Views
6 months ago

Nghiên cứu cấu trúc, tính chất của compozit chịu nhiệt độ cao, cách nhiệt trên cơ sở sợi cacbon và nhựa phenolic

https://app.box.com/s/i261olkdqw5yivftlgshl16zot3wevsz

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định (a) Hình 3.5. Ảnh FeSEM của bề mặt sợi cacbon khi chưa xử lý nhiệt (a) đã xử lý nhiệt ở 400 o C (b) Hình 3.6. Phổ EDX về thành phần hóa học của sợi cacbon xử lý nhiệt ở 400 o C Kết quả phân tích thành phần hóa học của sợi bằng phổ tán sắc năng lượng tia X (EDX) trình bày tại hình 3.6 cho thấy, khi sợi được xử lý nhiệt tại 400 o C thì ngoài lượng cacbon, mẫu sợi còn xuất hiện hàm lượng oxi có giá trị là 0,80%. Điều này cho thấy, quá trình oxi hoá bề mặt mẫu đã xảy ra khi tiến hành xử lý nhiệt trong môi trường không khí. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN (b) MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú http://www. lrc.tnu.edu.vn/ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 3.2. Phân tích cấu trúc tính chất của vật liệu chế tạo trên sở sợi cacbon/ phenolic so sánh với vật liệu cách nhiệt trong động đẩy nhiên liệu rắn A72 3.2.1. Phân tích cấu trúc tính chất vật liệu cách nhiệt trong động đẩy nhiên liệu rắn A72 Mẫu vật liệu khảo sát được lấy từ lớp cách nhiệt trong động đẩy nhiên liệu rắn A72 tiến hành cắt gia công khí, khảo sát, đặc trưng cấu trúc tính chất của vật liệu. Kết quả xác định cấu trúc tính chất như sau: 3.2.1.1. Tỷ trọng của vật liệu cách nhiệt trong động đẩy nhiên liệu rắn A72 Mẫu vật liệu cách nhiệt trong động đẩy nhiên liệu rắn A72 sau khi thu thập được tiến hành gia công mẫu xác định tỷ trọng biểu kiến của mẫu. Kết quả phân tích được trình bày tại bảng 3.1. Bảng 3.1. Tỷ trọng của vật liệu cách nhiệt trong động đẩy nhiên liệu rắn A72 STT Từng phần 1 1,241 2 1,243 3 1,242 Tỷ trọng (g/cm 3 ) Trung bình 1,242 Kết quả xác định tỷ trọng trung bình của 3 mẫu được cắt tại ba vị trí khác nhau cho thấy độ sai lệch của mẫu là không đáng kể. Điều này cho thấy sự phân bố của sợi gia cường trong compozit rất đồng đều. Giá trị tỷ trọng trung bình xác định được của vật liệu là 1,242 g/cm 3 , phù hợp với các công bố tiêu chuẩn về vật liệu cách nhiệt trong động đẩy nhiên liệu rắn. 3.2.1.2. Tính chất của vật liệu cách nhiệt trong động đẩy nhiên liệu rắn A72 Mẫu vật liệu cách nhiệt trong động đẩy nhiên liệu rắn A72 được tiến DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN hành xác định độ bền kéo đứt, mô đun đàn hồi kéo, độ bền uốn. Kết quả phân tích được trình bày tại bảng 3.2. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú http://www. lrc.tnu.edu.vn/ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc và tính chất của vật liệu gốm - thuỷ tinh hệ CaO-MgO-SiO2
Nghiên cứu khả năng biến tính của aminopolysacharide tự nhiên, ứng dụng làm chất hấp phụ hợp chất màu hữu cơ
Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác của vật liệu nano SrTiO3 (2017)
SKKN Nghiên cứu giải thích ứng dụng một số chất dựa vào tính chất vật lí và hóa học
CHỦ ĐỀ DẠY HỌC - CHỦ ĐỀ CACBON - HỢP CHẤT CỦA CACBON