Views
2 weeks ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 8) [DC11042018]

https://app.box.com/s/nhxs7vnw9na94twmj7hc0inbdjzwv940

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định ⇒ m Z = 0,105.85 = 8,925 >8,78 gam ⇒ Dung dịch Y chứa KNO 2 và KOH dư. Sơ đồ ta có: ( ) ⎧Cu NO + HNO ⎪ 3 3 2 0,105molKOH ⎧KNO3 KNO t 2 : x mol ° ⎧ 0,02 molCu ⎯⎯⎯→ Dd X 0,12mol ⎨ ⎯⎯⎯⎯⎯→ Cu( OH) dd Y 8,78gam − ⎨ ⎯⎯→ ⎨ HNO 2 ⎪⎩ 3 ⎩ KOH ⎩ KOH :y mol Bảo toàn nguyên tố K → x+ y = 0,105 Theo đề bài 85x+ 56y = 8,78 → x= 0,1 và y = 0,005 Gọi sản phẩm khử chứa N và O Nhận thấy toàn bộ NO 3 - trong dung dịch X chuyển hết về NO 3 - trong KNO 3 → n NO3 - ( trong X) = n KNO3 = 0,1 mol Bảo toàn nguyên tố N → n N(khí) = 0,12- 0,1 = 0,02 mol Bảo toàn electron cho toàn bộ quá trình → 2n O(khí) = 5n N - 2n Cu → n O ( khí) = (0,02.5 - 2. 0,02) : 2=0,03 mol m dd = 1,28 + 12,6- 0,03.16 - 0,02.14= 13,12 gam → %Cu(NO 3 ) 2 = 0,02.188 ×100%= 28,66%. 13,12 Câu 34: Đáp án B Khi cho CO và CO 2 qua than nóng đỏ dó phản ứng: CO 2 + C → 2CO ⇒ Số mol hỗn hợp tăng lên chính là số mol CO 2 đã tham gia phản ứng. ⇒ n CO2 đã pứ = (7 – 5,6) ÷ 22,4 = 0,0625 mol. Số mol CO 2 còn lại = n CaCO3 = 6,25 ÷ 100 = 0,0625 mol. ⇒ n CO2 ban đầu = 0,0625 + 0,0625 = 0,125 mol. Tóm lại n CO2/X = 0,125 mol và n CO2/Y = 0,0625 Câu 35: Đáp án D • hhX gồm n CnH2n + 2 = 1,68 : 22,4 = 0,075 mol; Đốt cháy 0,075 mol C n H 2n + 2 ; 0,05 mol C m H 2m+2–2a → 0,225 mol CO 2 Số C trung bình = 0,225 : 0,125 ≈ 1,8 → Ankan là CH 4 . Ta có: n CO2 = 0,075 + 0,05m = 0,225 → m = 3 Nhận thấy n Br2 pứ = 2n CmH2m+2–2a ⇒ C x H y còn lại có a = 2 ⇔ C m H 2m–2 ⇔ C 3 H 4 Câu 36: Đáp án A DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Câu 37: Đáp án A Ta có: m Dung dịch NaOH = D × V = 60 gam. ∑n Na = 2n Na2CO3 = 0,015 mol ⇒ m NaOH ban đầu = 0,6 gam. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 13 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định ⎧C dd B ⎪ ⎧NaOH :0,6g Sơ đồ bài toán ta có: A ⎨H + ⎨ → D + H 2O ⎪ H2O : 59,4g 1,48g 59,49g O ⎩ ⎩ 60g BTKL ⇒ m A = 59,49 + 1,48 – 60 = 0,97 gam. || và A + NaOH ⇒ 0,09 gam H 2 O ⎧C : 0,05 ⎧Na 2CO 3 : 0,0075 ⎪H : 0,055 ⎪ Khi đốt D ta có sơ đồ: D ⎨ + O2 → ⎨CO 2 : 0,0425 ⎪O : 0,03 ⎪H2O : 0,0275 ⎪Na : 0,015 ⎩ ⎩ 3,16g 1,48 g Bảo toàn nguyên tố ⇒ n C/D = 0,05 mol || n H/D = 0,055 mol Bảo toàn khối lượng ⇒ n O2 cần để đốt D = 0,0525 mol ⇒ Bảo toàn nguyên tố O ⇒ n O/D = 0,03 mol Tiếp tục bảo toàn nguyên tố n C/D = 0,05 mol || n H/A = 0,05 mol và n O/A = 0,02 mol + Vậy từ n A = 0,005 mol ⇒ CTPT của A là C 10 H 10 O 4 (k = 6). ● Nhận thấy 3n A = n NaOH . Nhưng A chỉ có 4 nguyên tử Oxi ⇒ A là este 2 chức trong đó có 1 gốc –COO– đính trực tiếp vào vòng benzen. + Với điều kiện M Z < 125 ta thì CTCT của A chỉ có thể là: HCOO–C 6 H 4 CH 2 –OOCCH 3 ⇒ Z là HO–CH 2 –C 6 H 4 OH với M Z = 124. Đồng thời Z chứa 8 nguyên tử H Câu 38: Đáp án C Nhận thấy sau 1 thời gian mới bắt đầu xuất hiện kết tủa → chứng tỏ trong dung dịch chứa H + dư Dựa vào đồ thị tại 17a mol OH - kết tủa không đổi → chỉ chứa Mg(OH) 2 : 2a mol → n Mg = 2a mol Lượng kết tủa cực đại chứa Mg(OH) 2 : 2a mol, Al(OH) 3 : 3a mol → n Al2O3 = 1,5a mol → 2a. 24+ 1,5a . 102 = 12, 06 → a = 0,06 mol Gọi số mol của HCl và H 2 SO 4 lần lượt là0,5b và 0,1b Dung dịch X chứa Mg 2+ : 0,12 mol, Al 3+ : 0,18 mol, Cl - :0,5b mol, SO 2- 4 :0,1b mol H + dư : 0,7b- 0,78 ( bảo toàn điện tích) Tại thời điểm 17a mol OH - thì n - OH = 4n 3+ Al + 2n 2+ + Mg + n H dư → 17. 0,06 = 4. 0,18 + 2.0,12 + 0,7b- 0,78 → b = 1,2 Khi thêm : 2+ ⎧Mg : 0,12 ⎪ 3+ Al : 0,18 ⎧Mg OH ⎧⎪ NaOH : 0,3V ⎪ ⎪ + ⎨ + X ⎨H : 0,06 →↓ max ⎨Al OH Ba ( OH ) : 0,1V BaSO ⎪⎩ 2 ⎪ − Cl : 0,6mol ⎪ ⎪ ⎩ ⎪ 2− SO 4 : 0,12 ⎩ ( ) ( ) DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Kết tủa cực đại khi chưa ra sự hòa tan kết tủa thì n OH - = n H + dư + 2n Mg 2+ + 3n Al 3+ = 0,84 4 3 2 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 14 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

 • Page 1 and 2:

  Bộ đề thi thử THPT QG 2018 C

 • Page 3 and 4:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 5 and 6:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 7 and 8:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 9 and 10:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 11 and 12:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 13 and 14:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 15 and 16:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 17 and 18:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 19 and 20:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 21 and 22:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 23 and 24:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 25 and 26:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 27 and 28:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 29 and 30:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 31 and 32:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 33 and 34:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 35 and 36:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 37 and 38:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 39 and 40:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 41 and 42:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 43 and 44:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 45 and 46:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 47 and 48:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 49 and 50:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 51 and 52:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 53 and 54:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 55 and 56:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 57 and 58:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 59 and 60:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 61 and 62:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 63 and 64:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 65 and 66:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 67 and 68:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 69 and 70:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 71 and 72:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 73 and 74:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 75 and 76:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 77 and 78:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 79 and 80:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 81 and 82:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 83 and 84:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 85 and 86:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 87 and 88:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 89 and 90:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 91 and 92:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 93 and 94:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 95 and 96:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 97 and 98:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 99 and 100:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 101 and 102:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 103 and 104:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 105 and 106:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 107 and 108:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 109 and 110:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 111 and 112:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 113 and 114:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 115 and 116:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 117 and 118:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 119 and 120:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 121 and 122:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 123 and 124:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 125 and 126:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 127 and 128:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 129 and 130:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 131 and 132:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 133 and 134:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 135 and 136:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 137 and 138:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 139 and 140:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 141 and 142:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 143 and 144:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 145 and 146:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 147 and 148:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 149 and 150:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 151 and 152:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 153 and 154:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 155 and 156:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 157 and 158:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 159 and 160:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 161 and 162:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 163 and 164:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 165 and 166:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 167 and 168:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 169 and 170:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 171 and 172:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 173 and 174:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 175 and 176:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 177 and 178:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 179 and 180:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 181 and 182:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 183 and 184:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 185 and 186:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 187 and 188:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 189 and 190:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 191 and 192:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 193 and 194:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 195 and 196:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 197 and 198:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 199 and 200:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 201 and 202:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 203 and 204:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 205 and 206:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 207 and 208:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 209 and 210:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 211 and 212:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 213 and 214:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 215 and 216:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 217 and 218:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 219 and 220:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 221 and 222: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 223 and 224: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 225 and 226: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 227 and 228: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 229 and 230: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 231 and 232: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 233 and 234: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 235 and 236: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 237 and 238: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 239 and 240: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 241 and 242: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 243 and 244: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 245 and 246: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 247 and 248: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 249 and 250: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 251 and 252: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 253 and 254: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 255 and 256: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 257 and 258: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 259 and 260: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 261 and 262: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 263 and 264: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 265 and 266: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 267 and 268: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 269 and 270: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 271: https://twitter.com/daykemquynhon p
Bộ đề luyện thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn (2016)
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER