Views
7 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 8) [DC11042018]

https://app.box.com/s/nhxs7vnw9na94twmj7hc0inbdjzwv940

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Khi đó 1 + a + a + ... + a 1− b 1− a = . 1 + b + b + ... + b 1− a 1− b 2 n n+ 1 2 n n+ 1 Do a < 1, b < 1 nên n+ 1 n+ 1 lim a = 0,lim b = 0 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 2 n 1 + a + a + ... + a 1− b Vậy = 2 n 1 + b + b + ... + b 1− a Câu 7: Đáp án A Lần lượt kiểm tra từng hàm số ta thấy chỉ có hàm số f ( x) Câu 8: Đáp án C Ta có ( ) ( )( ) = 3x 2 ( x − 4) 2 2x − 7x + 6 2 − x 2x − 3 lim f x = lim = lim = lim ( 2x − 3) = −1 x − 2 x − 2 x→2 − x→2 − x→2 − x→2 − ⎛ 1− x ⎞ 1 lim f x lim ⎜ m _ ⎟ m f 2 ⎝ 2 + x ⎠ 4 ( ) = = − = ( ) + + x→2 x→2 Hàm số đã cho liên tục tại điểm x 0 = 2 khi và chỉ khi 1 3 lim f ( x) = lim f ( x) = f ( 2) ⇔ m − = −1 ⇔ m = − 4 4 − + x→2 x→2 Câu 9: Đáp án C Ta có x + ∆ x + 1 x + 1 y f ( x x) f ( x − ∆ + ∆ − ) x x x 1 = = + ∆ = − ∆x ∆x ∆ x x x + ∆x Câu 10: Đáp án A 1 Gọi I là trung điểm BC. Khi đó IG = IA ⇒ G = V ( A ) Mà A ( O; R) ⎛ 1 ⎞ 3 ⎜ I ; ⎟ ⎝ 3 ⎠ ( ) 2 thỏa mãn cả hai điều kiện ⎛ 1 ⎞ ∈ nên quỹ tích trọng tâm G của ∆ ABC là đường tròn ⎜O '; R ⎟ là ảnh của đường tròn ⎝ 3 ⎠ 1 O; R , qua phép vị tự tâm I tỉ số k = 3 ( ) Câu 11: Đáp án A • Tập xác định D = R • Sự biến thiên: DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN - Chiều biến thiên 2 ⎡x = 0 y ' = − 2x + 6 x; y ' = 0 ⇔ ⎢ ⎣x = 2 Khoảng đồng biến là ( 0;2 ) và các khoảng nghịch biến là ( −∞ ;0);( 2; +∞ ) MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 12 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định - Cực trị: Hàm số đạt cực tiểu tại x = 0; y CT = − 1; đạt cực tiểu tại x = 2, y CD = 3 - Giới hạn lim y = +∞ ; lim y = −∞ x→−∞ x→+∞ Chỉ có hàm số ở đáp án (A) mới thỏa mã các yếu tố đơn điệu, cực trị, giới hạn Câu 12: Đáp án B • Tập xác định D = R 2 • y ' = 3x + 6x − 9 ⎡x = −3 • y ' = 0 ⇔ ⎢ ⎣x = 1 • Lập bảng biến thiên và suy ra hàm số đồng biến trên các khoảng ( −∞; − 3 ),( 1; +∞ ) Câu 13: Đáp án A sin 2x Ta có y ' = − 2sin 2x + 2cos 2x tan x + 2 cos x = − 2sin 2x + 2cos 2x tan x + 2 tan x ( ) = − 2sin 2x + 2 1+ cos 2x tan x 2 = − 2sin 2x + 4cos x tan x = − 2sin 2x + 2sin 2x = 0 ⎛ π π ⎞ Do đó hàm số đã cho là hàm hằng trên khoảng ⎜ − ; ⎟ ⎝ 2 2 ⎠ Câu 14: Đáp án A 2 • y ' = 12( x −1)( x − 4) • y ' = 0 ⇔ x = 1; x = ± 2 • Lập bảng biến thiên và suy ra hàm số đạt cực đại tại điểm x 0 = 1 Câu 15: Đáp án B • y ' = 3 ( x − m) 2 ; y '' = 6( x − m) • Hàm số đạt cực tiểu tại Câu 16: Đáp án C • Ta có f '( x) • ( ) = 1− x ( x ) f ' x = 0 ⇔ x = 1 2 2 ( ) ( ) ' 0 = 0 2 3 3 0 ⎪⎧ y ⎧ m − = x = 0 ⇔ ⎨ ⇔ ⎨ ⇔ m = −1 ⎪⎩ y '' 0 > 0 ⎩ − 6m > 0 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN + 1 x + 1 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 13 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
Bộ đề luyện thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn (2016)
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Tuyển chọn 405 bài tập toán 7
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER