Views
5 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 8) [DC11042018]

https://app.box.com/s/nhxs7vnw9na94twmj7hc0inbdjzwv940

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com A. 1 − a 1− b B. 1 − b 1− a C. 1 + a 1+ b Câu 7: Xác định một hàm số f ( x ) thỏa mãn các điều kiện sau D. 1 + b 1+ a http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định (i). f ( x ) có tập xác định là D = R \{ 4} (ii). lim f ( x) = +∞ ; lim f ( x) = 3 và f ( x) x→4 A. f ( x) = 3x 2 ( x − 4) x→+∞ Câu 8: Cho hàm số f ( x) 2 B. f ( x) = lim = 3 x→−∞ 2 3 + 1 x x − 4 2 ⎧ 2x − 7x + 6 khi x < 2 ⎪ = ⎨ x − 2 ⎪ 1− x ⎪ m + khi x ≥ 2 ⎩ 2 + x Tìm m để hàm số đã cho liên tục tại điểm x 0 = 2 A. m = 1 B. m = 0 C. Câu 9: Cho hàm số A. −2 x x ( + ∆x) x + 1 y = . Tính tỉ số x B. 1 x x ( + ∆x) ∆y ∆x theo x C. f ( x) C. = 3 − x 2 ( x − 4) 3 m = − D. 4 −1 x x ( + ∆x) 2 D. f ( x) D. 3 m = 4 x 2 1 2 x − 3x = ( 1+ ∆x) ( x − 4) Câu 10: Cho ∆ ABC có hai đỉnh B, C cố định còn đỉnh A chạy trên một đường tròn ( O; R ) . Tìm quỹ tích trọng tâm G của ∆ ABC ⎛ 1 ⎞ A. Đường tròn ⎜O '; R ⎟ ⎝ 3 ⎠ ⎛ 2 ⎞ B. Đường tròn ⎜O '; R ⎟ ⎝ 3 ⎠ ⎛ 4 ⎞ C. Đường tròn ⎜O '; R ⎟ ⎝ 3 ⎠ là ảnh của đường tròn ( ; ) là ảnh của đường tròn ( ; ) là ảnh của đường tròn ( ; ) D. Đường tròn ( O ';3R) là ảnh của đường tròn ( ; ) Câu 11: Đây là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số dưới đây? A. B. 3 2 y = − x + 3x − 1 3 2 y = x − 3x + 1 O R qua phép vị tự tâm I tỉ số 1 k = 3 O R qua phép vị tự tâm I tỉ số 2 k = 3 O R qua phép vị tự tâm I tỉ số 4 k = 3 O R qua phép vị tự tâm I tỉ số k = 3 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 2 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 2 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com C. D. 3 2 y x x x = − + 3 + − 1 3 2 y x x x = − 3 + + 1 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Câu 12: Tìm các khoảng đồng biến của hàm số = + 3 − 9 + 2018 3 2 y x x x A. ( −∞; − 3 ),( 3;1) B. ( −∞; − 3 ),( 1; +∞ ) C. ( 1; +∞) ,( − 3;1) D. ( −∞ ;1),( 1; +∞ ) Câu 13: Cho hàm số y = cos 2x + sin 2x tan x + 2017 . Mệnh đề nào sau đây là đúng? ⎛ π π ⎞ A. Hàm hằng trên khoảng ⎜ − ; ⎟ ⎝ 2 2 ⎠ ⎛ π π ⎞ B. Hàm nghịch biến trên khoảng ⎜ − ; ⎟ ⎝ 2 2 ⎠ ⎛ π π ⎞ C. Hàm đồng biến trên khoảng ⎜ − ; ⎟ ⎝ 2 2 ⎠ ⎛ π ⎞ D. Hàm đồng biến trên khoảng ⎜ 0; ⎟ ⎝ 2 ⎠ Câu 14: Hàm số 4 3 2 = 3 − 4 − 24 + 48 − 3 đạt cực đại tại điểm nào dưới đây? y x x x x A. x 0 = 1 B. x 0 = 2 C. x 0 = − 2 D. x 0 = − 1 Câu 15: Tìm các giá trị của m để hàm số ( ) 3 3 y = x − m − x để hàm số cực tiểu tại điểm x = 0 A. m = 1 B. m = − 1 C. m = 0 D. m∈∅ Câu 16: Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số f ( x) = 2 A. C. ( x) ⎧ max f = 2 ⎪x∈[ −2;3] ⎨ 3 ⎪ min f ( x) = x∈[ −2;3 ⎩ ] 5 ( x) ⎧ max f = 2 ⎪x∈[ −2;3] ⎨ ⎪ min f ( x) = 0 ⎩x∈[ −2;3] Câu 17: Tìm giá trị của m để đồ thị của hàm số tam giác có một góc bằng 120° A. m = 3 3 B. B. D. m = − 3 3 C. x + 1 x + 1 ⎧ 3 ⎪ max f ( x) = x∈[ −2;3] ⎨ 5 ⎪ min f ( x) = 0 ⎩x∈[ −2;3] ( x) ⎧ max f = 2 ⎪x∈[ −2;3] ⎨ 3 ⎪ min f ( x) = − x∈[ −2;3 ⎩ ] 5 4 2 2 y x mx m m trên đoạn [ − 1;2 ] = + 2 + + có 3 điểm cực trị lập thành một DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 1 m = D. m = − 3 3 3 1 3 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 3 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Bộ đề luyện thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn (2016)
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG