Views
8 months ago

Nghiên cứu cấu trúc, tính chất của compozit chịu nhiệt độ cao, cách nhiệt trên cơ sở sợi cacbon và nhựa phenolic

https://app.box.com/s/i261olkdqw5yivftlgshl16zot3wevsz

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Hình 3.28. Mô tả quá trình thấm cacbon từ thể khí o lỗ xốp (b) với các cấu trúc lỗ xốp khác nhau (a) Thường thì các lỗ xốp có dạng gồ ghề nên khi thấm cacbon chúng bị bít lại ở ngay cửa lỗ trống. Mặc dù quá trình xử lý nhiệt ở 2100 o C giúp sắp xếp lại cấu trúc làm cho cacbon tiếp tục đi sâu o trong các lỗ trống các chu kỳ CVI-XLN tiếp theo vẫn có thể làm tăng cường mật độ của vật liệu nhưng các lỗ xốp kín là không tránh khỏi dẫn đến độ xốp kín của vật liệu chế tạo được vẫn còn cao. Để nâng cao mật độ, các phương án bổ xung có thể đưa ra là thấm cacbon từ thể khí ở áp lực cao, thấm tẩm dung môi hữu ở dạng lỏng sau đó phân huỷ nhiệt kết hợp thấm cacbon từ thể khí. Do độ xốp tổng cao hơn nên tỷ trọng của vật liệu chế tạo được thấp hơn vật liệu làm loa phụt động . Ngoài ra, như đã phân tích trong mục 3.4, trong vật liệu làm loa phụt động đẩy nhiên liệu rắn A72 thì ngoài vật liệu nền là compozit cacbon-cacbon, nó còn được phủ lớp cacbua dạng ZrC, TaC nên tỷ trọng độ bền nén của vật liệu trong loa phụt động đẩy nhiên liệu rắn A72 lớn so với mẫu compozit cacbon-cacbon chế tạo được. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú http://www. lrc.tnu.edu.vn/ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Kết luận: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Với mục đích “Nghiên cứu cấu trúc, tính chất của compozit chịu nhiệt độ cao, cách nhiệt trên sở sợi cacbon nhựa phenolic”, luận văn đã thu được một số kết quả sau: 1. Đã phân tích cấu trúc, xác định thành phần, khảo sát hình thái học lựa chọn được bột graphit, sợi cacbon phù hợp cho ứng dụng làm pha gia cường trong chế tạo vật liệu compozit cách nhiệt compozit cacbon-cacbon. 2. Phân tích tính chất vật liệu cách nhiệt trong động đẩy nhiên liệu rắn A72 cho thấy nó có tính chất lý vượt trội so với compozit hữu thông thường phù hợp với các tiêu chuẩn đã công bố. Phân tích phổ hồng ngoại cho thấy vật liệu này được chế tạo từ compozit sợi cacbon với nhựa nhiệt rắn phenolic được đóng rắn bằng hợp chất amin 3. Kết quả phân tích cấu trúc hình thái học, phân tích nhiệt tính chất của compozit sợi cacbon/phenolic chế tạo được cho thấy vật liệu có tính chất đáp ứng được yêu cầu đánh giá là phù hợp để chế tạo vật liệu cách nhiệt cho động đẩy nhiên liệu rắn A72. 4. Khảo sát hình thái học, phân tích nhiễu xạ Rơnghen, tính năng so sánh tính chất của vật liệu compozit cacbon-cacbon sau 1 đến 4 chu kỳ CVI- XLN cho thấy quá trình CVI giúp lắng đọng điền đầy cacbon từ thể khí o trong các lỗ trống tạo ra sau khi phân huỷ nhiệt, quá trình XLN ở 2100 o C giúp cho vật liệu compozit cacbon-cacbon được ổn định, sắp xếp lại cấu trúc, tăng mật độ tính chất lý. 5. Kết quả phân tích vật liệu compozit cacbon-cacbon chế tạo được cho thấy tính chất của vật liệu tăng lên khi tăng số chu kỳ CVI-XLN, mức độ tăng giảm dần ổn định sau 4 chu kỳ CVI-XLN. Compozit cacbon-cacbon thu được DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN sau 4 chu kỳ CVI-XLN có cấu trúc ổn định dạng pirographit tính chất lý MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú http://www. lrc.tnu.edu.vn/ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc và tính chất của vật liệu gốm - thuỷ tinh hệ CaO-MgO-SiO2
Nghiên cứu khả năng biến tính của aminopolysacharide tự nhiên, ứng dụng làm chất hấp phụ hợp chất màu hữu cơ
Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác của vật liệu nano SrTiO3 (2017)
TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CỦA Cu2O NANO
SKKN Nghiên cứu giải thích ứng dụng một số chất dựa vào tính chất vật lí và hóa học
NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VÀ XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC CỦA MUỐI KÉP NATRI - KẼM HYDROXYCITRAT TỪ DỊCH CHIẾT HCA
CHỦ ĐỀ DẠY HỌC - CHỦ ĐỀ CACBON - HỢP CHẤT CỦA CACBON