Views
2 weeks ago

Nghiên cứu cấu trúc, tính chất của compozit chịu nhiệt độ cao, cách nhiệt trên cơ sở sợi cacbon và nhựa phenolic

https://app.box.com/s/i261olkdqw5yivftlgshl16zot3wevsz

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Đối với mẫu compozit sợi cacbon/phenolic thì khi nâng nhiệt cũng xảy ra hiệu ứng tương tự như của mẫu nhựa nền, tuy nhiên độ bền nhiệt tăng cao hơn. Đường TGA có khối lượng giảm nhẹ khi nâng nhiệt đến 500 o C. Tiếp tục nâng nhiệt thì quá trình phân huỷ nhiệt cũng xảy ra đạt cực đại tại 515,4 o C, nhiệt độ này trùng với nhiệt độ phân huỷ của nhựa nền. Điều này chứng tỏ độ ổn định của nhựa nền là rất tốt sau quá trình gia công mẫu. Hình 3.11. Giản đồ phân tích nhiệt của nhựa nền (đường dưới) compozit sợi Nhận xét: cacbon/phenolic (đường trên) do luận văn chế tạo So sánh kết quả phân tích cấu trúc khảo sát tính chất của vật liệu compozit sợi cacbon/phenolic do luận văn chế tạo với vật liệu cách nhiệt trong động đẩy nhiên liệu rắn A72 cho thấy vật liệu chế tạo được đã có một số tính DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN chất đáp ứng được yêu cầu được đánh giá là phù hợp để chế tạo vật liệu cách nhiệt cho động đẩy nhiên liệu rắn. Cần tiếp tục tiến hành các nghiên cứu sâu MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú http://www. lrc.tnu.edu.vn/ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định hơn về hệ vật liệu này nhằm tăng cường tính chất của hệ vật liệu, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra của động đẩy nhiên liệu rắn. 3.3. Cấu trúc tính chất vật liệu compozit C-C-C sau các quá trình thấm cacbon từ thể khí -xử lý nhiệt (CVI-XLN) Vật liệu compozit graphit-sợi cacbon/nhựa phenolic (G-CF/PF) trước sau khi được xử lý nhiệt (XLN) ở các chu kỳ khác nhau được tiến hành thấm cacbon từ thể khí (CVI). Quá trình CVI có tác dụng điền cacbon o các lỗ xốp, khí CH 4 phân hủy tại 1100 o C trong 4 giờ tạo nên các nguyên tử cacbon, các nguyên tử cacbon thấm o bên trong cũng như phủ trên bề mặt mẫu compozit, lúc này cacbon tồn tại chủ yếu ở dạng vô định hình. CH 4 → C nguyên tử + 2H 2 (khí) (1) 3.3.1. Cấu trúc hình thái học của vật liệu compozit C-C-C Kết quả hình thái học (FeSEM) của bề mặt mẫu sau xử lý CVI chu kỳ 1 tại hình 3.12 cho thấy, mẫu có bề mặt phẳng, không có vết nứt do các hạt cacbon lắng đọng trên bề mặt. Hình 3.12. Ảnh SEM của mẫu compozit C-C-C sau CVI chu kỳ 1 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú http://www. lrc.tnu.edu.vn/ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc và tính chất của vật liệu gốm - thuỷ tinh hệ CaO-MgO-SiO2
Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác của vật liệu nano SrTiO3 (2017)
Nghiên cứu khả năng biến tính của aminopolysacharide tự nhiên, ứng dụng làm chất hấp phụ hợp chất màu hữu cơ
SKKN Nghiên cứu giải thích ứng dụng một số chất dựa vào tính chất vật lí và hóa học
Preview Nghiên cứu khả năng biến tính tro bay bằng chất hoạt động bề mặt ứng dụng hấp phụ ion Hg2+(2017)
NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VÀ XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC CỦA MUỐI KÉP NATRI - KẼM HYDROXYCITRAT TỪ DỊCH CHIẾT HCA
Nghiên cứu chiết tách, xác định cấu trúc các hoạt chất từ cây Bách bộ (Stemona pierrei Gagn) ở Lào
TÍNH CHẤT TỪ VÀ HOẠT TÍNH QUANG CỦA La0.8Ba0.2Fe0.9Mn0.1O3-δ VÀ LaFe0.9Mn0.1O3-δ
NGHIÊN CỨU SỰ TÍCH TỤ ĐỘC CHẤT TRONG HÀU TẠI BẾN TRE (2017)
SKKN ĐỀ XUẤT CÁCH VIẾT ĐỒNG PHÂN CỦA CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ LỚP 11 VÀ LỚP 12
Nghiên cứu so sánh sự hấp phụ loại bỏ bisphenol-A bằng tro trấu và carbon hoạt tính dạng hạt
Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng vật liệu WS2 có cấu trúc nano
Kỹ thuật sản xuất phân hữu cơ từ chất thải rắn của quá trình chế biến rau quả
NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP, XÁC ĐỊNH CẤU TẠO CỦA MỘT SỐ FOMAZAN CHỨA DỊ VÒNG PYRIDIN
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN VÀ CẤU TẠO CỦA PHẤN KHÔNG BỤI
Nghiên cứu khả năng thế nguyên tử clo bằng hidro trong phân tử hexacloxyclohexan bằng phương pháp sử dụng phần mềm tính toán lượng tử (2017)
NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VÀ HOẠT TÍNH XÚC TÁC QUANG CỦA COMPOSIT SnO2/g-C3N4
[VIETSUB] PHÂN LẬP, ĐỊNH TÍNH, NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN VÀ ĐIỀU TRỊ VẾT THƯƠNG CỦA QUERCETIN-3-O-α-L-RHAMNOPYRANOSIDE-2’’-GALLATE