Views
6 months ago

Nghiên cứu cấu trúc, tính chất của compozit chịu nhiệt độ cao, cách nhiệt trên cơ sở sợi cacbon và nhựa phenolic

https://app.box.com/s/i261olkdqw5yivftlgshl16zot3wevsz

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Sau khi CVI, tiến hành XLN ở nhiệt độ 2100 o C trong 2 giờ trong môi trường khí Ar với các chu kỳ lặp lại. Kết quả hình thái học (FeSEM) của bề mặt mẫu sau XLN ở chu kỳ 1 tại hình 3.13 cho thấy đã có sự thay đổi đáng kể so với mẫu chưa được XLN (hình 3.12), trên bề mặt vật liệu đã xuất hiện những vệt nứt vỡ lớn. Điều này là do khi XLN ở nhiệt độ cao sẽ diễn ra quá trình chuyển cấu trúc vật liệu dẫn đến hiện tượng co kéo vật liệu gây nứt có dấu hiệu bong vỡ bề mặt. Hình 3.13. Ảnh SEM của mẫu compozit cacbon-cacbon sau XLN chu kỳ 1 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Hình 3.14. Ảnh SEM của mẫu compozit cacbon-cacbon sau XLN chu kỳ 2 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú http://www. lrc.tnu.edu.vn/ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Kết quả hình thái học (FeSEM) của bề mặt mẫu sau CVI-XLN ở chu kỳ 2 tại hình 3.14 cho thấy bề mặt vật liệu vẫn xuất hiện vết nứt, tuy nhiên chiều rộng vết nứt lượng vết nứt đã giảm đáng kể, điều này chứng tỏ vật liệu đã dần ổn định sau 2 chu kỳ CVI-XLN. Hình 3.15. Ảnh SEM của mẫu compozit cacbon-cacbon sau XLN chu kỳ 3 Kết quả hình thái học (FeSEM) của bề mặt mẫu sau CVI-XLN ở chu kỳ 3 tại hình 3.15 cho thấy bề mặt mẫu đã có sự thay đổi rõ rệt, các lỗ xốp nhỏ dần, hiện tượng bong tróc, vỡ bề mặt đã giảm rất lớn, bề mặt đồng đều đanh chắc hơn. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú http://www. lrc.tnu.edu.vn/ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER