Views
3 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 8) [DC11042018]

https://app.box.com/s/nhxs7vnw9na94twmj7hc0inbdjzwv940

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định BỘ ĐỀ 2018 MÔN TOÁN Câu 1: Đáp án A f x; y = af + bf với Đặt ( ) 1 2 ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ TUYỂN CHỌN CHẤT LƯỢNG CAO SỐ 29 BỘ ĐỀ TN- SỐ 08 Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) LỜI GIẢI CHI TIẾT 4 4 4 4 sin cos cos sin 1 = a x + b y ; f a x b y 2 2 2 = + 2 2 Ta có c + d = c ( sin 2 x + cos 2 x) + d ( sin 2 y + cos 2 y) Do đó ( O; R ) f a sin x + b cos y a cos x + bsin y 4 4 ⎡ sin x cos x ⎤ + 1 = ⎤ ⎣ + + + ⎦ ⎢ + 2 2 2 2 csin x + d cos y c cos x + d sin y ⎥ ⎣ ⎦ 2 2 2 2 ( c d ) f ⎡( csin x d cos y) ( c cos x d sin y) ⎛ 2 2 2 2 sin x 2 2 cos x ⎞ ≥ csin x + d cos y + c cos x + d sin y = 1 ⎜ 2 2 2 2 csin x + d cos y c cos x + d sin y ⎟ ⎝ ⎠ 1 d ⇒ f ≥ 1 c + Tương tự f2 1 c d Câu 2: Đáp án C a + b = + ≥ c + d ≥ . Vậy f ( x; y ) af bf + 1 2 Nhận xét cos x = 0 không phải là nghiệm của phương trình. Do đó, nhân cả hai vế của phương trình cho cos x ≠ 0 ta được ( ) cos x − 4cos xsin x sin 3x = cos x 2 2 1 3 ( ) ⇔ 2sin 3x 4cos x − 3cos x = cos x ⇔ 2sin 3x cos3x = cos x ⇔ sin 6x = cos x ⎡ π 2π x = + k ⎛ π ⎞ ⎢ 14 7 ⇔ sin 6x = sin ⎜ − x ⎟ ⇔ ⎢ k ∈ ⎝ 2 ⎠ ⎢ π 2π x = + k ⎢⎣ 10 5 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN ( Z ) MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 10 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Câu 3: Đáp án D Xem lô đất có 4 vị trí gồm 2 vị trí 1 nền,1 vị trí 2 nền và 1 vị trí 3 nền Bước 1: nhóm thứ nhất chọn 1 vị trí cho 2 nền có 4 cách và mỗi cách có 2! = 2 cách chọn nền cho mỗi người. Suy ra có 4.2 = 8 cách chọn nền Bước 2 nhóm thứ hai chọn 1 trong 3 vị trí còn lại cho 3 nền có 3 cách và mỗi cách có 3! = 6 cách chọn nền cho mỗi người. Suy ra có 3.6 = 18 cách chọn nền Vậy có 8.18 = 144 cách chọn nền cho mỗi người Câu 4: Đáp án B Mỗi hành khách có 4 cách chọn 1 toa để lên tàu nên số cách 4 hành khách chọn toa để lên tàu là 4 4 256 n Ω = = cách. Suy ra ( ) 256 Gọi A là biến cố: “một toa có 3 hành khách; một toa có 1 hành khách và hai toa không có hành khách”. 3 Chon 3 hành khách từ 4 hành khách và xếp 3 hành khách vừa chọn lên 1 trong 4 toa tàu có C .4 = 16 cách Xếp hành khách còn lại lên 1 trong 3 toa tàu còn lại có 3 cách n A = = Suy ra ( ) 16.3 48 Vậy xác suất của biến cố cần tìm là ( ) Câu 5: Đáp án A Xét khai triển 48 3 P A = = 256 16 ( ) 2 1 0 1 2 2 3 3 4 4 2 1 2 1 1 n + x C C x C x C x C x ... C n + x n + + = + + + + + + 2n+ 1 2n+ 1 2n+ 1 2n+ 1 2n+ 1 2n+ 1 Lấy đạo hàm cả hai vế ta được ( 2 + 1) = + 2 . + 3 + 4 + ... + ( 2 + 1) n x C x C x C x C n x C + 2 n 1 2 2 3 3 4 2 n 2 n 1 2n+ 1 2n+ 1 2n+ 1 2n+ 1 2n+ 1 Thay x = − 2 vào ta được ( ) 2n + 1 = C − 2.2. C + 3.2 C − 4.2 C + ... + 2n + 1 2 n C n+ 1 2 2 3 3 4 2 2 1 2n+ 1 2n+ 1 2n+ 1 2n+ 1 2n+ 1 Kết hợp với giả thiết bài toán ta được: 2n + 1 = 2019 ⇔ n = 1009 Vậy n = 1009 là giá trị cần tìm Câu 6: Đáp án B n Ta có 1 + a + a + ... + a = 2 1 1 + b + b + ... + b = 2 n 1 − a 1− a n+ 1 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN − b 1− b n+ 1 4 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 11 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Bộ đề luyện thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn (2016)
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG