Views
3 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 8) [DC11042018]

https://app.box.com/s/nhxs7vnw9na94twmj7hc0inbdjzwv940

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Kẻ SO ⊥ ( ABC), SH ⊥ BC ⇒ OH ⊥ BC 2 2 a 3 a 3 Ta có OA = AH = . = 3 3 2 3 2 3 π 3 a a Sxq = π. OA. SA = π . a = 3 3 Câu 44: Đáp án D V Ta có V 1 2 2 ⎛ a ⎞ π ⎜ ⎟ . a 2 3 2 = ⎝ ⎠ = 3 4 ⎛ a 2 ⎞ 8 π ⎜ ⎟ 3 ⎝ 2 ⎠ Câu 45: Đáp án B Gọi M là trung điểm một cạnh đáy. Khi đó h = SO = SM − OM 2 2 ⎛ 5 − x ⎞ x 1 5 = ⎜ ⎟ − = 25 − 10x = 5 − 2x ⎝ 2 ⎠ 4 2 2 5 5 5 Theo đề h = ⇔ 5 − 2x = ⇔ 5 − 2x = 1 ⇔ x = 2 2 2 2 Câu 46: Đáp án B Từ phương trình mặt phẳng (P) ta có: y 2x 2z 12 Ta có AB = ( 1;0;1 ), AC = ( a −1;2a − 2b −13; v − 3) ⎣ ⎦ Suy ra ⎡AB, AC⎤ = ( 2a − 2b −13; b − a − 2;13 − 2a + 2b) 1 1 2 ⎣ ⎦ 2 2 2 = − − nên tọa độ điểm C ( a;2a − 2 b; b) Do đó S = ⎡ AB, AC⎤ = ( 2a − 2b − 13) + ( b − a − 2) + ( 13 − 2a + 2b) ABC Đặt t = a − b thì ( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 2 ABC 4S∆ = 2t − 13 + t + 2 + 13 − 2t = 9t − 100t + 342 2 ⎛ 50 ⎞ 578 578 = ⎜30t − ⎟ + ≥ ⎝ 3 ⎠ 9 9 50 Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi t = 9 17 2 Do đó min S ABC = khi t = 6 50 9 . Vì thế b = a − 2 2 2 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 50 9 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 22 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Suy ra ⎛ 8 50 ⎞ C ⎜ a; − ; a − ⎟ ⎝ 9 9 ⎠ http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Vậy tập hợp các điểm C là đường thẳng có phương trình y ( t R ) Câu 47: Đáp án D Trang 23 ⎧ ⎪ x = t ⎪ 8 ⎨ = − ∈ ⎪ 9 ⎪ 8 ⎪z = − + t ⎩ 9 Gọi I là tâm của hình vuông thì I chính là hình chiếu của C lên BD I 1 4 t;1 t; 1 t CI = 4t − 2;2 − t; t + 1 Ta có: ( − + − − + ) nên ( ) 1 Vì CI ⊥ BD nên CI. uBD = 0 ⇔ 4( 4t − 2) − ( 2 − t ) + t + 1 = 0 ⇔ t = 2 Do đó: ⎛ 1 1 ⎞ 3 2 I ⎜1; ; − ⎟, CI − ⎝ 2 2 ⎠ 2 I là trung điểm AC ⇒ A( 1;2;3 ) 1 − + − − + với t > 4 Tọa độ điểm B( 1 4 t;1 t; 1 t) Ta có IB = IC nên ( ) 2 2 2 2 t = 0 ⎛ 1 ⎞ ⎛ 1 ⎞ 9 ⎡ − 2 + 4t + ⎜ − t ⎟ + ⎜ + t ⎟ = ⇔ t − t = 0 ⇔ 2 2 2 ⎢ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎣t = 1 Tọa độ điểm B ( 3;0;0 ) . Suy ra D( −1;1; − 1) Câu 48: Đáp án C ( 2 1; 4;2 ) M ∈ d ⇒ M − t − t + t 2 2 2 2 MA MB MC t t t ( ) 2 − − = −9 − 18 + 12 = 21− 9 + 1 ≤ 21 Dấu “=” xảy ra khi t = − 1 2 2 2 Vậy max ( MA MB MC ) Câu 49: Đáp án A Gọi I là trung điểm M thuộc mặt cầu ( ) − − khi M ( 1;3; − 2) ⎛ 5 5 ⎞ AB ⇒ I ⎜ ;0; ⎟; AB = 5 ⎝ 2 2 ⎠ DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 2 2 2 ⎛ 5 ⎞ ⎛ 5 ⎞ 25 S : ⎜ x − ⎟ + y + ⎜ z − ⎟ = ⎝ 2 ⎠ ⎝ 2 ⎠ 4 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Bộ đề luyện thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn (2016)
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG