Views
1 week ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 8) [DC11042018]

https://app.box.com/s/nhxs7vnw9na94twmj7hc0inbdjzwv940

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định π π π 2 2 Ta có ∫ ( ) ∫ ∫ Trong đó − x − x − x I = tan x − tan x e dx = e tan xdx − e tan xdx = J − K 3π 3π 3π 4 4 4 π π − x 2 − x tan ; tan ∫ ∫ J = e xdx K = e xdx 3π 3π 4 4 Ta sẽ tính tích phân K bằng phương trình tích phân từng phần 2 ( ) ⎧u = tan x ⎧ ⎪du = 1+ tan Đặt ⎨ ⇒ −x ⎨ dv e dx −x ⎩ = ⎪⎩ v = −e x dx − x − x 2 Khi đó = − tan + ∫ ( 1+ tan ) π K e x e x dx 3π 4 π 3π 4 π π 3π − −π −x 4 −x −π ∫ 3π 3π 4 4 = e + e dx + J = −e − e + J = − e + J −π −kπ Vậy I = e = e ⇒ k = 1 Câu 30: Đáp án A 2 ( + 1) − 2 ∫ ∫ 2 ∫ ( 1) Ta có ( ) 2 2 x x 3 2 x x f x dx = dx = x − x + dx = − + x + C x + x + 1 3 2 Câu 31: Đáp án B π 2 J f x dx Xét tích phân = ( − ) ∫ π − 2 Đặt x = −t ⇒ dx = − dt π π π π Đổi cận x = − ⇒ t = ; x = ⇒ t = − 2 2 2 2 Khi đó π π π 2 2 2 ( ) ⎡ ( ) ( ) ∫ ∫ ∫ I = f − t dt = J ⇒ 3I + 2I = ⎣ f − x + 2 f x ⎤⎦ dx = cos xdx = 2 Vậy π π π − − − 2 2 2 2 I = 3 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Câu 32: Đáp án D MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 19 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định f x > 0, ∀x ∈ ⎡ ⎣ 1; e ⎤ ⎦ nên Gọi S là diện tích hình phẳng cần tìm. Đó ( ) 2 2 2 e e ( ) ( ) ∫ ∫ S = f x dx = x + 1 ln xdx 1 1 ⎧ 1 ⎧u ln x du = dx ⎪ = ⎪ x Đặt ⎨ ⇒ ⎨ dv = ( x + 1) dx 2 ⎩ ⎪ ⎪v = x x + x ⎪⎩ 3 Khi đó 2 2 e e 3 2 ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ + + 2 x 2 x 8e 8e 13 S = ⎜ + 1 x ln x − + 1 dx = 3 ⎟ ∫ ⎜ 3 ⎟ 9 Câu 33: Đáp án A ⎝ ⎠ 1 1 ⎝ ⎠ Ta có x + y − 3 = 0 ⇔ y = 3− x Giao điểm của đồ thị hàm số y = log2 x với đường thẳng y = 3 − x và 0 2 3 2 V = π ⎡ ⎢∫ xdx + ∫ − x dx ⎤ ⎥ = V + V ⎣ ⎦ Khi đó log ( 3 ) 2 1 2 1 2 2 2 ∫ ∫ Trong đó V = π log xdx = π log e ln xdx = π log e( 2ln 2 −1) 3 2 1 2 2 2 1 1 2 π V2 = π∫ ( 3 − x) dx = 3 π ⎡1 ⎢ ⎤ log . 2ln 2 1 2 ⎣3 ⎥ ⎦ Vậy V = + e ( − ) Câu 34: Đáp án C Đặt I = ln10 ∫ a 3 x e dx x e − 2 3 x 3 x 2 x Đặt t = e −1 ⇒ t = e −1⇒ 3t dt = e dx Đổi cận: 3 a x a t e x t = ⇒ = − 1; = ln10 ⇒ = 3 2 2 2 2 3t dt 3 2 3 ⎡ 3 2 a Khi đó I = ∫ = 3 ∫ tdt = t = ⎢4 − ( e − 2) Vậy a→ln 2 t 3 a 3 a e −1 e −1 3 lim I = .4 = 6 2 Câu 35: Đáp án D Quãng đường mà vật đó di chuyển là: 2 2 ⎣ 3 a e −1 Trang 20 ⎤ ⎥ ⎦ y = lần lượt là ( 2;1 ),( 1;0 ) DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Bộ đề luyện thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn (2016)
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Hóa Các trường THPT Cả nước Có lời giải chi tiết (Lần 3) [DC16122017]
Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc gia 2018 Môn Vật Lý Các trường THPT Cả nước (Lần 2) [DC19012018] (MA TRẬN + GIẢI CHI TIẾT)
Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Toán Các trường THPT Cả nước (CÓ MA TRẬN - ĐÁP ÁN - LỜI GIẢI CHI TIẾT) (Lần 13) [DC13032018]
Tuyển tập 10 đề thi thử THPT QG Môn Vật Lý - Năm học 2017-2018 - Các trường THPT trên cả nước - Các lần - Lời giải chi tiết (DC20112017)
Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Hóa Các trường THPT Cả nước Có lời giải chi tiết (Lần 8) [DC25022018]
Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Hóa Các trường THPT Cả nước Có lời giải chi tiết (Lần 4) [DC16122017]
Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Toán Các trường THPT Cả nước (Lần 10) [DC17012018] (MA TRẬN + GIẢI CHI TIẾT)
Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Toán Các trường THPT Cả nước Có lời giải chi tiết (Lần 9) [DC16122017]
Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Toán Các trường THPT Cả nước (CÓ MA TRẬN - ĐÁP ÁN - LỜI GIẢI CHI TIẾT) (Lần 12) [DC08032018]
Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Toán Các trường THPT Cả nước Có lời giải chi tiết (Lần 8) [DC07122017]
Bộ tuyển tập đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Toán Các trường THPT Cả nước Có lời giải chi tiết [DC17112017]