Views
8 months ago

Nghiên cứu cấu trúc, tính chất của compozit chịu nhiệt độ cao, cách nhiệt trên cơ sở sợi cacbon và nhựa phenolic

https://app.box.com/s/i261olkdqw5yivftlgshl16zot3wevsz

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 2.3.3. Đặc trưng cấu trúc tính chất của vật liệu chế tạo được Các mẫu vật liệu compozit (cốt cacbon + nền sợi phenolic); compozit C-C (cốt cacbon + nền sợi cacbon); compozit C-C-C (cốt cacbon + nền sợi cacbon + nền pirocacbon compozit cacbon - cacbon chế tạo tại các giai đoạn 2, 3, 4, 5 trong quá trình chế tạo mẫu vật liệu tại hình 2.1 được tiến hành cắt gia công khí khảo sát, đặc trưng cấu trúc tính chất của vật liệu: phân tích kích thước hạt. hiển vi điện tử quét (SEM), phổ hồng ngoại (FT-IR), phân tích nhiệt (DSC/TGA), tính chất học (độ bền kéo đứt, độ bền uốn), nhiễu xạ Rơnghen (X-Ray), cân thủy tĩnh (tỷ trọng biểu kiến, độ xốp tổng, độ xốp kín)... 2.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.4.1. Phương pháp nhiễu xạ Rơnghen (X-Ray) Nguyên tắc: Các bước sóng của tia X nằm trong khoảng từ 1A o đến 50A o . Chúng có năng lượng lớn nên có thể xuyên o chất rắn. Khoảng cách d giữa các lớp nanoclay giữa các mặt tinh thể được xác định theo định luật Bragg: n d 2sin Với: d: khoảng cách giữa hai mặt song song, n: số bậc phản xạ (1, 2, 3, 4….), θ: góc giữa tia mặt phẳng pháp tuyến, λ = 1,54 A o là bước sóng của tia Rơnghen. Phương pháp nhiễu xạ tia X cho biết khoảng cách bản d 001 giữa các lớp tinh thể. Từ các cực đại nhiễu xạ trên giản đồ nhiễu xạ tia X, tìm được 2θ thì có DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN thể tính được d 001 . So sánh giá trị d 001 tìm được với giá trị d 001 chuẩn sẽ xác định được cấu trúc của mẫu. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú http://www. lrc.tnu.edu.vn/ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Cách tiến hành: Mẫu vật liệu cần nghiên cứu được đưa o o buồng đo để tiến hành chụp phổ máy sẽ tự động ghi lại các đỉnh hấp thụ của vật liệu. Thiết bị: Máy nhiễu xạ Rơnghen Siemens D5000, Đức, ống phát tia Cu bước sóng K = 1,54A o có lọc tia, cường độ ống phóng 0,030A, góc quét 2 thay đổi từ 2-45 o , tốc độ đếm 1 o / phút, đặt tại Viện Hoá học-Vật liệu, Viện Khoa học công nghệ quân sự, Bộ Quốc phòng. 2.4.2. Phương pháp hiển vi điện tử quét (SEM) Nguyên tắc: Chùm electron (được tạo ra tại catot) đi theo một đường thẳng qua trường điện từ, thấu kính, trường quét rồi hội tụ xuống mẫu nghiên cứu. Chùm electron đập o mẫu phát ra các điện tử phản xạ thứ cấp. Mỗi điện tử phát xạ này qua điện thế gia tốc o phần thu biến đổi thành tín hiệu, chúng được khuếch đại đưa o mạng lưới điều khiển tạo độ sáng trên màn ảnh. Mỗi điểm trên mẫu nghiên cứu cho một điểm trên màn ảnh. Độ sáng tối trên màn ảnh tuỳ thuộc lượng điện tử thứ cấp phát ra tới bộ thu, đồng thời phụ thuộc o khuyết tật bề mặt của mẫu nghiên cứu. Cách tiến hành: Mẫu vật liệu bị phá huỷ ở điều kiện nghiên cứu với kích thước phù hợp được gắn lên giá đỡ. Phủ lên bề mặt phá huỷ của mẫu bằng một lớp platin mỏng bằng phương pháp bốc bay trong chân không để tăng độ dẫn điện. Mẫu nghiên cứu được đưa o buồng đo để chụp bề mặt phá huỷ của vật liệu. Thiết bị: Kính hiển vi điện tử quét (SEM) JEOL 6610 LA, Nhật Bản, đặt tại Viện Hóa học - Vật liệu, Viện Khoa học Công nghệ quân sự; 2.4.3. Phổ tán sắc năng lượng tia X (EDX) Nguyên lý chung: Phổ tán sắc năng lượng tia X là kỹ thuật phân tích thành phần hóa học của vật rắn dựa o việc ghi lại phổ tia X phát ra từ vật rắn do tương tác với các bức xạ. Kỹ thuật EDX chủ yếu được thực hiện trong các DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN kính hiển vi điện tử SEM, ở đó ảnh vi cấu trúc vật rắn được ghi lại thông qua việc sử dụng chùm điện tử có năng lượng cao tương tác với vật rắn. Khi chùm MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú http://www. lrc.tnu.edu.vn/ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc và tính chất của vật liệu gốm - thuỷ tinh hệ CaO-MgO-SiO2
Nghiên cứu khả năng biến tính của aminopolysacharide tự nhiên, ứng dụng làm chất hấp phụ hợp chất màu hữu cơ
Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác của vật liệu nano SrTiO3 (2017)
SKKN Nghiên cứu giải thích ứng dụng một số chất dựa vào tính chất vật lí và hóa học
NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VÀ XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC CỦA MUỐI KÉP NATRI - KẼM HYDROXYCITRAT TỪ DỊCH CHIẾT HCA
CHỦ ĐỀ DẠY HỌC - CHỦ ĐỀ CACBON - HỢP CHẤT CỦA CACBON