Views
8 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 8) [DC11042018]

https://app.box.com/s/nhxs7vnw9na94twmj7hc0inbdjzwv940

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định π π 3π − −π −x 4 − x −π ∫ = e + e dx + J = e − e + J = − e + J 3π 4 −π −kπ Vậy I = e = e ⇒ k = 1 Câu 30: Đáp án A Ta có ( ) 3π 4 2 ( + 1) − 2 ∫ ∫ 2 ∫ ( 1) 2 2 x x 3 2 x x f x dx = dx = x + x + dx = − + x + C x + x + 1 3 2 Câu 31: Đáp án B π 2 Xét tích phân = ( − ) ∫ J f x dx π − 2 Đặt x = −t ⇒ dx = − dt π π π π Đổi cận x = − ⇒ t = ; x = ⇒ t = − 2 2 2 2 Khi đó π π π 2 2 2 ( ) ⎡ ( ) ( ) ∫ ∫ ∫ I = f − t dt = J ⇒ 3I = J + 2I = ⎣ f − x + 2 f x ⎤⎦ dx = J = cos xdx = 2 Vậy π π π − − − 2 2 2 2 I = 3 Câu 32: Đáp án D f x > 0, ∀x ∈ ⎡ ⎣ 1; e ⎤ ⎦ Gọi S là diện tích hình phẳng cần tìm. Do ( ) 2 2 2 e e nên = ( ) = ( + ) ∫ ∫ S f x dx x 1 ln xdx 1 1 ⎧ 1 ⎧u ln x du = dx ⎪ = ⎪ x Đặt ⎨ ⇒ ⎨ dv = ( x + 1) dx 2 ⎩ ⎪ ⎪v = x x + x ⎪⎩ 3 Khi đó 2 2 e e 3 2 ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ + + 2 x 2 x 8e 9e 13 S = ⎜ + 1 x ln x − + 1 dx = 3 ⎟ ∫ ⎜ 3 ⎟ 9 Câu 33: Đáp án A ⎝ ⎠ 1 1 ⎝ ⎠ DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Ta có x + y − 3 = 0 ⇔ y = 3− x MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 18 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Giao điểm của đồ thị hàm số y = log2 x với các đường thẳng y = 3 − x và 0 2 3 2 V = π ⎡ ⎢∫ xdx + ∫ − x dx ⎤ ⎥ = V + V ⎣ ⎦ Khi đó log ( 3 ) 2 1 2 1 2 2 2 ∫ ∫ Trong đó V = π log xdx = π log e ln xdx = π log e( 2ln 2 −1) 1 2 2 2 1 1 3 2 π V2 = π ∫ ( 3 − x) dx = 3 2 π ⎡1 ⎢ ⎤ log 2ln 2 1 2 ⎣3 ⎥ ⎦ Vậy V = + e( − ) Câu 34: Đáp án C Đặt I a = ln10 ∫ a 3 x e dx x e − 2 3 x 3 x 2 x Đặt t = e − 2 ⇒ t = e −1⇒ 3t dt = e dx Đổi cận 3 a x a t e x t = ⇒ = − 1; = ln10 ⇒ = 3 2 2 2 2 3t dt 3 2 3 ⎡ 3 2 a Khi đó I = ∫ = 3 ∫ tdt = t = ⎢4 − ( e − 2) Vậy x→ln 2 t 3 a 3 a e −1 e −1 3 lim Ia = .4 = 6 2 Câu 35: Đáp án D Quãng đường mà vật đó di chuyển là ( πt) 2 2 ⎣ 3 a e −1 1,5 1,5 1 sin 1 1 3 1 S = ∫ ⎢ ⎡ + ⎥ ⎤ dt = t cos 2 ( πt) 0,34 2 2π π ⎢ ⎡ − ⎤ 2π π ⎥ = + ≈ (m) 0 ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ 0 4π π Câu 36: Đáp án A Ta có z + z = z + z = z + z • 1 2 1 2 1 2 • z1 z2 = z1. z2 = z1. z2 z z = z . z • 1 2 1 2 Câu 37: Đáp án B Đặt z = x + yi với x, y ∈ R Từ giả thiết bài toán ta có ⎤ ⎥ ⎦ y = lần lượt là ( 2;1 ),( 1;0 ) DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 19 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Bộ đề luyện thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn (2016)
CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
Tuyển chọn 405 bài tập toán 7
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER