Views
8 months ago

Nghiên cứu cấu trúc, tính chất của compozit chịu nhiệt độ cao, cách nhiệt trên cơ sở sợi cacbon và nhựa phenolic

https://app.box.com/s/i261olkdqw5yivftlgshl16zot3wevsz

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Từng phần 1 1,236 2 1,238 3 1,237 Trung bình 1,237 Kết quả cho thấy tỷ trọng của mẫu chế tạo là 1,237 g/cm 3 , gần giống chỉ thấp hơn một chút so với mẫu phân tích từ vật liệu của động đẩy nhiên liệu rắn A72 (1,242 g/cm 3 ), điều này cho thấy tỷ lệ chế tạo mẫu ban đầu là phù hợp trong chế tạo vật liệu cách nhiệt, sự khác biệt có thể được giải thích là do độ xốp của vật liệu còn lớn dẫn đến tỷ trọng của mẫu thấp. 3.2.2.3. Tính chất của compozit sợi cacbon/phenolic chế tạo được Kết quả phân tích độ bền kéo đứt, mô đun đàn hồi kéo, độ bền uốn của compozit sợi cacbon/phenolic do luận văn chế tạo được trình bày trong bảng 3.4. Bảng 3.4. Tính chất của compozit sợi cacbon/phenolic chế tạo được STT Tính chất Đơn vị Giá trị thu được 1 Độ bền kéo đứt MPa 189,2 2 Mô đun đàn hồi kéo GPa 2,39 3 Độ bền uốn MPa 72,4 Kết quả cho thấy độ bền kéo, mô đun đàn hồi kéo độ bền uốn của vật liệu sợi cacbon/phenolic do luận văn chế tạo đều thấp hơn so với mẫu vật liệu cách nhiệt chuẩn trong động đẩy nhiên liệu rắn A72 của Nga. Tuy nhiên độ bền kéo mô đun đàn hồi kéo vẫn nằm trong phạm vi cho phép của vật liệu cách nhiệt cho động nhiên liệu rắn hỗn hợp. Kết quả này cũng cho thấy cần thiết phải tiếp tục nghiên cứu, tối ưu công nghệ chế tạo, tỷ lệ thành phần vật liệu nhằm nâng cao hơn nữa tính chất của vật liệu nghiên cứu. 3.2.2.4. Hình thái học của compozit sợi cacbon/phenolic chế tạo được DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Ảnh hiển vi điện tử quét của compozit sợi cacbon/phenolic do luận văn chế tạo với độ phóng đại 2000 lần được trình bày tại hình 3.10. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú http://www. lrc.tnu.edu.vn/ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Kết quả hình thái học cho thấy vật liệu có cấu trúc đan xen giữa sợi cacbon nhựa nền. Bề mặt vật liệu không phẳng, bị rỗ xốp lớn, điều này có thể là do khả năng thấm ướt của nhựa nền chưa tốt dẫn đến sự điền đầy của nhựa chưa cao. Kết quả ảnh SEM cũng cho thấy giá trị tỷ trọng các chỉ tiêu của mẫu vật liệu compozit sợi cacbon/phenolic chế tạo được kém hơn so với mẫu vật liệu cách nhiệt chuẩn trong động đẩy nhiên liệu rắn A72 của Nga là hợp lý. Để khắc phục hiện tượng này cần phải tiến hành các nghiên cứu khảo sát sâu hơn nữa về các yếu tố ảnh hưởng của hàm lượng nhựa, độ nhớt nhựa đến sự thấm ướt của sợi gia cường. Hình 3.10. Ảnh SEM của compozit sợi cacbon/phenolic chế tạo được 3.2.2.5. Phân tích nhiệt vật liệu chế tạo được Mẫu nhựa nền mẫu compozit sợi cacbon/phenolic do luận văn chế tạo được tiến hành phân tích nhiệt vi sai với tốc độ gia nhiệt 5 o C/phút trong môi trường không khí. Kết quả phân tích được trình bày tại hình 3.11. Kết quả cho thấy đối với mẫu nhựa nền thì khi nâng nhiệt đến khoảng DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 100 o C, mẫu bắt đầu có sự giảm khối lượng, khi tiếp tục nâng nhiệt thì khối lượng của mẫu tiếp tục giảm quá trình phân huỷ vật liệu xảy ra cực đại tại nhiệt độ 515,4 o C. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú http://www. lrc.tnu.edu.vn/ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc và tính chất của vật liệu gốm - thuỷ tinh hệ CaO-MgO-SiO2
Nghiên cứu khả năng biến tính của aminopolysacharide tự nhiên, ứng dụng làm chất hấp phụ hợp chất màu hữu cơ
Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác của vật liệu nano SrTiO3 (2017)
SKKN Nghiên cứu giải thích ứng dụng một số chất dựa vào tính chất vật lí và hóa học
CHỦ ĐỀ DẠY HỌC - CHỦ ĐỀ CACBON - HỢP CHẤT CỦA CACBON
NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VÀ XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC CỦA MUỐI KÉP NATRI - KẼM HYDROXYCITRAT TỪ DỊCH CHIẾT HCA