Views
8 months ago

Nghiên cứu cấu trúc, tính chất của compozit chịu nhiệt độ cao, cách nhiệt trên cơ sở sợi cacbon và nhựa phenolic

https://app.box.com/s/i261olkdqw5yivftlgshl16zot3wevsz

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Nghiên cứu quá trình khép vòng trong môi trường khí trơ bằng phương pháp phân tích nhiệt cho thấy peak tỏa nhiệt tại nhiệt độ xấp xỉ 270°C, tương ứng với quá trình khép vòng của nhóm nitryl. Sự thoát một lượng lớn HCN NH 3 trùng với hiệu ứng tỏa nhiệt trên đường cong phân tích nhiệt. Sự thoát HCN đi kèm với sự hình thành liên kết đôi của cacbon trong polyme, còn NH 3 là sản phẩm thoát ra khi kết thúc phản ứng. Trong điều kiện đẳng nhiệt tại nhiệt độ dưới 270°C HCN sinh ra ít hơn, do đó liên kết đôi cũng giảm đi. Trong môi trường khí trơ, quá trình khép vòng trong sợi phải diễn ra trong điều kiện đẳng nhiệt hoặc nâng nhiệt rất chậm. Nếu nhiệt độ tiến gần 270°C quá trình khép vòng đã dừng lại, có thể dẫn tới hiện tượng khép vòng quá nhanh. Nhiệt lượng sinh ra khi đó có thể làm giảm hướng ưu tiên trong trong cấu trúc sợi, ảnh hưởng xấu đến tính của sợi cacbon. Trong điều kiện đẳng nhiệt xuất hiện khuynh hướng tăng số vòng vẫn giữ được hướng ưu tiên trong sợi trong toàn bộ thời gian sợi được kéo căng. Quá trình được trình bày trong hình 1.12. Hình 1.12. Cấu trúc lý tưởng của sợi PAN được ổn định hóa trong môi trường khí trơ Khi ổn định hóa sợi PAN trong không khí sẽ diễn ra không chỉ phản ứng khép vòng mà còn diễn ra sự tương tác giữa polyme oxi của môi trường. Hiện nay, công nghệ chế tạo sợi cacbon ổn định hóa sợi PAN trong không khí chiếm ưu thế hơn do độ ổn định thu được cao hơn trong môi trường khí trơ [24]. Cacbon hóa graphit hóa: Cacbon hóa là quá trình nhiệt phân sợi PAN đã ổn định hóa, trong đó diễn ra quá trình chuyển hóa sợi PAN thành sợi cacbon. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trong giai đoạn này sẽ đạt được những tính chất cần thiết của sợi cacbon. Quá trình cacbon hóa được tiến hành trong môi trường khí trơ tại nhiệt độ 1000 - 1500°C. Tại nhiệt độ đó gần như tất cả các nguyên tố bị loại bỏ khỏi sợi, trừ MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú http://www. lrc.tnu.edu.vn/ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định cacbon. Tại nhiệt độ dưới 1000°C diễn ra chủ yếu sự thoát các sản phẩm khí của quá trình nhiệt phân. Để quá trình thoát khí diễn ra nhanh cần tăng đều nhiệt độ (với vận tốc khoảng 21°C/phút) liên tục đến 1000°C. Thành phần hóa học của sợi sau khi nung đến 1000°C bao gồm khoảng 94% cacbon 6% nitơ. Khi xử lý sợinhiệt độ 1300°C, trong vật liệu chỉ còn khoảng 0,3% nitơ. Nitơ ảnh hưởng rất quan trọng đến tính chất điện của sợi cacbon. Độ giảm khối lượng khi cacbon hóa sợi PAN được trình bày trong hình 1.13. Ở nhiệt độ 1600°C sợi PAN mất khoảng 55-60% khối lượng ban đầu. Hình 1.13. Sự thay đổi độ giảm khối lượng theo nhiệt độ với tốc độ nung sợi khác nhau: 1 - 0,5; 2 - 15; 3 - 2; 4 - 4; 5 - 8; 6 - 25°C/phút Graphit hóa được tiến hành ở nhiệt độ trên 1800°C để tăng mô đun đàn hồi của sợi. Hàm lượng cacbon trong sợi phụ thuộc o nhiệt độ của quá trình xử lý nhiệt. Trong khi sợi sau khi cacbon hóa có thành phần chiếm khoảng 80- 95% cacbon thì sau khi graphit hóa có thành phần chiếm khoảng 99% cacbon. Nếu khối lượng riêng của sợi PAN ban đầu là 1200 kg/m 3 thì khối lượng riêng của sợi cacbon nằm trong khoảng 1700-2100 kg/m 3 (trong khi khối lượng riêng của graphit dạng đơn tinh thể lý tưởng là 2260 kg/m 3 ). Sau khi xử lý nhiệt đường kính của sợi ban đầu giảm đi gần một nửa. Đường kính trung bình của sợi DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN cacbon nằm trong khoảng 7-10 μm [23]. Tính chất của sợi cacbon trên sở PAN: Độ bền kéo mô đun đàn hồi cao của sợi cacbon có được do tính dị hướng cao của tinh thể graphit. Để đạt được MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú http://www. lrc.tnu.edu.vn/ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc và tính chất của vật liệu gốm - thuỷ tinh hệ CaO-MgO-SiO2
Nghiên cứu khả năng biến tính của aminopolysacharide tự nhiên, ứng dụng làm chất hấp phụ hợp chất màu hữu cơ
Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác của vật liệu nano SrTiO3 (2017)
SKKN Nghiên cứu giải thích ứng dụng một số chất dựa vào tính chất vật lí và hóa học
CHỦ ĐỀ DẠY HỌC - CHỦ ĐỀ CACBON - HỢP CHẤT CỦA CACBON
NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VÀ XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC CỦA MUỐI KÉP NATRI - KẼM HYDROXYCITRAT TỪ DỊCH CHIẾT HCA