Views
7 months ago

Nghiên cứu cấu trúc, tính chất của compozit chịu nhiệt độ cao, cách nhiệt trên cơ sở sợi cacbon và nhựa phenolic

https://app.box.com/s/i261olkdqw5yivftlgshl16zot3wevsz

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com nhiên liệu rắn hỗn hợp bổ trợ tính năng chịu xói mòn ở nhiệt độ cao cho vật liệu compozit cacbon-cacbon. http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Hình 3.24. Giản đồ nhiễu xạ Rơnghen bề mặt bên ngoài phần đoạn eo của loa phụt trong động đẩy nhiên liệu rắn A72 3.4.3. Hình thái học của vật liệu làm loa phụt trong động đẩy nhiên liệu rắn A72 Mẫu loa phụt trong động đẩy nhiên liệu rắn A72 được cắt theo hai chiều khác nhau là chiều thẳng đứng chiều ngang của loa phụt sau đó tiến hành xác định hình thái học mặt cắt của vật liệu bằng ảnh hiển vi điện tử quét với độ phóng đại 10.000 lần. Kết quả phân tích được trình bày tại hình 3.25 3.26. Kết quả cho thấy vật liệu có cấu trúc graphit, đặc trưng là các lớp xếp chồng lên nhau, có định hướng ưu tiên theo chiều thẳng đứng, các lớp vật liệu được sắp xếp chặt khít, có lỗ xốp rất nhỏ, minh chứng thêm cho khẳng định đây là graphit mật độ cao. Ngoài ra, trên hình ảnh chụp hai chiều cho thấy không DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN xuất hiện những pha lạ đáng kể. Kết quả này cho thấy vật liệu chế tạo loa phụt động đẩy nhiên liệu rắn A72 chủ yếu là graphit ít xuất hiện pha gia cường dạng sợi cacbon. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú http://www. lrc.tnu.edu.vn/ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Hình 3.25. Ảnh SEM của mẫu vật liệu làm loa phụt trong động đẩy nhiên liệu rắn A72 chụp theo chiều thẳng đứng Hình 3.26. Ảnh SEM của mẫu vật liệu làm loa phụt trong động đẩy nhiên liệu rắn A72 chụp theo chiều ngang Kết quả ảnh SEM đã chứng minh cho kết quả tỷ trọng cao độ xốp thấp của vật liệu phù hợp với kết quả giản đồ Rơnghen phân tích thành phần pha DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN của vật liệu pirographit. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú http://www. lrc.tnu.edu.vn/ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc và tính chất của vật liệu gốm - thuỷ tinh hệ CaO-MgO-SiO2
Nghiên cứu khả năng biến tính của aminopolysacharide tự nhiên, ứng dụng làm chất hấp phụ hợp chất màu hữu cơ
Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác của vật liệu nano SrTiO3 (2017)
SKKN Nghiên cứu giải thích ứng dụng một số chất dựa vào tính chất vật lí và hóa học
NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VÀ XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC CỦA MUỐI KÉP NATRI - KẼM HYDROXYCITRAT TỪ DỊCH CHIẾT HCA
CHỦ ĐỀ DẠY HỌC - CHỦ ĐỀ CACBON - HỢP CHẤT CỦA CACBON