Views
7 months ago

SMME NEWS - DEC 2017 ISSUE

SMME

SMME NEWS 8 21 December 2017 Land of Opportunity Agro- Processing Support Scheme (APSS) The Agro-Processing Support Scheme’s next designated application window for the receipt of applications is open from 1 September 2017 until 31 January 2018. You are requested to kindly submit accurate and completed applications with all relevant supporting documentation by e-mail to apssapplications@thedti.gov.za Objectives The Agro-Processing Support Scheme (APSS) aims to stimulate investment by the South African agro-processing / beneficiation (agri-business) enterprises. The investment should demonstrate that it will achieve some of the following: Increased capacity, employment creation, modernised machinery and equipment, competitiveness and productivity improvement and broadening participation. Benefits • The scheme offers a 20% to a 30% cost-sharing grant to a maximum of R20 million over a two-year investment period, with a last claim to be submitted within six months after the final approved milestone. • The dti may consider an additional 10% grant for projects that meet all economic benefit criteria such as employment, transformation, geographic spread and local procurement. • The maximum approved grant may be utilised on a combination of investment costs provided the applicant illustrates a sound business case for the proposed investment activities. Eligibility criteria • An applicant must submit a completed application form and business plan with detailed agroprocessing/beneficiation activities, budget plans and projected income statement and balance sheet, for a period of at least three years for the project. The project/business must exhibit economic merit in terms of sustainability. • The application must be submitted within the designated application window period, prior to start of processing/beneficiation or undertaking activities being applied for. Any assets bought and taken into commercial use or competitiveness improvements costs incurred before applying for the incentive will be considered as non-qualifying. • For existing entities, submit latest financial statements, reviewed by an independent external auditor or accredited person, not older than 18 months. • The approved entity may not reduce its employment levels from the average employment levels for a 12-month period prior to the date of application, and these employment levels should be maintained for the duration of the incentive period/ agreement. • Minimum qualifying investment size, including competitiveness improvement cost, will be at least R1 million. Contacts Ms Suzan Chiloane schiloane@ thedti.gov.za 012 394 1208 Ms Semakaleng Mangwedi smangwedi@thedti.gov.za 012 394 1073 Ms Rinny Mmakau rmmakau@ thedti.gov.za 012 394 1618 Investment Network If you looking for an investment opportunity as an investor or entrepreneur, then you might want to consider the South African Investment Network. The South African Investment Network is an online platform that connects entrepreneurs seeking funding with ‘angel’ investors looking for investment. They maintain that they have access to R83 billion to invest. They connect global and local investors/ entrepreneurs. Contact https://www. investmentnetwork.co.za/ FNB Business Innovation Awards 2018 entries open World-class, innovative businesses with the highest potential to scale and grow are invited to enter the FNB Business Innovation Awards supported by Endeavor South Africa (EndeavorSA). Innovation is a key driver of business growth and scalability. The FNB Business Innovation Awards are aimed at businesses that are able to demonstrate real innovation that has the potential to change the way an industry operates both locally and internationally. The businesses must be founder-led, exhibit high-growth potential and have the capacity to add substantial economic value by means of job creation. All successful entries will go through EndeavorSA’s stringent selection process where the qualifying entrepreneurs will be interviewed by a selection judging panel, then shortlisted as FNB Business Innovation Awards Finalists. All finalists will get an opportunity to present their businesses to a final judging panel. The winner will then be announced as the FNB Business Innovator of the Year and be awarded, by FNB Business, an all-expenses paid trip to attend the prestigious Endeavor International Selection Panel (ISP) taking place in New York. At the ISP, they will meet and pitch their business to global business leaders and investors as well as rub shoulders with their peers from around the world. In addition, pending feedback from the panel about their business and capability as a global entrepreneur, the winner could walk away with the international recognition and prestigious title of an Endeavor Entrepreneur. Entries are now open and will close on the 31 January 2018. Submissions can be made online via the website www.fnbbusinessinnovationawards. co.za ukunakekela, ukwelulekwa kanye nokubuyiswa kwesimilo Igama lombhali: Nomcebo Mncube kanye ne www.ucec.org.za I-UCEC iyanekekela, iluleke, iphinde izibandakanye ekubuyisweni kwesimilo (phelecelezi i-rehabilitation) em’phakathini nakubantu ababodwana uMngeni Community Empowerment Centre (UCEC) wasungulwa njengenhlangano engezinzuzo (phecelezi iNPO) kanye nehlangano ezimisele ngokusiza umphakathi ngo 2003 ngenjongo yokuphakamisa umphakathi nokusiza ngezindingo ezahlukahlukeni em’phakathini kanye nakubantu abangabodwana. I-UCEC inike usizo, ukweluleka kanye nokubuyisa kwezimilo zabantu: abesifazane abahlukumezekile, abangasebenzi, izintandane, izingane ezihlukumezekile noma ezilahliwe, imindeni nabantu abaswele; abathunjwayo njenjongo yokuthengiswa noma ukudayisiswa ngomzimba (phecelezi- victims of human trafficking); abadayisa ngocansi/ abaqwayizi, imiphakathi ehluphekayo noma enganakiwe, abantu abahlala ngabodwana abaneminyaka engamashumi ayisithupha kuya phezulu, kanye nabantu abanesandulela senculazi noma inculazi uqobo. Lenhlangano iphinde inike usizo kumalungu emindeni yalabantu ababalwe ngaphezulu. Injongo yalenhlangano ukuthi isuse isisindo inikezele ngosizo kubantu nemiphakathi ebhekana nobunzima ingazikhethelanga. Bafuna ukwakha ubudlwelwane obuhle nabantu bamabhizinisi abasebenzisana nabo ukuze basize abaswele ukuthi nabo bazimele. Ngaphezu kwalokho, bafuna ukusiza abantu abanegciwane lenculazi nabaneculazi uqobo ngokuqeda izinkoleloze ezikhona ngabantu abaphila naleligciwane nesandulela salo. Bafuna nokuba yizwi baphinde banikezele ngamandla kubantu abasabayo ukukhuluma ngokuhlukumezeka kwabo. Injongo ye-UCEF ukusindisa izimplio zabantu abasezinhlungwini kanye nabantu abaswele. Umgomo walenhlangano ukhuthazwe umsebenzi abawenzayo. Umngeni Community Empowerment Centre uqinisekisa ubuholi obuqotho nokunakekela kahle kwezimali ngokuthi ubeke umhlahlela phamili osondelene nombona welenhlangano. I- UCEC izibeka isimeni la ezibandakanya khona ekubhekelaneni kwezindaba zokudla kanye nokunikezela ngokudla, izingubo zokugqoka, ezokulala kanye nemikhiqizo yezempilo. Iphinde izinikele ekuzibandakanyeni nezinkulumo nabantu abasebenza em’phakathini ngokusemthethweni. Uma ufuna ukunikela , ungaqhumana nolenhlanga ngocingo ku: 031 824 7951 noma uthumele umlayezo kule email address: janice@ucec. org.za. Ungaphinde uvakashele ne website yabo ku www.ucec.org.za uma ufuna ukuthola olunye ulwazi ngalenhlangano. Win a brand makeover for your SME from Retail Capital Retail Capital knows the importance that SMEs play in the growth of the economy. Retail Capital is offering SMEs an opportunity to win a makeover to build their brand with an investment of R250,000. Their campaign, asks SMEs to share the vision of how they would like to see their business grow, and it is led by a team of experts. Retail Capital will work with the winning SME to help make their vision come true. Part of the prize includes developing the digital presence of all campaign entrants. This includes setting up each entrant’s digital presence on Google, Facebook, Twitter, Tripadvisor, Zomato and any others that may be relevant to their specific market or industry. Entries close Friday 30 March 2018. Visit: http://www.retailcapital.co.za/ yourvisionourbelief/ to enter.

21 December 2017 SMME NEWS 9 SERVICES/CLASSIFIED ARMED & UNARMED GUARDING AND MONITORING TEL: 032 552 1739 079 0860 911 velocitys5@aol.com ARE YOU READY FOR YOUR BUSINESS TO TAKE - SOCIAL MEDIA MARKETING - SALES TRAINING - PR FLIGHT IN 2018 ? CALL US ON: 082 641 5279 eMAIL: sales@relaytionshipgoals.co.za www.relaytionshipgoals.co.za TOKISO Website Development Business Administration Graphic Designs Information Technologies Printing Services Cell: 084 712 5428 Cheresphamandla7@gmail.com

Issue 84 / Dec 2017/Jan 2018
Feb-Dec 2017
SAUDA MAGAZINE DEC 2017
RSET NEWS Jan -Dec 2012 Vol VII Issue I - Rajagiri School of ...
Dec 28 to Jan 3, 2017! Happy New Year from Gay Palm Springs! DDG THIS WEEK in Gay Palm Springs.
Dec 2012 - Jan 2013, Issue 170 - Royal New Zealand Navy
Issue 73 / Dec 2016/Jan 2017
YOUGHAL DEC. 22ND.qxd - Youghal News
Issue 42: Nov/Dec 2012 - NEPIC