Views
5 months ago

Nghiên cứu cấu trúc, tính chất của compozit chịu nhiệt độ cao, cách nhiệt trên cơ sở sợi cacbon và nhựa phenolic

https://app.box.com/s/i261olkdqw5yivftlgshl16zot3wevsz

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com OH O - O O + OH - H http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định H OH O O O O CH 2 OH O H H + OH H + CH 2 OH CH 2 OH + CH 2 O CH 2 OH H 2 O + CH 2 O CH 2 O + + CH 2 O OH O OH 2 C H O H CH 2 OH H O O O CH 2 O H CH 2 O O CH 2 O OH H CH 2 OH CH 2 OH CH 2 OH CH 2 OH + + H O O O H CH 2 OH CH 2 OH O O CH 2 OH CH 2 OH CH 2 OH O HOH 2 C CH 2 OH Qua một chuỗi các tương tác như trên các dẫn xuất mono, đi, tri metylol phenol được tạo thành. Sau đó, khi nhiệt độ >70 o C, các dẫn xuất này tiếp tục ngưng tụ. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú http://www. lrc.tnu.edu.vn/ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com OH OH CH 2 OH HO OH + - H 2 O CH 2 CH 2 OH http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định CH 2 OH - H 2 O HO CH2 - O - CH 2 Ngoài ra còn có sự ngưng tụ của phenol với các dẫn xuất metylol OH CH 2 OH + OH - H 2 O OH HO HO CH 2 CH 2 OH OH + CH 2 O Quá trình đa tụ cứ tiếp diễn cho đến khi tạo nhựa. Hỗn hợp phản ứng phân thành 2 lớp, lớp trên là nước, lớp dưới là nhựa. Phản ứng ngưng tụ giữa phenol formandehit trong môi trường kiềm là phản ứng toả nhiệt, nhiệt lượng toả ra cỡ 58 kJ/mol [9]. Oligome tạo thành có khối lượng phân tử cỡ 400 đến 800 – 1000 [8, 9]. Công thức tổng quát của oligome [9]: HO OH HOH 2 C CH 2 CH 2 OH OH CH 2 OH OH CH 2 CH 2 OH CH 2 CH 2 CH 2 OH CH 2 OH Hàm lượng oxi trong nhựa resol lớn hơn ≈ 1,4 lần trong nhựa novolac. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Ngoài ra trong phân tử nhựa resol còn chứa liên kết ete – CH 2 – O – CH 2 – [8]. 1.3.1.3. Sự đóng rắn nhựa MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú http://www. lrc.tnu.edu.vn/ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc và tính chất của vật liệu gốm - thuỷ tinh hệ CaO-MgO-SiO2
Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác của vật liệu nano SrTiO3 (2017)
Nghiên cứu khả năng biến tính của aminopolysacharide tự nhiên, ứng dụng làm chất hấp phụ hợp chất màu hữu cơ
Nghiên cứu khả năng biến tính của aminopolysacharide tự nhiên, ứng dụng làm chất hấp phụ hợp chất màu hữu cơ
Preview Nghiên cứu khả năng biến tính tro bay bằng chất hoạt động bề mặt ứng dụng hấp phụ ion Hg2+(2017)
Nghiên cứu chiết tách, xác định cấu trúc các hoạt chất từ cây Bách bộ (Stemona pierrei Gagn) ở Lào
Preview Nghiên cứu tổng hợp và tính chất xúc tác quang của vật liệu TiO2/graphen oxit biến tính