Views
6 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 8) [DC11042018]

https://app.box.com/s/nhxs7vnw9na94twmj7hc0inbdjzwv940

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com A. V 3 24 3 = a B. V 5 3 24 3 = a C. V 3 12 3 = a D. V = 5 3 12 a 3 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Câu 42: Cho hình chóp S. ABCD có đáy là hình thang vuông tại A và B; AB BC a; AD 2 a; SA ABCD = = = ⊥ ( ) . Góc giữa mặt phẳng ( SCD ) và ( ) ABCD bằng 45°. Gọi M là trung điểm AD. Tính theo a thể tích V khối chóp S. MCD và khoảng cách d giữa hai đường thẳng SM và BD A. 3 ⎧ a 2 V = ⎪ 6 ⎨ ⎪ a 22 d = ⎪⎩ 11 B. 3 ⎧ a 6 V = ⎪ 6 ⎨ ⎪ a 22 d = ⎪⎩ 11 C. 3 ⎧ a 2 V = ⎪ 6 ⎨ ⎪ a 22 d = ⎪⎩ 22 D. 3 ⎧ a 6 V = ⎪ 6 ⎨ ⎪ a 22 d = ⎪⎩ 22 Câu 43: Cho ∆ ABC vuông tại A có AB = 3, AC = 4 . Quay tam giác quanh AB ta được hình nón tròn xoay có diện tích xung quanh S 1 và quay tam giác quanh AC ta thu được hình nón xoay có diện tích xung S1 quanh S 2 . Tính tỉ số S A. 4 3 2 B. 3 4 C. 4 5 4 Câu 44: Cho hình chữ nhật ABCD có canh AB = , AD = 1 . Lấy điểm M trên CD sao cho MD = 3 . 3 Cho hình vẽ quay quanh AB, tam giác MAB tạo thành vật tròn xoay gồm 2 hình nón chung đáy. Tính diện tích toàn phần của vật tròn xoay này. A. S = 2π B. 2π S = C. 3 3 S = 2π ⎛ 1+ ⎞ ⎜ 3 ⎟ ⎝ ⎠ D. 3 5 D. 3 S = π ⎛ 1+ ⎞ ⎜ 3 ⎟ ⎝ ⎠ Câu 45: Cho tứ diện đều SABC cạnh a. Tỉ số thể tích của hai hình nón cùng đỉnh S, đáy lần lượt là hai đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp tam giác ABC là: A. 1 2 B. 1 4 C. 1 3 Câu 46: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai mặt phẳng D. Tỉ số khác ( α ) : x + y − z = 0, ( β ) : x − 2y − 2z = 0 . Viết phương trình mặt cầu ( S ) có tâm thuộc ( ) 3 và tiếp xúc với ( β ) tại M biết điểm M ∈ ( Oxz) 2 2 2 2 2 2 − 1 + − 2 + + 3 = 9; + 1 + + 2 + + 3 = 9 A. ( x ) ( y ) ( z ) ( x ) ( y ) ( z ) 2 2 2 2 2 2 B. ( x ) ( y ) ( z ) ( x ) ( y ) ( z ) − 1 + − 2 + − 3 = 9; + 1 + − 2 + + 3 = 9 2 2 2 2 2 2 + 1 + − 2 + − 3 = 9; + 1 + + 2 + + 3 = 9 C. ( x ) ( y ) ( z ) ( x ) ( y ) ( z ) 2 2 2 2 2 2 D. ( x ) ( y ) ( z ) ( x ) ( y ) ( z ) − 1 + − 2 + − 3 = 9; + 1 + + 2 + + 3 = 9 α , bán kính bằng DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 7 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Câu 47: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai điểm A ( 3;0;0 ),B( 0;3;0 ) và mặt cầu ( S ) : ( x − 1) 2 + ( y − 2) 2 + ( z − 3) 2 = 9. Viết phương trình mặt phẳng ( ABC ) biết C ( S ) ∈ và ACB = 45° http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định A. z − 3 = 0 B. x − 3 = 0 C. y − 3 = 0 D. x + y + z − 3 = 0 Câu 48: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hình chóp tam giác đều S. ABC với ( 3;0;0 ),B( 0;3;0 ) A và C ∈ Oz . Tìm tọa độ của điểm biết thể tích khối chóp S.ABC bằng 9 A. S ( 3;3;3 ), S ( −1; −1; − 1) B. S ( 3;3;3 ), S ( 1;1;1 ) C. S ( −3; −3; −3 ), S ( −1; −1; − 1) D. S ( −3; −3; − 3 ), S ( 1;1;1 ) P x + y − z + = và hai điểm Câu 49: Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng ( ) : 2 2 1 0 A ( 1;7; − 1 ), B ( 4;2;0) mặt phẳng (P). A. ⎧x = 3 − 4s ⎪ ⎨y = 3s ⎪ ⎩z = − 2 + s . Lập phương trình đường thẳng d là hình chiếu vuông góc của đường thẳng AB lên B. ⎧x = 3 − 4s ⎪ ⎨y = 3s ⎪ ⎩z = 2 − s C. ⎧x = 3 − 4s ⎪ ⎨y = 3s ⎪ ⎩z = 2 + s D. ⎧x = 3 − 4s ⎪ ⎨y = − 3s ⎪ ⎩z = 2 + s Câu 50: Trong không gian Oxyz cho điểm A( 5;3;1 ), B( 4; 1;3 ),C( 6;2;4 ), D( 2;1;7 ) điểm M sao cho 3MA − 2MB + MC + MD = MA − MB 2 2 2 ⎛ 8 ⎞ ⎛ 10 ⎞ ⎛ 1 ⎞ 1 A. ⎜ x + ⎟ + ⎜ y − ⎟ + ⎜ z − ⎟ = ⎝ 3 ⎠ ⎝ 3 ⎠ ⎝ 3 ⎠ 9 2 2 2 ⎛ 8 ⎞ ⎛ 10 ⎞ ⎛ 1 ⎞ 1 B. ⎜ x − ⎟ + ⎜ y − ⎟ + ⎜ z − ⎟ = ⎝ 3 ⎠ ⎝ 3 ⎠ ⎝ 3 ⎠ 9 2 2 2 ⎛ 8 ⎞ ⎛ 10 ⎞ ⎛ 1 ⎞ 1 C. ⎜ x − ⎟ + ⎜ y − ⎟ + ⎜ z + ⎟ = ⎝ 3 ⎠ ⎝ 3 ⎠ ⎝ 3 ⎠ 9 2 2 2 ⎛ 8 ⎞ ⎛ 10 ⎞ ⎛ 1 ⎞ 1 D. ⎜ x + ⎟ + ⎜ y + ⎟ + ⎜ z − ⎟ = ⎝ 3 ⎠ ⎝ 3 ⎠ ⎝ 3 ⎠ 9 --- HẾT --- − − . Tìm tập hợp các DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 8 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Bộ đề luyện thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn (2016)
CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
Tuyển chọn 405 bài tập toán 7
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC