Views
9 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 8) [DC11042018]

https://app.box.com/s/nhxs7vnw9na94twmj7hc0inbdjzwv940

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 7: Tính giới hạn của hàm số + 8 − + 4 x 3 lim x x x →0 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định A. 1 4 B. 1 3 C. 1 2 x + 4 Câu 8: Tìm số điểm gián đoạn của hàm số y = 4 2 x − 10x + 9 D. 0 A. 4 B. 2 C. 3 D. 1 Câu 9: Tính giá trị gần đúng với 3 chữ số thập phân của ln ( 0,004 ) A. 1,002 B. 0,002 C. 1,003 D. 0,004 Câu 10: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a và SA = x . Giả sử SA ⊥ ( ABC ) và góc giữa hai mặt ( SBC ) và ( ) SCD bằng 120° . Tìm x A. a B. 2a C. 2 a D. 3 a 2 4 2 Câu 11: Xác định m để hàm số y = x + ( 2m − 1) x + m − 5 có hai khoảng đồng biến dạng ( , ) ( c , +∞ ) với b < c A. m > 0 B. Câu 12: Tìm giá trị của m để hàm số 1 1 m < C. 0 < m < D. m < 0 2 2 x − 2mx + 3m y = 2m − x 2 2 nghịch biến trên khoảng ( 1;+∞ ) A. m ≤ 2 + 3 B. m ≥ 2 + 3 C. m ≤ 2 − 3 D. m ≥ 2 − 3 3 2 2 Câu 13: Tìm giá trị m để hàm số ( ) y CD + y > 2 A. CT ⎡− 1 < m < 0 ⎢ ⎣m > 1 Câu 14: Cho hàm số a b và 1 y = x − mx + m − 1 x + 1+ 3x có cực đại, cực tiểu sao cho 3 B. − 1< m < 0 C. m > 1 D. 0 < m < 1 3 2 y ax bx cx d = + + + đạt cực đại tại x = − 2 với giá trị cực đại là 64; đạt cực tiểu tại x = 3 với giá trị cực tiểu là − 61. Khi đó giá trị của a + b + c + d bằng A. 1 B. 7 C. − 17 D. 5 Câu 15: Khẳng định nào sau đây là sai? DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN A. max{ sin ,cos } x x = cos x khi 0 π π < x < B. max{ sin x,cos x} = cos x khi 0 < x < 4 2 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 2 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định C. max{ sin ,cos } π π x x = sin x khi < x < π D. max{ sin x,cos x} = cos x khi < x < π 4 4 Câu 16: Cho x, y là hai số thực dương thay đổi và thỏa mãn điều kiện x + 2y − xy = 0 . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A. 8 5 2 2 x y P = + 4 + 8y 1+ x B. 5 8 2x + 1 Câu 17: Tìm M ∈ ( C) : y = sao cho khoảng cách từ điểm M đến tiệm cận đứng bằng hai lần x −1 khoảng các từ điểm M đến tiệm cận ngang. C. 4 5 A. M ( 2;5 ), M ( − 2;1) B. M ( 2;5 ), M ( 0; − 1) C. M ( 4;3 ), M ( − 2;1) D. M ( 4;3 ), M ( 0; − 1) Câu 18: Cho hàm số thuộc ( C ) biết tiếp tuyến của ( ) IN = 10 . D. 5 4 2x + 1 y = có đồ thị ( C ) . Gọi I là giao điểm tại hai tiềm cận. Có bao nhiêu điểm M x −1 C tại M cắt hai tiệm cận tại A, B tạo thành tam giác IAB có trung tuyến A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 19: Gọi I là giao điểm hai tiệm cận. viết phương trình tiếp tuyến d của đồ thị hàm số biết d cắt tiệm cận đứng và tiệm cận ngang lần lượt tại A và B thỏa cos BAI = 5 26 26 A. y = 5x − 2; y = 5x − 3 B. y = 5x − 2; y = 5x + 3 C. y = 5x − 2; y = 5x + 2 D. y = 5x − 3; y = 5x + 2 Câu 20: Một công ty bất động sản có 50 căn hộ cho thuê. Biết rằng nếu cho thuê mỗi căn hộ giá 2.000.000 đồng một tháng thì mọi căn hộ đều có người thuê và cứ mỗi lần tăng giá cho thuê mỗi căn hộ 100.000 đồng một tháng thì có thêm hai căn hộ bị bỏ trống. Hỏi muốn có thu nhập cao nhất, công ty đó phải cho thu mỗi căn hộ với giá bao nhiêu một tháng? A. 2.250.000 đồng/tháng B. 2.350.000 đồng/tháng C. 2.450.000 đồng/tháng D. 3.000.000 đồng/tháng 2 2 Câu 21: Tìm số giá trị nguyên của m để phương trình log log x + 1 − 2m − 1 = 0 có ít nhất một nghiệm thuộc đoạn ⎡1;3 ⎣ 3 ⎤ ⎦ 3 3 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Câu 22: Cho hàm số ln x y = . Mệnh đề nào là mệnh đề đúng? x A. Có một cực tiểu B. Có một cực đại MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 3 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
Bộ đề luyện thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn (2016)
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Tuyển chọn 405 bài tập toán 7
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG