Views
7 months ago

Nghiên cứu cấu trúc, tính chất của compozit chịu nhiệt độ cao, cách nhiệt trên cơ sở sợi cacbon và nhựa phenolic

https://app.box.com/s/i261olkdqw5yivftlgshl16zot3wevsz

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định hoặc đưa o lò cùng với khí lò. Quá trình cacbon hóa được thực hiện trong khí bảo vệ (nitơ hoặc argon) để sợi xenlulo không phản ứng với oxi không khí [30]. Graphit hóa được thực hiện ở nhiệt độ rất cao. Nhiệt độ cuối của quá trình graphit hóa nằm trong khoảng 2600-2800°C. Hàm lượng cacbon trong sản phẩm sau quá trình này không dưới 99%. Quá trình graphit hóa được thực hiện trong môi trường có khí bảo vệ (argon) trong thời gian rất ngắn (khoảng i phút). Hình 1.7. Sơ đồ quá trình cacbon hóa với những phương án kéo căng sợi khác nhau. 1 - thiết bị đầu o; 2 - bể chứa chất xúc tác; 3, 7, 11 - lò; 4, 8 - trục lăn kéo; 5, 9 - trục lăn định hướng; 6, 10 - vật nặng Việc kéo căng sợi trong các giai đoạn xử lý nhiệt đóng vai trò rất quan trọng trong sản xuất sợi cacbon. Kéo căng sợi giúp nâng cao độ bền cũng như các tính chất khác của sợi (hình 1.7). DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Hình 1.8. Tương quan giữa giới hạn bền σB mô đun đàn hồi E của sợi cacbon trên sở xenlulo MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú http://www. lrc.tnu.edu.vn/ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tính chất của sợi cacbon trên sở sợi tơ nhân tạo: Mô đun đàn hồi của sợi cacbon làm từ xenlulo phụ thuộc o rất nhiều yếu tố của quá trình công nghệ, trong đó quan trọng nhất là nhiệt độ cao nhất của quá trình xử lý nhiệt [35]. Khối lượng riêng của sợi đạt khoảng 1300-1900 kg/m 3 , độ bền kéo có thể đạt đến 3445 MPa, mô đun đàn hồi nằm trong khoảng 690-760 GPa (hình 1.8). Độ dẫn điện của sợi cacbon trên sở xenlulo có mối tương quan với mô đun đàn hồi của sợi. Hình 1.9 trình bày sự phụ thuộc của độ dẫn điện o mô đun đàn hồi của sợi cacbon. Hình 1.9. Tương quan giữa độ dẫn điện γ mô đun đàn hồi E của sợi cacbon trên sở xenlulo 1.3.2.2. Sợi cacbon trên sở polyacrylonitril (PAN) Cũng như sợi xenlulo, sợi PAN là nguyên liệu chính trong chế tạo sợi cacbon. Từ sợi PAN có thể chế tạo sợi cacbonđộ bền mô đun đàn hồi cao. Sợi PAN có ưu điểm là chứa hàm lượng cacbon cao (khoảng 40% khối lượng). Quá trình xử lý sợi PAN: Quá trình xử lý sợi PAN thành sợi cacbon bao gồm các giai đoạn: tạo hình sợi PAN ban đầu; vuốt sơ bộ; ổn định hóa ở nhiệt DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN độ 220°C trong không khí dưới lực căng; cacbon hóa ở nhiệt độ 1500°C trong môi trường khí trơ; graphit hóa ở nhiệt độ 3000°C trong môi trường khí trơ [32]. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú http://www. lrc.tnu.edu.vn/ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc và tính chất của vật liệu gốm - thuỷ tinh hệ CaO-MgO-SiO2
Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác của vật liệu nano SrTiO3 (2017)
Nghiên cứu khả năng biến tính của aminopolysacharide tự nhiên, ứng dụng làm chất hấp phụ hợp chất màu hữu cơ
CHỦ ĐỀ DẠY HỌC - CHỦ ĐỀ CACBON - HỢP CHẤT CỦA CACBON