Views
7 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 8) [DC11042018]

https://app.box.com/s/nhxs7vnw9na94twmj7hc0inbdjzwv940

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com A. 1 − a 1− b B. 1 − b 1− a C. 1 + a 1+ b Câu 7: Xác định một hàm số f ( x ) thỏa mãn các điều kiện sau D. 1 + b 1+ a http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định (i). f ( x ) có tập xác định là D = R \{ 4} (ii). lim f ( x) = +∞ ; lim f ( x) = 3 và f ( x) x→4 A. f ( x) = 3x 2 ( x − 4) x→+∞ Câu 8: Cho hàm số f ( x) 2 B. f ( x) = lim = 3 x→−∞ 2 3 + 1 x x − 4 2 ⎧ 2x − 7x + 6 khi x < 2 ⎪ = ⎨ x − 2 ⎪ 1− x ⎪ m + khi x ≥ 2 ⎩ 2 + x Tìm m để hàm số đã cho liên tục tại điểm x 0 = 2 A. m = 1 B. m = 0 C. Câu 9: Cho hàm số A. −2 x x ( + ∆x) x + 1 y = . Tính tỉ số x B. 1 x x ( + ∆x) ∆y ∆x theo x C. f ( x) C. = 3 − x 2 ( x − 4) 3 m = − D. 4 −1 x x ( + ∆x) 2 D. f ( x) D. 3 m = 4 x 2 1 2 x − 3x = ( 1+ ∆x) ( x − 4) Câu 10: Cho ∆ ABC có hai đỉnh B, C cố định còn đỉnh A chạy trên một đường tròn ( O; R ) . Tìm quỹ tích trọng tâm G của ∆ ABC ⎛ 1 ⎞ A. Đường tròn ⎜O '; R ⎟ ⎝ 3 ⎠ ⎛ 2 ⎞ B. Đường tròn ⎜O '; R ⎟ ⎝ 3 ⎠ ⎛ 4 ⎞ C. Đường tròn ⎜O '; R ⎟ ⎝ 3 ⎠ là ảnh của đường tròn ( ; ) là ảnh của đường tròn ( ; ) là ảnh của đường tròn ( ; ) D. Đường tròn ( O ';3R) là ảnh của đường tròn ( ; ) Câu 11: Đây là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số dưới đây? A. B. 3 2 y = − x + 3x − 1 3 2 y = x − 3x + 1 O R qua phép vị tự tâm I tỉ số 1 k = 3 O R qua phép vị tự tâm I tỉ số 2 k = 3 O R qua phép vị tự tâm I tỉ số 4 k = 3 O R qua phép vị tự tâm I tỉ số k = 3 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 2 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 2 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com C. D. 3 2 y x x x = − + 3 + − 1 3 2 y x x x = − 3 + + 1 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Câu 12: Tìm các khoảng đồng biến của hàm số = + 3 − 9 + 2018 3 2 y x x x A. ( −∞; − 3 ),( 3;1) B. ( −∞; − 3 ),( 1; +∞ ) C. ( 1; +∞) ,( − 3;1) D. ( −∞ ;1),( 1; +∞ ) Câu 13: Cho hàm số y = cos 2x + sin 2x tan x + 2017 . Mệnh đề nào sau đây là đúng? ⎛ π π ⎞ A. Hàm hằng trên khoảng ⎜ − ; ⎟ ⎝ 2 2 ⎠ ⎛ π π ⎞ B. Hàm nghịch biến trên khoảng ⎜ − ; ⎟ ⎝ 2 2 ⎠ ⎛ π π ⎞ C. Hàm đồng biến trên khoảng ⎜ − ; ⎟ ⎝ 2 2 ⎠ ⎛ π ⎞ D. Hàm đồng biến trên khoảng ⎜ 0; ⎟ ⎝ 2 ⎠ Câu 14: Hàm số 4 3 2 = 3 − 4 − 24 + 48 − 3 đạt cực đại tại điểm nào dưới đây? y x x x x A. x 0 = 1 B. x 0 = 2 C. x 0 = − 2 D. x 0 = − 1 Câu 15: Tìm các giá trị của m để hàm số ( ) 3 3 y = x − m − x để hàm số cực tiểu tại điểm x = 0 A. m = 1 B. m = − 1 C. m = 0 D. m∈∅ Câu 16: Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số f ( x) = 2 A. C. ( x) ⎧ max f = 2 ⎪x∈[ −2;3] ⎨ 3 ⎪ min f ( x) = x∈[ −2;3 ⎩ ] 5 ( x) ⎧ max f = 2 ⎪x∈[ −2;3] ⎨ ⎪ min f ( x) = 0 ⎩x∈[ −2;3] Câu 17: Tìm giá trị của m để đồ thị của hàm số tam giác có một góc bằng 120° A. m = 3 3 B. B. D. m = − 3 3 C. x + 1 x + 1 ⎧ 3 ⎪ max f ( x) = x∈[ −2;3] ⎨ 5 ⎪ min f ( x) = 0 ⎩x∈[ −2;3] ( x) ⎧ max f = 2 ⎪x∈[ −2;3] ⎨ 3 ⎪ min f ( x) = − x∈[ −2;3 ⎩ ] 5 4 2 2 y x mx m m trên đoạn [ − 1;2 ] = + 2 + + có 3 điểm cực trị lập thành một DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 1 m = D. m = − 3 3 3 1 3 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 3 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
Bộ đề luyện thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn (2016)
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Tuyển chọn 405 bài tập toán 7
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER