Views
6 months ago

Nghiên cứu cấu trúc, tính chất của compozit chịu nhiệt độ cao, cách nhiệt trên cơ sở sợi cacbon và nhựa phenolic

https://app.box.com/s/i261olkdqw5yivftlgshl16zot3wevsz

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định - Máy phân tích kích thước hạt LA 950, Horiba, Úc đặt tại Viện Kỹ thuật Hoá học, Sinh học Tài liệu nghiệp vụ, Bộ Công an; - Máy nhiễu xạ Rơnghen (X-Ray), PANalytical, Hà Lan, đặt tại Viện Hóa học - Vật liệu, Viện Khoa học Công nghệ quân sự; - Máy xác định tính chất học, Tinius Olsen H100KU, Hounsfield, Anh, đặt tại Viện Kỹ thuật Hóa học, Sinh học Tài liệu nghiệp vụ, Bộ Công an. 2.3. Thực nghiệm 2.3.1. Chế tạo mẫu compozit cacbon-cacbon Tiến hành chế tạo mẫu vật liệu compozit cacbon-cacbon qua 5 giai đoạn: phối trộn, ép tạo hình, phân hủy nhiệt, thấm cacbon từ pha hơi, xử lý nhiệt như trình bày tại sơ đồ hình 2.1. Giai đoạn 1: Phối trộn Trộn đều 80g bột graphit 5g sợi cacbon o các dung dịch PF (phenol fomaldehit) có hàm lượng nhựa 15g thu được hỗn hợp lỏng G-CF/PF. Hỗn hợp trên để khô tự nhiên trong không khí 24 giờ, sau đó được sấy khô ở 90ºC trong 4 giờ để loại bỏ hết dung môi (hỗn hợp ở dạng đặc). Giai đoạn 2: Ép tạo hình - Hỗn hợp sau khi sấy khô được cho o khuôn ép. Tiến hành ép gia nhiệt theo hai giai đoạn với áp lực ép 50÷200 kgf/cm 2 . + Giai đoạn 1: nâng nhiệt độ khuôn từ nhiệt độ phòng lên 120ºC, ép đẳng nhiệt tại 120ºC trong 30 phút. + Giai đoạn 2: nâng nhiệt lên 165ºC, ép đẳng nhiệt tại 165ºC trong 10÷40 phút. Sau đó mẫu được làm nguội tự nhiên theo khuôn ép đến nhiệt độ phòng. - Các mẫu compozit sau khi ép được cắt thành các mẫu kích thước 10×10 ×10 mm để khảo sát ảnh hưởng của áp lực ép, thời gian ép đến tính chất lý từ đó chọn ra chế độ ép thích hợp để tiến hành bước tiếp theo. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú http://www. lrc.tnu.edu.vn/ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Bột graphit + sợi cacbon + nhựa phenolic Hỗn hợp (bột graphit + sợi cacbon + nhựa phenolic) Compozit (cốt cacbon + nền sợi phenolic) Compozit C-C (cốt cacbon + nền sợi cacbon) Compozit C-C-C (cốt cacbon + nền sợi cacbon + nền pirocacbon) Compozit cacbon - cacbon Hình 2.1. Sơ đồ quá trình chế tạo mẫu vật liệu compozit cacbon-cacbon Giai đoạn 3: Phân hủy nhiệt Quá trình phân hủy nhiệt nhằm mục đích phân hủy nhựa nền để vật liệu chỉ còn cấu trúc khung cacbon. Sau đó tiến hành thấm cacbon từ thể khí o trong các lỗ trống bị phân hủy để nâng cao mật độ, tiếp tục lặp lại quá trình để được cấu trúc tốt nhất. Giai đoạn 1: . PHỐI TRỘN Sấy 90ºC, 4 giờ Giai đoạn 2: ÉP TẠO HÌNH 165ºC, 10÷40 phút, 50÷200 kgf/cm 2 Giai đoạn 3: PHÂN HỦY NHIỆT 1000ºC, 4 giờ, Ar Giai đoạn 4: THẤM CACBON TỪ PHA HƠI 1100 ºC, 4 giờ, Ar + CH4 Giai đoạn 5: XỬ LÝ NHIỆT 2100 ºC, 2 giờ, Ar DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú http://www. lrc.tnu.edu.vn/ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc và tính chất của vật liệu gốm - thuỷ tinh hệ CaO-MgO-SiO2
Nghiên cứu khả năng biến tính của aminopolysacharide tự nhiên, ứng dụng làm chất hấp phụ hợp chất màu hữu cơ
Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác của vật liệu nano SrTiO3 (2017)
SKKN Nghiên cứu giải thích ứng dụng một số chất dựa vào tính chất vật lí và hóa học
CHỦ ĐỀ DẠY HỌC - CHỦ ĐỀ CACBON - HỢP CHẤT CỦA CACBON