Views
7 months ago

Nghiên cứu cấu trúc, tính chất của compozit chịu nhiệt độ cao, cách nhiệt trên cơ sở sợi cacbon và nhựa phenolic

https://app.box.com/s/i261olkdqw5yivftlgshl16zot3wevsz

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Nhận xét: - Vật liệu chế tạo loa phụt trong động đẩy nhiên liệu rắn A72 thuộc hệ vật liệu pirographit có tỷ trọng cao. - Bề mặt bên ngoài của loa phụt tiếp xúc trực tiếp với luồng lửa nên được phủ thêm TaC, ZrC là những hợp chất có khả năng chịu sốc nhiệt xói mòn ở nhiệt độ rất cao. 3.5. So sánh cấu trúc tính chất của vật liệu compozit cacbon-cacbon chế tạo được với vật liệu làm loa phụt trong động đẩy nhiên liệu rắn A72 Để từng bước nghiên cứu hoàn thiện phương pháp chế tạo vật liệu làm loa phụt trong động đẩy nhiên liệu rắn A72, tiến hành so sánh cấu trúc tính chất của vật liệu compozit cacbon-cacbon chế tạo được với vật liệu làm loa phụt trong động đẩy nhiên liệu rắn A72. 3.5.1. Thành phần pha của vật liệu So sánh nhiễu xạ Rơnghen của phần vật liệu bên trong của loa phụt động đẩy nhiên liệu rắn A72 trình bày tại hình 3.23 với vật liệu compozit cacboncacbon chế tạo được sau 4 chu kỳ CVI-XLN trình bày tại hình 3.21 ta thấy: cả hai mẫu đều chỉ xuất hiện các pic đặc trưng của graphit với pic đặc trưng ở d = 3,38 Å ở cường độ mạnh các pic có d= 2,13; 2,0; 1,69 Å ở cường độ yếu hơn, không xuất hiện pic của các nguyên tố khác. Điều này chứng tỏ cả hai hệ vật liệu khảo sát là giống nhau, đều chỉ có cấu trúc khung cacbon trong vật liệu qui trình chế tạo vật liệu compozit cacbon-cacbon là phù hợp để chế tạo vật liệu làm loa phụt cho động đẩy nhiên liệu rắn. Kết quả so sánh cũng cho thấy chiều rộng của pic ở d = 3,38 Å của vật liệu làm loa phụt hẹp hơn, cường độ cao hơn các đỉnh pic rõ nét hơn so với vật liệu chế tạo được. Điều này chứng tỏ độ trật tự ổn định cấu trúc vật liệu làm loa phụt cao hơn vật liệu chế tạo được. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN So sánh với nhiễu xạ Rơnghen trình bày tại hình 3.24 cho thấy phần bề mặt tiếp xúc trực tiếp với luồng lửa của loa phụt động đẩy nhiên liệu rắn A72 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú http://www. lrc.tnu.edu.vn/ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định còn được phủ thêm các vật liệu chịu sốc nhiệt xói mòn ở nhiệt độ rất cao là TaC (d = 2,54 Å) ZrC (d= 2,75; 2,37). Như vậy, mới chỉ dừng ở mức chế tạo được phần nền compozit cacbon-cacbon cho loa phụt động đẩy nhiên liệu rắn. Để có thể ứng dụng làm loa phụt thì cần phải có các nghiên cứu thêm về chế tạo lớp phủ dạng cacbua (TaC, ZrC, HfC...) chịu sốc nhiệt xói mòn ở nhiệt độ cao. 3.5.2. Hình thái học của vật liệu So sánh hình thái học của vật liệu compozit cacbon-cacbon chế tạo được với vật liệu làm loa phụt trong động đẩy nhiên liệu rắn A72. Kết quả được trình bày tại hình 3.27. Hình 3.27. Ảnh SEM của compozit cacbon-cacbon chế tạo được (a) loa phụt động đẩy nhiên liệu rắn A72 (b) Kết quả so sánh cho thấy cả hai hệ vật liệu không có sự khác nhau đáng kể. Hình thái học bề mặt của cả hai hệ vật liệu đều được sắp xếp chặt khít, có lỗ xốp rất nhỏ, chứng tỏ quá trình thấm cacbon từ thể khí o trong các khe, lỗ trống của cấu trúc vật liệu khung cacbon đã có hiệu quả cao trong việc tăng cường mật độ tỷ trọng của mẫu. Các pha gia cường dạng sợi cacbon ít xuất hiện trong cả hai hệ vật liệu là do trong quá trình chế tạo xử lý nhiệt vật liệu ở nhiệt độ cao (trên 2000 o C) đã làm sợi cacbon, nhựa phenolic phân huỷ thành DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN khung cacbon trong quá trình phân huỷ nhiệt, cacbon lắng đọng từ thể khí o các lỗ trống graphit ban đầu bị nén ép, sắp xếp lại cấu trúc chuyển thành hệ vật liệu dạng pirographit có tỷ trọng cao với cấu trúc đồng nhất. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú http://www. lrc.tnu.edu.vn/ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc và tính chất của vật liệu gốm - thuỷ tinh hệ CaO-MgO-SiO2
Nghiên cứu khả năng biến tính của aminopolysacharide tự nhiên, ứng dụng làm chất hấp phụ hợp chất màu hữu cơ
Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác của vật liệu nano SrTiO3 (2017)
SKKN Nghiên cứu giải thích ứng dụng một số chất dựa vào tính chất vật lí và hóa học
CHỦ ĐỀ DẠY HỌC - CHỦ ĐỀ CACBON - HỢP CHẤT CỦA CACBON