Views
9 months ago

Nghiên cứu cấu trúc, tính chất của compozit chịu nhiệt độ cao, cách nhiệt trên cơ sở sợi cacbon và nhựa phenolic

https://app.box.com/s/i261olkdqw5yivftlgshl16zot3wevsz

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định - Trạng thái C: Nhựa đã đóng rắn hoàn toàn, không bị mềm hoặc nóng chảy bởi nhiệt, không tan hay trương bởi dung môi. Tuỳ thuộc o điều kiện tổng hợp, nhựa phenolic được chia thành 2 loại là Novolac Resol 1.3.1.1. Nhựa nền PF dạng novolac Là nhựa nhiệt dẻo, được điều chế bằng cách ngưng tụ phenol (P) với fomandehyt (F) khi tỷ lệ mol P/F > 1, sử dụng xúc tác axit. Phản ứng tạo nhựa phụ thuộc o các yếu tố: Nhiệt độ, pH tỷ lệ mol các chất tham gia phản ứng. Tuỳ thuộc o tỷ lệ mol của phenol formandehit mà nhựa thu được có trọng lượng phân tử khác nhau. Các xúc tác axit rất cần thiết trong quá trình đa tụ được chia thành hai loại: * Axít có hoạt tính mạnh: HCl, H 2 SO 4 , H 3 PO 4 * Axít hữu có hoạt tính yếu: oxalic, lactic, p-toluen sunfonic…. Cơ chế quá trình phản ứng với xúc tác axit diễn ra như sau [30]: Trong môi trường axít nhiệt, các dẫn xuất o, p metylol phenol không bền, tiếp tục ngưng tụ với nhau cả với phenol dư. Quá trình ngưng tụ tiếp diễn đến khi tạo nhựa, phản ứng tạo nhựa toả nhiều nhiệt, khoảng 88 kJ/mol. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú http://www. lrc.tnu.edu.vn/ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Nhựa tạo thành ở dạng mạch thẳng, không chứa nhóm metylol trong mạch với công thức tổng quát như sau: HO OH HO HO CH CH 2 CH 2 2 CH 2 Hoặc H [C 6 H 3 (OH)CH 2 ] n C 6 H 4 OH (n = 48) [14] Thông thường nhựa novolac có khối lượng phân tử trung bình từ 600 800-1216 tỷ lệ M w : M n o khoảng 2,0 2,4. 1.3.1.2. Nhựa nền PF dạng resol Được điều chế bằng cách ngưng tụ phenol với formandehit khi tỷ lệ mol P/F < 1 trong môi trường kiềm, phản ứng tạo nhựa phụ thuộc o các yếu tố: nhiệt độ, pH, tỷ lệ mol các chất phản ứng. Các xúc tác kiềm thường được sử dụng là: NaOH, KOH, NH 4 OH,... với khoảng pH = 7 11. Giai đoạn đầu của phản ứng khi nhiệt độ thấp (20 – 60 o C) là sự kết hơp phenol với formandehit tạo ra các dẫn xuất metylol phenol. Giai đoạn thứ 2 của phản ứng khi nhiệt độ lớn hơn 70 o C là sự ngưng tụ các dẫn xuất metylol phenol tạo ra oligomer PF. Động học của phản ứng tạo thành oligome PF được trình bày trong [15, 17]. Theo [9], chế phản ứng tạo ra dẫn xuất metylol phenol trong môi DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN trường kiềm như sau: MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú http://www. lrc.tnu.edu.vn/ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc và tính chất của vật liệu gốm - thuỷ tinh hệ CaO-MgO-SiO2
Nghiên cứu khả năng biến tính của aminopolysacharide tự nhiên, ứng dụng làm chất hấp phụ hợp chất màu hữu cơ
Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác của vật liệu nano SrTiO3 (2017)
TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CỦA Cu2O NANO
SKKN Nghiên cứu giải thích ứng dụng một số chất dựa vào tính chất vật lí và hóa học
NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VÀ XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC CỦA MUỐI KÉP NATRI - KẼM HYDROXYCITRAT TỪ DỊCH CHIẾT HCA
Nghiên cứu chiết tách, xác định cấu trúc các hoạt chất từ cây Bách bộ (Stemona pierrei Gagn) ở Lào