO 2 đã tham gia phản ứng. ⇒ n CO2 đã pứ = (7 – 5,6) ÷ 22,4 = 0,0625 mol. Số mol CO 2 còn lại = n CaCO3 = 6,25 ÷ 100 = 0,0625 mol. ⇒ n CO2 ban đầu = 0,0625 + 0,0625 = 0,125 mol. Tóm lại n CO2/X = 0,125 mol và n CO2/Y = 0,0625 Câu 35: Đáp án D • hhX gồm n CnH2n + 2 = 1,68 : 22,4 = 0,075 mol; Đốt cháy 0,075 mol C n H 2n + 2 ; 0,05 mol C m H 2m+2–2a → 0,225 mol CO 2 Số C trung bình = 0,225 : 0,125 ≈ 1,8 → Ankan là CH 4 . Ta có: n CO2 = 0,075 + 0,05m = 0,225 → m = 3 Nhận thấy n Br2 pứ = 2n CmH2m+2–2a ⇒ C x H y còn lại có a = 2 ⇔ C m H 2m–2 ⇔ C 3 H 4 Câu 36: Đáp án A DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Câu 37: Đáp án A Ta có: m Dung dịch NaOH = D × V = 60 gam. ∑n Na = 2n Na2CO3 = 0,015 mol ⇒ m NaOH ban đầu = 0,6 gam. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 13 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định ⎧C dd B ⎪ ⎧NaOH :0,6g Sơ đồ bài toán ta có: A ⎨H + ⎨ → D + H 2O ⎪ H2O : 59,4g 1,48g 59,49g O ⎩ ⎩ 60g BTKL ⇒ m A = 59,49 + 1,48 – 60 = 0,97 gam. || và A + NaOH ⇒ 0,09 gam H 2 O ⎧C : 0,05 ⎧Na 2CO 3 : 0,0075 ⎪H : 0,055 ⎪ Khi đốt D ta có sơ đồ: D ⎨ + O2 → ⎨CO 2 : 0,0425 ⎪O : 0,03 ⎪H2O : 0,0275 ⎪Na : 0,015 ⎩ ⎩ 3,16g 1,48 g Bảo toàn nguyên tố ⇒ n C/D = 0,05 mol || n H/D = 0,055 mol Bảo toàn khối lượng ⇒ n O2 cần để đốt D = 0,0525 mol ⇒ Bảo toàn nguyên tố O ⇒ n O/D = 0,03 mol Tiếp tục bảo toàn nguyên tố n C/D = 0,05 mol || n H/A = 0,05 mol và n O/A = 0,02 mol + Vậy từ n A = 0,005 mol ⇒ CTPT của A là C 10 H 10 O 4 (k = 6). ● Nhận thấy 3n A = n NaOH . Nhưng A chỉ có 4 nguyên tử Oxi ⇒ A là este 2 chức trong đó có 1 gốc –COO– đính trực tiếp vào vòng benzen. + Với điều kiện M Z < 125 ta thì CTCT của A chỉ có thể là: HCOO–C 6 H 4 CH 2 –OOCCH 3 ⇒ Z là HO–CH 2 –C 6 H 4 OH với M Z = 124. Đồng thời Z chứa 8 nguyên tử H Câu 38: Đáp án C Nhận thấy sau 1 thời gian mới bắt đầu xuất hiện kết tủa → chứng tỏ trong dung dịch chứa H + dư Dựa vào đồ thị tại 17a mol OH - kết tủa không đổi → chỉ chứa Mg(OH) 2 : 2a mol → n Mg = 2a mol Lượng kết tủa cực đại chứa Mg(OH) 2 : 2a mol, Al(OH) 3 : 3a mol → n Al2O3 = 1,5a mol → 2a. 24+ 1,5a . 102 = 12, 06 → a = 0,06 mol Gọi số mol của HCl và H 2 SO 4 lần lượt là0,5b và 0,1b Dung dịch X chứa Mg 2+ : 0,12 mol, Al 3+ : 0,18 mol, Cl - :0,5b mol, SO 2- 4 :0,1b mol H + dư : 0,7b- 0,78 ( bảo toàn điện tích) Tại thời điểm 17a mol OH - thì n - OH = 4n 3+ Al + 2n 2+ + Mg + n H dư → 17. 0,06 = 4. 0,18 + 2.0,12 + 0,7b- 0,78 → b = 1,2 Khi thêm : 2+ ⎧Mg : 0,12 ⎪ 3+ Al : 0,18 ⎧Mg OH ⎧⎪ NaOH : 0,3V ⎪ ⎪ + ⎨ + X ⎨H : 0,06 →↓ max ⎨Al OH Ba ( OH ) : 0,1V BaSO ⎪⎩ 2 ⎪ − Cl : 0,6mol ⎪ ⎪ ⎩ ⎪ 2− SO 4 : 0,12 ⎩ ( ) ( ) DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Kết tủa cực đại khi chưa ra sự hòa tan kết tủa thì n OH - = n H + dư + 2n Mg 2+ + 3n Al 3+ = 0,84 4 3 2 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 14 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

 • Page 1 and 2:

  Bộ đề thi thử THPT QG 2018 C

 • Page 3 and 4:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 5 and 6:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 7 and 8:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 9 and 10:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 11 and 12:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 13 and 14:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 15 and 16:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 17 and 18:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 19 and 20:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 21 and 22:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 23 and 24:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 25 and 26:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 27 and 28:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 29 and 30:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 31 and 32:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 33 and 34:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 35 and 36:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 37 and 38:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 39 and 40:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 41 and 42:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 43 and 44:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 45 and 46:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 47 and 48:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 49 and 50:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 51 and 52:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 53 and 54:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 55 and 56:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 57 and 58:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 59 and 60:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 61 and 62:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 63 and 64:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 65 and 66:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 67 and 68:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 69 and 70:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 71 and 72:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 73 and 74:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 75 and 76:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 77 and 78:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 79 and 80:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 81 and 82:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 83 and 84:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 85 and 86:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 87 and 88:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 89 and 90:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 91 and 92:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 93 and 94:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 95 and 96:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 97 and 98:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 99 and 100:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 101 and 102:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 103 and 104:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 105 and 106:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 107 and 108:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 109 and 110:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 111 and 112:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 113 and 114:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 115 and 116:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 117 and 118:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 119 and 120:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 121 and 122:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 123 and 124:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 125 and 126:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 127 and 128:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 129 and 130:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 131 and 132:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 133 and 134:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 135 and 136:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 137 and 138:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 139 and 140:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 141 and 142:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 143 and 144:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 145 and 146:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 147 and 148:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 149 and 150:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 151 and 152:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 153 and 154:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 155 and 156:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 157 and 158:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 159 and 160:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 161 and 162:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 163 and 164:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 165 and 166:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 167 and 168:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 169 and 170:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 171 and 172:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 173 and 174:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 175 and 176:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 177 and 178:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 179 and 180:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 181 and 182:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 183 and 184:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 185 and 186:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 187 and 188:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 189 and 190:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 191 and 192:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 193 and 194:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 195 and 196:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 197 and 198:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 199 and 200:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 201 and 202:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 203 and 204:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 205 and 206:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 207 and 208:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 209 and 210:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 211 and 212:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 213 and 214:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 215 and 216:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 217 and 218:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 219 and 220:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 221 and 222: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 223 and 224: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 225 and 226: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 227 and 228: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 229 and 230: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 231 and 232: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 233 and 234: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 235 and 236: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 237 and 238: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 239 and 240: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 241 and 242: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 243 and 244: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 245 and 246: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 247 and 248: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 249 and 250: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 251 and 252: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 253 and 254: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 255 and 256: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 257 and 258: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 259 and 260: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 261 and 262: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 263 and 264: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 265 and 266: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 267 and 268: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 269 and 270: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 271: https://twitter.com/daykemquynhon p
Bộ đề luyện thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn (2016)
CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Tuyển chọn 405 bài tập toán 7
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG