Views
6 months ago

Nghiên cứu cấu trúc, tính chất của compozit chịu nhiệt độ cao, cách nhiệt trên cơ sở sợi cacbon và nhựa phenolic

https://app.box.com/s/i261olkdqw5yivftlgshl16zot3wevsz

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định gian 2 giờ sau 4 chu kỳ cho vật liệu compozit cacbon-cacboncấu trúc ổn định dạng graphit tính chất lý tốt với tỷ trọng biểu kiến (ρ bk ) 1,717 g/cm 3 ; độ xốp tổng (ε tổng ) 23,892%; độ xốp hở (ε hở ) 6,203%; độ xốp kín (ε kín ) 17,689% độ nền nén 39,7 MPa. 3.4. Phân tích cấu trúc tính chất vật liệu làm loa phụt trong động đẩy nhiên liệu rắn A72 3.4.1. Tỷ trọng độ xốp của vật liệu làm loa phụt trong động đẩy nhiên liệu rắn A72 Mẫu loa phụt trong động đẩy nhiên liệu rắn A72 được gia công học thành 3 phần tiến hành xác định tỷ trọng biểu kiến, độ xốp kín, độ xốp hở của từng phần. Kết quả được trình bày trong bảng 3.6. Bảng 3.6. Tỷ trọng độ xốp của loa phụt trong động đẩy nhiên liệu rắn A72 STT Tỷ trọng biểu kiến, bk (g/cm 3 ) Từng phần 1 1,914 Trung bình Độ xốp tổng, Từng phần 15,491 εtổng (%) Trung bình Độ xốp hở, εhở Từng phần 8,782 (%) Trung bình Độ xốp kín, εkín Từng phần 6,709 2 1,914 1,914 15,490 15,490 8,779 8,780 6,711 3 1,914 15,489 8,779 6,710 (%) Trung bình 6,710 Kết quả trung bình cho thấy tỷ trọng biểu kiến của mẫu loa phụt là 1,914 g/cm 3 , độ xốp kín là 6,71 %, độ xốp hở là 8,78%. Vật liệu này có tỷ trọng tương đương với tỷ trọng của graphit mật độ cao. Từ bảng kết quả cho thấy tỷ trọng độ xốp ở các vị trí khác nhau trong loa phụt có sự sai khác nhau không đáng kể, điều đó chứng tỏ vật liệu chế tạo loa phụt có độ đồng đều rất cao. 3.4.2. Phân tích nhiễu xạ Rơnghen của vật liệu làm loa phụt trong động đẩy nhiên liệu rắn A72 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Mẫu loa phụt trong động đẩy nhiên liệu rắn A72 được tiến hành phân tích nhiễu xạ Rơnghen ở phần bên trong (không tiếp xúc với luồng lửa cháy của MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú http://www. lrc.tnu.edu.vn/ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định nhiên liệu rắn hỗn hợp) bề mặt bên ngoài phần đoạn eo của loa phụt (tiếp xúc trực tiếp với luồng lửa cháy của nhiên liệu rắn hỗn hợp). Kết quả phân tích được trình bày tại hình 3.23 hình 3.24. Hình 3.23. Giản đồ nhiễu xạ Rơnghen phần bên trong của loa phụt trong động đẩy nhiên liệu rắn A72 Kết quả phân tích nhiễu xạ Rơnghen xác định thành phần vật liệu phần bên trong của loa phụt trong động đẩy nhiên liệu rắn A72 trình bày tại hình 3.23 cho thấy nền vật liệu là graphit với pic đặc trưng cho vật liệu này là d = 3,379 Å ở cường độ rất mạnh đạt 2300 cps, còn các pic có d= 2,1258; 2,0148; 1,686 Å có cường độ yếu hơn. Kết quả phân tích nhiễu xạ Rơnghen xác định thành phần vật liệu của bề mặt bên ngoài phần đoạn eo của loa phụt trong động đẩy nhiên liệu rắn A72 trình bày tại hình 3.24 cho thấy ngoài việc xuất hiện các pha đặc trưng của graphit như trong hình 3.23 còn xuất hiện các pha đặc trưng của hợp chất khó chảy là TaC ở pic d = 2,5421 Å ZrC ở các pic d= 2,7480; 2,3699; 1,3722 Å. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Những hợp chất này có khả năng chịu sốc nhiệt xói mòn ở nhiệt độ rất cao (từ 3300-3540 o C), được phủ lên bề mặt tiếp xúc trực tiếp với luồng lửa cháy của MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú http://www. lrc.tnu.edu.vn/ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER