Views
1 week ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 8) [DC11042018]

https://app.box.com/s/nhxs7vnw9na94twmj7hc0inbdjzwv940

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Biến đổi tương tự, ta cũng tìm được ( π nu ) 2π 3 lim sin n = − sin = − n→∞ 3 2 3 3 2 3 3 2 1+ 3 + + + + + + + ⎤ = − ⎥⎦ 2 Vậy lim ⎡cos( π n n 3n n 1) sin ( π n n 3n n 1) n→∞ ⎢⎣ Câu 7: Đáp án A Phân tích ( ) ( ) ( ) ( ) x + x + − ax + b = x + x + − x + + x + − ax + b 2 2 4 4 4 4 4 1 2 1 2 1 Ta có ⎡ 2 x x ( x ) ( ) ( ) 2 = 4 + 4 + 1 − 2 + 1 + 2 − + 1− x x x a x b 2 lim 4 + 4 + 3 − 2 + 1 ⎤ = lim = 0 x→+∞ ⎣ ⎦ x→+∞ 2 4x + 4x + 3 − 2x + 1 Khi đó ⎡ x 2 x ( ax b) lim 4 + 4 + 3 − + ⎤ = 0 x→+∞ ⎣ ⎦ ⎧2 − a = 0 ⎧a = 2 lim ( 2 a) x 1 b 0 x→+∞ ⎣⎡ − + − ⎤⎦ = ⇔ ⎨ ⇔ ⎨ ⎩1 − b = 0 ⎩b = 1 Suy ra ( a b) 2018 ( a 2 ) 3 ab b 5 a Câu 8: Đáp án D − 2 3 + + = 0 ( ) Đây là một bài toán tương đối khó. Đầu tiên, chúng ta cần để ý đến những biến đổi sau đây: 70 1 2 70 5 5 k + + ... + − = ∑ − x −1 x − 2 x − 70 4 x − k 4 ∑ k = 1 ∏( − ) 4 ∏( − ) − 5∏ ( − ) k x j k x j x j j≠k 5 j≠k f = − = = x j 4 4 x j g x ∏ ( − ) ∑ ∏ ( − ) Rõ ràng g ( x ) = 0 có 70 nghiệm x ∈ { 1;2;...;70 } R , f k . f k + 1 < 0 với 1,69 Vậy f liên tục trên ( ) ( ) nghiệm xen kẽ là 1 < x < 2 < x < ... < x < 70 < x 1 2 69 70 Tổng độ dài các khoảng nghiệm của bất phương trình ( x) ( ) với k, j = 1,70 lim < 0, 70 > 0 nên cũng có đủ 70 k = và f ( x) f ( ) x→+∞ ( x) ( ) f 0 g x ≥ là DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN ( 1) ( 2 ) ... ( 70 ) ( ... ) ( 1 2 ... 70) L = x − + x − + + x − = x + x + + x − + + + 1 2 70 1 2 70 Để ý đa thức f có bậc 70, hệ số cao nhất là − 5 và hệ số của 69 x là: MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 13 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 9( 1+ 2 + ... + 70) Do đó ( ) L 9 1 2 ... 70 = − + + + − ( 1+ 2 + ... + 70) = 1988 −5 Câu 9: Đáp án D Ta có 2 2 ( ) < ∀ ∈( ) ⇔ − − < ∀ ∈( ) ⇔ > − ∀ ∈ ( ) f ' x 0, x 0;2 3x 4x m 0, x 0;2 m 3x 4 x, x 0;2 2 Xét hàm số g ( x) = 3x − 4x trên khoảng ( 0;2 ) Lập bảng biến thiên, ta suy ra m ≥ 4 Câu 10: Đáp án B ( C ) và ( C ) có tâm lần lượt là I ( 3;2 ); O ( 0;0) 1 Gọi u = ( a; b) 2 là vectơ tịnh tiến ⎧3 = 0 + a ⎧a = 3 Khi đó T : I ֏ O , cho nên u ⎨ ⇔ ⎨ ⎩2 = 0 + b ⎩b = 2 u = 3;2 Vậy ( ) Câu 11: Đáp án B • Tập xác định: D = R 2 • y ' = 3x + 6x + m có ∆ ' = 9 − 3m • Nếu m ≥ 3 thì y ' ≥ 0, ∀x ∈ R ⇒ hàm số đồng biến trên R (loại) • Nếu m < 3 thì ' 0 y = có 2 nghiệm phân biệt x , x ( x < x ) Hàm số nghịch biến trên đoạn [ , ] m Ta có x1 + x 2 = − 2; x 1x 2 = 3 Yêu cầu bài toán ( ) 2 Câu 12: Đáp án A 1 2 1 2 x1 x 2 với độ dài l = x1 − x2 9 ⇔ x1 + x2 − 4x1x2 = 1 ⇔ 4 y ' = x − sinα + cosα x + sin 2α 4 • Ta có ( ) 2 3 • Hàm số luôn đồng biến trên R khi và chỉ khi DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN ( ) 2 ∆ = sinα + cosα − sin 2α ≤ 0 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 14 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Bộ đề luyện thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn (2016)
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG