Views
5 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 8) [DC11042018]

https://app.box.com/s/nhxs7vnw9na94twmj7hc0inbdjzwv940

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Khi đó 1 + a + a + ... + a 1− b 1− a = . 1 + b + b + ... + b 1− a 1− b 2 n n+ 1 2 n n+ 1 Do a < 1, b < 1 nên n+ 1 n+ 1 lim a = 0,lim b = 0 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 2 n 1 + a + a + ... + a 1− b Vậy = 2 n 1 + b + b + ... + b 1− a Câu 7: Đáp án A Lần lượt kiểm tra từng hàm số ta thấy chỉ có hàm số f ( x) Câu 8: Đáp án C Ta có ( ) ( )( ) = 3x 2 ( x − 4) 2 2x − 7x + 6 2 − x 2x − 3 lim f x = lim = lim = lim ( 2x − 3) = −1 x − 2 x − 2 x→2 − x→2 − x→2 − x→2 − ⎛ 1− x ⎞ 1 lim f x lim ⎜ m _ ⎟ m f 2 ⎝ 2 + x ⎠ 4 ( ) = = − = ( ) + + x→2 x→2 Hàm số đã cho liên tục tại điểm x 0 = 2 khi và chỉ khi 1 3 lim f ( x) = lim f ( x) = f ( 2) ⇔ m − = −1 ⇔ m = − 4 4 − + x→2 x→2 Câu 9: Đáp án C Ta có x + ∆ x + 1 x + 1 y f ( x x) f ( x − ∆ + ∆ − ) x x x 1 = = + ∆ = − ∆x ∆x ∆ x x x + ∆x Câu 10: Đáp án A 1 Gọi I là trung điểm BC. Khi đó IG = IA ⇒ G = V ( A ) Mà A ( O; R) ⎛ 1 ⎞ 3 ⎜ I ; ⎟ ⎝ 3 ⎠ ( ) 2 thỏa mãn cả hai điều kiện ⎛ 1 ⎞ ∈ nên quỹ tích trọng tâm G của ∆ ABC là đường tròn ⎜O '; R ⎟ là ảnh của đường tròn ⎝ 3 ⎠ 1 O; R , qua phép vị tự tâm I tỉ số k = 3 ( ) Câu 11: Đáp án A • Tập xác định D = R • Sự biến thiên: DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN - Chiều biến thiên 2 ⎡x = 0 y ' = − 2x + 6 x; y ' = 0 ⇔ ⎢ ⎣x = 2 Khoảng đồng biến là ( 0;2 ) và các khoảng nghịch biến là ( −∞ ;0);( 2; +∞ ) MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 12 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định - Cực trị: Hàm số đạt cực tiểu tại x = 0; y CT = − 1; đạt cực tiểu tại x = 2, y CD = 3 - Giới hạn lim y = +∞ ; lim y = −∞ x→−∞ x→+∞ Chỉ có hàm số ở đáp án (A) mới thỏa mã các yếu tố đơn điệu, cực trị, giới hạn Câu 12: Đáp án B • Tập xác định D = R 2 • y ' = 3x + 6x − 9 ⎡x = −3 • y ' = 0 ⇔ ⎢ ⎣x = 1 • Lập bảng biến thiên và suy ra hàm số đồng biến trên các khoảng ( −∞; − 3 ),( 1; +∞ ) Câu 13: Đáp án A sin 2x Ta có y ' = − 2sin 2x + 2cos 2x tan x + 2 cos x = − 2sin 2x + 2cos 2x tan x + 2 tan x ( ) = − 2sin 2x + 2 1+ cos 2x tan x 2 = − 2sin 2x + 4cos x tan x = − 2sin 2x + 2sin 2x = 0 ⎛ π π ⎞ Do đó hàm số đã cho là hàm hằng trên khoảng ⎜ − ; ⎟ ⎝ 2 2 ⎠ Câu 14: Đáp án A 2 • y ' = 12( x −1)( x − 4) • y ' = 0 ⇔ x = 1; x = ± 2 • Lập bảng biến thiên và suy ra hàm số đạt cực đại tại điểm x 0 = 1 Câu 15: Đáp án B • y ' = 3 ( x − m) 2 ; y '' = 6( x − m) • Hàm số đạt cực tiểu tại Câu 16: Đáp án C • Ta có f '( x) • ( ) = 1− x ( x ) f ' x = 0 ⇔ x = 1 2 2 ( ) ( ) ' 0 = 0 2 3 3 0 ⎪⎧ y ⎧ m − = x = 0 ⇔ ⎨ ⇔ ⎨ ⇔ m = −1 ⎪⎩ y '' 0 > 0 ⎩ − 6m > 0 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN + 1 x + 1 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 13 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Bộ đề luyện thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn (2016)
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG