Views
8 months ago

Nghiên cứu cấu trúc, tính chất của compozit chịu nhiệt độ cao, cách nhiệt trên cơ sở sợi cacbon và nhựa phenolic

https://app.box.com/s/i261olkdqw5yivftlgshl16zot3wevsz

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Hình 3.8. Phổ hồng ngoại của mẫu sợi cacbon phân tách từ vật liệu cách nhiệt trong động đẩy nhiên liệu rắn A72 Kết quả phân tích phổ hồng ngoại của cốt sợi phân tách từ vật liệu cách nhiệt trong động đẩy nhiên liệu rắn A72 trình bày tại hình 3.8 cho thấy xuất hiện pic tại bước sóng 3735 cm -1 đặc trưng cho dao động của nhóm OH của nước (nước kết tinh hoặc hơi ẩm). Có thể có sự xuất hiện của amin bậc 1, đặc trưng là 2 pic trong vùng 3350-3200 cm -1 1 đỉnh trong vùng 1620-1590 cm -1 đặc trưng của dao động biến dạng NH; ngoài ra có dao động của mạch cacbon trong vùng 1420-1400 cm -1 ). Pic tại bước sóng 3476 cm -1 chân rộng đặc trưng cho dao động của nhóm OH (nhóm OH của liên kết C-OH). Pic tại bước sóng 1679-1547 cm -1 cường độ yếu đặc trưng cho dao động C=C của vòng benzen. Kết quả này cho thấy các pic này đặc trưng cho sợi cacbon được chế tạo từ sợi PAN. Kết quả phân tích phổ hồng ngoại cho thấy vật liệu được chế tạo trên sở sợi cacbon (sợi được chế tạo từ sợi PAN). Nhận xét: - Kết quả phân tích tính chất của vật liệu cách nhiệt phù hợp với các công bố tiêu chuẩn của vật liệu cách nhiệt sử dụng cho động nhiên liệu rắn hỗn hợp. - Vật liệu cách nhiệt sử dụng cho động nhiên liệu rắn hỗn hợp có độ bền kéo đứt, mô đun đàn hồi kéo độ bền uốn cao hơn so với compozit hữu thông thường. Chúng được chế tạo từ compozit sợi cacbon với nhựa nhiệt rắn phenolic được đóng rắn bằng hợp chất amin. Các kết quả phân tích tính chất đặc trưng cấu trúc này là sở để luận văn tiến hành chế tạo thử nghiệm vật liệu trên sở sợi cacbon/phenolic nhằm tạo ra hệ vật liệu có tính chất tương đương với vật liệu cách nhiệt sử dụng cho động nhiên liệu rắn hỗn hợp. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú http://www. lrc.tnu.edu.vn/ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 3.2.2. Phân tích cấu trúc tính chất vật liệu chế tạo trên sở sợi cacbon/ phenolic 3.2.2.1. Hình thái học của sợi cacbon biến tính Kết quả chụp ảnh hiển vi điện tử quét (SEM) của mẫu sợi cacbon sau khi biến tính bề mặt được trình bày tại hình 3.9. Hình 3.9. Ảnh SEM của sợi cacbon sau khi biến tính bề mặt Kết quả cho thấy sợi cacboncấu trúc bề mặt phẳng, kích thước sợi khá đồng đều, trong khoảng từ 8-10µm, nguyên liệu hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong chế tạo vật liệu compozit cách nhiệt. Phương pháp chế tạo vật liệu compozit cách nhiệt được tiến hành như sau: hoà tan theo tỉ lệ % khối lượng nhựa phenolic: hexa metylen tetramin : etanol = 50 : 6 : 44 thu được dung dịch P. Cân 50 g sợi cacbon trộn đều với 30 g dung dịch P. Hỗn hợp P được sấy ở nhiệt độ 80 o C trong 3 giờ, sau đó ép nóng với áp lực ép 150 kg/cm 2 nhiệt độ 120 o C, thời gian ép 30 phút, tiến hành nâng nhiệt lên 165 o C, thời gian ép 90 phút thu được mẫu compozit sợi cacbon/phenolic. 3.2.2.2. Tỷ trọng của compozit sợi cacbon/phenolic chế tạo được Kết quả xác định tỷ trọng biểu kiến của compozit sợi cacbon/phenolic do DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN luận văn chế tạo được trình bày tại bảng 3.3. Bảng 3.3. Tỷ trọng của compozit sợi cacbon/phenolic chế tạo được STT Tỷ trọng (g/cm 3 ) MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú http://www. lrc.tnu.edu.vn/ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc và tính chất của vật liệu gốm - thuỷ tinh hệ CaO-MgO-SiO2
Nghiên cứu khả năng biến tính của aminopolysacharide tự nhiên, ứng dụng làm chất hấp phụ hợp chất màu hữu cơ
Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác của vật liệu nano SrTiO3 (2017)
SKKN Nghiên cứu giải thích ứng dụng một số chất dựa vào tính chất vật lí và hóa học
NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VÀ XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC CỦA MUỐI KÉP NATRI - KẼM HYDROXYCITRAT TỪ DỊCH CHIẾT HCA