Views
8 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 8) [DC11042018]

https://app.box.com/s/nhxs7vnw9na94twmj7hc0inbdjzwv940

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định C. Không có cực trị D. Có một cực đại và một cực tiểu a. Câu 23: Rút gọn biểu thức ( > 0) a 6 3 4 a a a A. 3 a B. 4 a C. 6 a D. 12 a Câu 24: Cho a = log3 2, b = log5 2 . Khi đó log16 60 bằng: A. a + b a − b Câu 25: Cho a, b, c > 1. Xét hai mệnh đề sau: ( I ).log b + log c + log a ≥ 3 a b c 2 2 2 ( II ) b c a .log + log + log ≥ 24 a b c B. 1+ a + b C. 1 a + + b D. 1 ⎛ a + b ⎞ ⎜1+ ⎟ ab 2 ⎝ ab ⎠ A. Chỉ (I) B. Chỉ (II) C. Cả hai sai D. Cả hai đúng Câu 26: Giá trị của biểu thức A. 2 + 2 2 2 −2 2 2 − 2 2 − 2 B. ⎡ 4 ⎛ x −1⎞⎤ P = 4 ⎢1 + 1+ ⎜ ⎥ 2 ⎟ ⎢ 2x ⎣ ⎝ ⎠⎥⎦ 2 2 + 2 P = 2 − 2 2 2 2 2 − 2 C. tại 1 2 2 ( 2 2 − x = + ) 2 + 2 P = 2 − 2 2 2 2 −2 2 2 2 D. 2 2 + 2 P = 2 − 2 2 2 2 2 2 756839 Câu 27: Năm 1992, người ta đã biết số p = 2 − 1 là một số nguyên tố (số nguyên tố lớn nhất được biết cho đến lúc đó) Hỏi rằng, viết trong hệ thập phân số nguyên tố đó có bao nhiêu chữ số? (Biết rằng log 2 ≈ 0,30102 ) A. 227821 B. 227822 C. 227823 D. 227824 Câu 28: Cho x, y, z > 0 thỏa mãn điều kiện Hỏi mệnh đề nào sau đây là đúng? A. x y = y z = z x z z x x y y z x y B. ( x + y) = ( y + z) = ( z + x) C. x y = z y = z x y x y z x z z x y D. ( x + y − z) = ( y + z − x) = ( z + x − y) Câu 29: Giả sử 2 x 3 −1 ( + − ) ( + − ) ( + − ) x y z x y z x y z x y z = = log x log y log z e dx ae + e ∫ = ln với a, b là các số nguyên dương. Tính giá trị của biểu thức x 2 + e ae + b DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN πb πb P = sin ⎛ ⎜ + 2017π ⎞ ⎟ + cos ⎛ ⎜ − sin 2018π ⎞ ⎟ ⎝ a ⎠ ⎝ a ⎠ MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 4 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com A. 1 B. − 1 C. 1 2 D. 1 − 2 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Câu 30: Cho 1 ∫ 1 2 3 1 2 8 dx = mx m 3 x + + + − C 2 . Tính giá trị của tích phân I = ∫ x ln xdx 1 A. − ( 1) 2 eπ + B. ( 1) 2 eπ + C. ( 1) 4 eπ − D. − ( 1) 4 eπ − Câu 31: Cho hàm số g ( x) 2 x dt = ∫ với x > 1. Tìm tập giá trị T của hàm số ln t x A. T = ( 0; +∞ ) B. T = [ 1; +∞ ) C. T = ( −∞ ;ln 2) D. T = ( ln 2; +∞ ) Câu 32: Ở một thành phố nhiệt độ (theo ℉) sau t giờ, tính từ 8 giờ sáng được mô hình hóa bởi hàm π T t = + . Tìm nhiệt độ trung bình trong khoảng thời gian từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. (Lấy ( ) 50 14sin 2 t kết quả gần đúng) A. 54,54° F B. 45,45° F C. 45,54° F D. 54,45° F Câu 33: Tính thể tích V của vật thể tròn xoay sinh ra bởi hình phẳng giới hạn bởi đường cong y = x , trục tung và đường thẳng y = 2 quay quanh trục Oy. 31π 32π 33π 34π A. V = B. V = C. V = D. V = 5 5 5 5 Câu 34: Trong mặt phẳng Oxy , cho prabol ( ) 2 M ( 1;3 ) sao cho diện tích hình phẳng giới hạn bởi ( ) 1 Trang 5 e m−2 P : y = x . Viết phương trình đường thẳng d đi qua P và d đạt giá trị nhỏ nhất. A. 2x − y + 1 = 0 B. 2x + y + 1 = 0 C. x − 2y + 1 = 0 D. x + 2y + 1 = 0 Câu 35: Cho hàm số f ( x ) liên tục trên đoạn [ ] 2a 2a ∫ ∫ A. ( ) = ( ) + ( 2 − ) f x dx f x f a x dx 0 0 2a 2a ∫ ∫ B. ( ) = − ⎡ ( ) + ( 2 − ) f x dx ⎣ f x f a x ⎤⎦ dx 0 0 2a a ∫ ∫ f x dx ⎣ f x f a x ⎤⎦ dx C. ( ) = ⎡ ( ) + ( 2 − ) 0 0 2a ∫ ∫ D. ( ) = − ( ) + ( 2 − ) 0 0 a f x dx f x f a x dx 0;2a . Hỏi mệnh đề nào sau đây đúng? DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 1 Câu 36: Hai số phức z và − có điểm biểu diễn trong mặt phẳng phức là A, B. Khi đó z A. ∆ OAB vuông tại O B. O, A, B thẳng hàng 1 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
Bộ đề luyện thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn (2016)
Tuyển chọn 405 bài tập toán 7
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER