Views
1 week ago

Nghiên cứu cấu trúc, tính chất của compozit chịu nhiệt độ cao, cách nhiệt trên cơ sở sợi cacbon và nhựa phenolic

https://app.box.com/s/i261olkdqw5yivftlgshl16zot3wevsz

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Hình 3.16. Ảnh SEM của mẫu compozit cacbon-cacbon sau XLN chu kỳ 4 Kết quả hình thái học (FeSEM) của bề mặt mẫu sau CVI-XLN ở chu kỳ 4 tại hình 3.16 cho thấy bề mặt mẫu phẳng, đồng đều đanh chắc. Điều này có thể do sau quá trình XLN các nguyên tử cacbon này được chuyển pha, tạo nên bề mặt đanh chắc, ổn định tổ chức. Phân tích cấu trúc hình thái học của mẫu compozit cacbon-cacbon cho thấy sau 4 chu kỳ CVI-XLN thì cấu trúc vật liệu đã ổn định, không còn hiện tượng co kéo gây biến dạng cấu trúc vật liệu. Như vậy, cần tiến hành CVI-XLN đến chu kỳ 4 để đảm bảo được quá trình chuyển pha, ổn định tổ chức khắc phục được hiện tượng phá vỡ cấu trúc vật liệu. 3.3.2. Phân tích nhiễu xạ Rơnghen của vật liệu compozit C-C-C Để hiểu rõ hơn ảnh hưởng của quá trình CVI-XLN đến cấu trúc của vật liệu, tiến hành phân tích nhiễu xạ Rơnghen (X-Ray) của mẫu sau CVI chu kỳ 1 sau khi XLN từ chu kỳ 1 đến 4. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Hình 3.17. Giản đồ nhiễu xạ Rơnghen (X-Ray) của mẫu compozit C-C-C sau CVI chu kỳ 1 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú http://www. lrc.tnu.edu.vn/ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Kết quả ảnh nhiễu xạ Rơnghen của mẫu compozit C-C-C sau CVI chu kỳ 1 tại hình 3.17 cho thấy mẫu chỉ xuất hiện các pic đặc trưng của cacbon dạng tinh thể, không xuất hiện pic của các nguyên tố khác, chứng tỏ vật liệu đã được phân huỷ nhiệt hoàn toàn, chỉ còn lại cấu trúc khung cacbon. Hình 3.18. Giản đồ nhiễu xạ Rơnghen của mẫu compozit cacbon-cacbon sau XLN chu kỳ 1 Các kết quả ảnh nhiễu xạ Rơnghen của các mẫu compozit cacbon-cacbon sau CVI-XLN chu kỳ từ 1 đến 4 chu kỳ trình bày tại các hình từ 3.18 đến 3.21 cho thấy các sau khi XLN đều chỉ xuất hiện các pic đặc trưng của cacbon dạng tinh thể, không xuất hiện pic của các nguyên tố khác giống như trường hợp của mẫu compozit C-C-C sau CVI chu kỳ 1 trình bày tại hình 3.17. Tuy nhiên, mẫu sau khi được XLN tại chu kỳ 1 (hình 3.18) có cường độ pic lớn hơn rất nhiều so với mẫu chưa được XLN (hình 3.17). Tiếp tục tăng số chu kỳ CVI-XLN cho thấy, chiều rộng của pic hẹp hơn, cường độ cao hơn các đỉnh pic rõ nét hơn, DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN góc 2 có sự dịch chuyển. Điều này cho thấy, khi tăng số chu kỳ CVI-XLN thì độ trật tự hóa ổn định tổ chức của CCC tăng, nhưng mức độ tăng không MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú http://www. lrc.tnu.edu.vn/ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác của vật liệu nano SrTiO3 (2017)
Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc và tính chất của vật liệu gốm - thuỷ tinh hệ CaO-MgO-SiO2
Nghiên cứu khả năng biến tính của aminopolysacharide tự nhiên, ứng dụng làm chất hấp phụ hợp chất màu hữu cơ
SKKN Nghiên cứu giải thích ứng dụng một số chất dựa vào tính chất vật lí và hóa học
Preview Nghiên cứu khả năng biến tính tro bay bằng chất hoạt động bề mặt ứng dụng hấp phụ ion Hg2+(2017)
NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VÀ XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC CỦA MUỐI KÉP NATRI - KẼM HYDROXYCITRAT TỪ DỊCH CHIẾT HCA
Nghiên cứu chiết tách, xác định cấu trúc các hoạt chất từ cây Bách bộ (Stemona pierrei Gagn) ở Lào
TÍNH CHẤT TỪ VÀ HOẠT TÍNH QUANG CỦA La0.8Ba0.2Fe0.9Mn0.1O3-δ VÀ LaFe0.9Mn0.1O3-δ
NGHIÊN CỨU SỰ TÍCH TỤ ĐỘC CHẤT TRONG HÀU TẠI BẾN TRE (2017)
SKKN ĐỀ XUẤT CÁCH VIẾT ĐỒNG PHÂN CỦA CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ LỚP 11 VÀ LỚP 12
Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng vật liệu WS2 có cấu trúc nano
Kỹ thuật sản xuất phân hữu cơ từ chất thải rắn của quá trình chế biến rau quả
NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP, XÁC ĐỊNH CẤU TẠO CỦA MỘT SỐ FOMAZAN CHỨA DỊ VÒNG PYRIDIN
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN VÀ CẤU TẠO CỦA PHẤN KHÔNG BỤI
Nghiên cứu khả năng thế nguyên tử clo bằng hidro trong phân tử hexacloxyclohexan bằng phương pháp sử dụng phần mềm tính toán lượng tử (2017)
[VIETSUB] PHÂN LẬP, ĐỊNH TÍNH, NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN VÀ ĐIỀU TRỊ VẾT THƯƠNG CỦA QUERCETIN-3-O-α-L-RHAMNOPYRANOSIDE-2’’-GALLATE