Views
8 months ago

Nghiên cứu cấu trúc, tính chất của compozit chịu nhiệt độ cao, cách nhiệt trên cơ sở sợi cacbon và nhựa phenolic

https://app.box.com/s/i261olkdqw5yivftlgshl16zot3wevsz

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Hình 1.19. Sự phụ thuộc của điện trở riêng ρ của sợi cacbon trên sở hắc ín o nhiệt độ xử lý nhiệt T ................................................................................. 28 Hình 1.20. Cấu trúc vật liệu compozit cacbon-cacbon [28] ............................. 28 Hình 1.21. Sự phụ thuộc độ bền kéo của compozit cacbon-cacbon 3D o nhiệt độ (1 - theo hướng x; 2 - theo hướng z) ............................................................ 30 Hình 1.22. trình bày sự phụ thuộc của hệ số dãn nở nhiệt hệ số dẫn nhiệt của vật liệu compozit cacbon-cacbon 3D o nhiệt độ. .......................................... 31 Hình 2.1. Sơ đồ quá trình chế tạo mẫu vật liệu compozit cacbon-cacbon ........ 34 Hình 2.2. Sơ đồ công nghệ phân hủy nhiệt ....................................................... 35 Hình 2.3. Sơ đồ công nghệ CVI ........................................................................ 35 Hình 2.4. Sơ đồ thiết bị xử lý nhiệt chế tạo compozit cacbon-cacbon ............. 36 Hình 3.1. Bột graphit sử dụng trong chế tạo compozit cacbon-cacbon ............ 46 Hình 3.2. Giản đồ phân tích cỡ hạt của bột graphit .......................................... 46 Hình 3.3. Phổ SEM-EDX xác định thành phần bột graphit .............................. 47 Hình 3.4. Vải sợi cacbon cacbon sợi ngắn sử dụng trong chế tạo compozit cacbon-cacbon ................................................................................................... 48 Hình 3.5. Ảnh FeSEM của bề mặt sợi cacbon khi chưa xử lý nhiệt (a) đã xử lý nhiệt ở 400 o C (b) ........................................................................................... 49 Hình 3.6. Phổ EDX về thành phần hóa học của sợi cacbon xử lý nhiệt ở 400 o C ............................................................................................................................ 49 Hình 3.7. Phổ hồng ngoại của mẫu nhựa phân tách từ vật liệu cách nhiệt trong động đẩy nhiên liệu rắn A72 ........................................................................ 51 Hình 3.8. Phổ hồng ngoại của mẫu sợi cacbon phân tách từ vật liệu cách nhiệt trong động đẩy nhiên liệu rắn A72 ............................................................... 53 Hình 3.9. Ảnh SEM của sợi cacbon sau khi biến tính bề mặt .......................... 54 Hình 3.10. Ảnh SEM của compozit sợi cacbon/phenolic chế tạo được ........... 56 Hình 3.11. Giản đồ phân tích nhiệt của nhựa nền (đường dưới) compozit sợi DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN cacbon/phenolic (đường trên) do luận văn chế tạo ........................................... 57 Hình 3.12. Ảnh SEM của mẫu compozit C-C-C sau CVI chu kỳ 1 ................. 58 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www. lrc.tnu.edu.vn/ Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Hình 3.13. Ảnh SEM của mẫu compozit cacbon-cacbon sau XLN chu kỳ 1 ... 59 Hình 3.14. Ảnh SEM của mẫu compozit cacbon-cacbon sau XLN chu kỳ 2 ... 59 Hình 3.15. Ảnh SEM của mẫu compozit cacbon-cacbon sau XLN chu kỳ 3 ... 60 Hình 3.16. Ảnh SEM của mẫu compozit cacbon-cacbon sau XLN chu kỳ 4 ... 61 Hình 3.17. Giản đồ nhiễu xạ Rơnghen (X-Ray) của mẫu compozit C-C-C sau CVI chu kỳ 1 ..................................................................................................... 61 Hình 3.18. Giản đồ nhiễu xạ Rơnghen của mẫu compozit cacbon-cacbon sau XLN chu kỳ 1 .................................................................................................... 62 Hình 3.19. Giản đồ nhiễu xạ Rơnghen của mẫu compozit cacbon-cacbon sau XLN chu kỳ 2 .................................................................................................... 63 Hình 3.20. Giản đồ nhiễu xạ Rơnghen của mẫu compozit cacbon-cacbon sau XLN chu kỳ 3 .................................................................................................... 64 Hình 3.21. Giản đồ nhiễu xạ Rơnghen của mẫu compozit cacbon-cacbon sau XLN chu kỳ 4 .................................................................................................... 64 Hình 3.22. Giản đồ thử nén của các mẫu compozit cacbon-cacbon sau CVI chu kỳ 1 (a) sau CVI-XLN 1(b), 2(c), 3(d), 4(e) chu kỳ ..................................... 66 Hình 3.23. Giản đồ nhiễu xạ Rơnghen phần bên trong của loa phụt trong động đẩy nhiên liệu rắn A72 ................................................................................. 68 Hình 3.24. Giản đồ nhiễu xạ Rơnghen bề mặt bên ngoài phần đoạn eo của loa phụt trong động đẩy nhiên liệu rắn A72 ....................................................... 69 Hình 3.25. Ảnh SEM của mẫu vật liệu làm loa phụt trong động đẩy nhiên liệu rắn A72 chụp theo chiều thẳng đứng ................................................................ 70 Hình 3.26. Ảnh SEM của mẫu vật liệu làm loa phụt trong động đẩy nhiên liệu rắn A72 chụp theo chiều ngang ......................................................................... 70 Hình 3.27. Ảnh SEM của compozit cacbon-cacbon chế tạo được (a) loa phụt động đẩy nhiên liệu rắn A72 (b)................................................................... 72 Hình 3.28. Mô tả quá trình thấm cacbon từ thể khí o lỗ xốp (b) với các cấu DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN trúc lỗ xốp khác nhau (a) ................................................................................... 75 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www. lrc.tnu.edu.vn/ Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc và tính chất của vật liệu gốm - thuỷ tinh hệ CaO-MgO-SiO2
Nghiên cứu khả năng biến tính của aminopolysacharide tự nhiên, ứng dụng làm chất hấp phụ hợp chất màu hữu cơ
Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác của vật liệu nano SrTiO3 (2017)
SKKN Nghiên cứu giải thích ứng dụng một số chất dựa vào tính chất vật lí và hóa học
CHỦ ĐỀ DẠY HỌC - CHỦ ĐỀ CACBON - HỢP CHẤT CỦA CACBON