Views
7 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 8) [DC11042018]

https://app.box.com/s/nhxs7vnw9na94twmj7hc0inbdjzwv940

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định ⎧124 − k⋮2 ⎪ ⎧k⋮4 ⎧k = 4t ⇔ ⎨k⋮ 4 ⇔ ⎨ ⇔ ⎨ ⇒ 0 ≤ t ≤ 31 ⎪ 0 ≤ k ≤124 0 ≤ k ≤ 124 0 ≤ k ≤ 124 ⎩ ⎩ ⎩ Có 32 giá trị của t suy ra có 32 giá trị của k Vậy trong khai triển trên có 32 số hạng hữu tỉ Câu 6: Đáp án A ∀ k, ta có k. k! = ( k + 1 )! − k! Ta có u Vậy lim u = 1 n n→∞ Câu 7: Đáp án B ( 2! − 1! ) + ( 3! − 2! ) + ...(( n + 1 )! − n! ) 1 1 ( n + ) ( n + ) = = − 1 ! 1 ! n 3 3 x + 8 − x + 4 x + 8 − 2 x + 4 − 2 Ta có lim = lim − lim x→0 x x→0 x x→0 x 1 1 1 1 1 = lim + lim x 0 3 3 8 2 8 4 x 0 x = + = → → + + x + + + 4 + 2 12 4 3 Câu 8: Đáp án A ( x ) 2 Số điểm gián đoạn của hàm số trên chính là số nghiệm của phương trình Do phương trình Câu 9: Đáp án D x 4 2 x − 10x + 9 = 0 4 2 − 10x + 9 = 0 có 4 nghiệm phân biệt nên hàm số có 4 điểm gián đoạn f x + ∆x ≈ f x + f ' x . ∆ x Áp dụng công thức ( ) ( ) ( ) Với ( ) 0 0 0 0 f x = ln x; x = 1; ∆ x = 0,004 ta có 1 ln ( 1,004 ) = ln ( 1+ 0,004) ≈ ln1 + .0,004 ≈ 0,004 1 Câu 10: Đáp án A Gọi O là tâm hình vuông và H là hình chiếu của O lên SC OHD = ° ( DHB là góc giữa hai mặt phẳng ( SCD ) và ( ) Ta có 60 Diện tích của ∆ SOC là xa Do đó x = a Câu 11: Đáp án B 2 xa 2 = OH. SC ⇒ OH = x + a 2 2 2 2 a a 2 1 và OH = . 2 3 SBC ) DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 12 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Yêu cầu bài toán ⇔ phương trình y x ⎡ x 2 ( m ) Câu 12: Đáp án C • Tập xác định: D = R \{ 2m} 2 2 − x + 4mx − m f x • y ' = = x − 2m x − 2m ( ) • Đặt t x 1 ( ) ( ) 2 2 = − . Khi đó bất phương trình ( ) 0 Hàm số nghịch biến trên ( ) ⎧⎪ 2m < 1 y ' ≤ 0, ∀x ∈ ( 1; +∞) ⇔ ⎨ ⎪⎩ g t ( ) ( ) ( ) ' = 2 ⎣2 + 2 − 1 ⎦ ⎤ = 0 có ba nghiệm phân biệt f x ≤ trở thành 2 2 g t t m t m m = − − 2 1+ 2 − + 4 −1≤ 0 1;+∞ khi và chỉ khi ( ) ≤ 0, ∀ t > 0 (*) ⎡∆ ' = 0 ⎡m = 0 ⎢ ⎢ ∆ ' > 0 ⎧m ≠ 0 * ⇔ ⎢ ⎧ ⇔ ⎢ ⇔ m ≤ 2 − 3 ⎢ ⎪ ⎪ ⎨S < 0 ⎢ ⎨4m − 2 < 0 ⎢ ⎪ ⎢ 2 P 0 ⎪ ⎢⎣ ⎩ ≥ ⎢⎣ ⎩m − 4m + 1 ≥ 0 Vậy m ≤ 2 − 3 Câu 13: Đáp án A 2 2 • y ' = x − 2mx + m − 1 • Dễ thấy rằng hàm số có hai điểm cực trị x = m + 1; x = m − 1 với mọi m. y + y > 2 ⇔ y m + 1 + y m − 1 > 2 ⇔ 2m − 2m + 2 > 2 • Ta có ( ) ( ) 3 CD Câu 14: Đáp án C CT ⇔ ⎡− 1 < m < 0 ⎢ ⎣m > 1 Ta có 64 = − 8a + 4b − 2 c + d; − 61 = 27a + 9b + 3c + d Từ 2 y ' = 3ax + 2bx + c ta thu được hai phương trình 0 = 12a − 4 b + c;0 = 27a + 6b + c Giải hệ gồm 4 phương trình trên ta thu được a = 2; b = − 3; c = − 36; d = 20 hay a + b + c + d = − 17 Câu 15: Đáp án B π π sin x > cos x khi < x < π và cos x > sin x khi 0 < x < 4 4 ⇔ m < DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 1 2 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 13 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
Bộ đề luyện thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn (2016)
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Tuyển chọn 405 bài tập toán 7
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER