Views
7 months ago

Nghiên cứu cấu trúc, tính chất của compozit chịu nhiệt độ cao, cách nhiệt trên cơ sở sợi cacbon và nhựa phenolic

https://app.box.com/s/i261olkdqw5yivftlgshl16zot3wevsz

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com TÀI LIỆU THAM KHẢO http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tiếng Việt: 1. Đặng Văn Đường, Nguyễn Vĩ Hoàn, Nguyễn Mạnh Tuấn (2005), Vật liệu ứng dụng trong chế tạo tên lửa, Kỷ yếu Hội thảo toàn quốc lần thứ nhất về “Cơ học khí cụ bay có điều khiển”. 2. Đoàn Tuấn Anh, Ngô Minh Tiến, Phạm Tuấn Anh, Vũ Minh Thành, Lê Văn Thụ, Lê Kim Long, Nguyễn Đức Nghĩa, Nguyễn Thế Hữu (2015), Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến tính chất vật liệu sử dụng làm phôi trung gian chế tạo compozit cacbon-cacbon, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công nghệ Quân sự, số Đặc san, 10/2015, tr. 14-19. 3. Hồ Ngọc Minh, Trần Như Thọ (2010), Một số kết quả nghiên cứu độ bền ở nhiệt độ cao của vật liệu compozit phenolic/vải cacbon, sử dụng làm vật liệu bảo vệ nhiệt tải mòn, Tạp chí Khoa học Công nghệ quân sự, số 8, tr.113-117. 4. Phạm Tuấn Anh, Vũ Minh Thành, Đoàn Tuấn Anh, Lê Văn Thụ, Nguyễn Đức Nghĩa, Lê Kim Long (2015), Ảnh hưởng của quá trình thấm cacbon tới tính chất vật liệu cacbon-cacbon, Tạp chí Hóa học, số 5A, tập 53, 2015, tr. 182-188. 5. Vũ Minh Thành, Hồ Ngọc Minh, Nguyễn Mạnh Tường, Phạm Tuấn Anh, Đoàn Tuấn Anh, Lê Kim Long, Lê Văn Thụ, Nguyễn Đức Nghĩa (2015), Biến tính khảo sát ảnh hưởng của ống nano cacbon đa tường đến tính chất nhiệt của nhựa phenolformaldehit, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công nghệ Quân sự, số Đặc san, 10/2015, tr. 153-160. 6. Vũ Minh Thành, Lê Kim Long, Nguyễn Đức Nghĩa, Phạm Tuấn Anh, DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đoàn Tuấn Anh, Lê Văn Thụ (2015), Ảnh hưởng của điều kiện xử lý nhiệt tới tính chất bề mặt sợi Cacbon Culon-500 khả năng bám dính với nhựa MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú http://www. lrc.tnu.edu.vn/ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định nền compozit, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công nghệ Quân sự, số 38, tr. 116-122. Tiếng Anh: 7. Bertrand S., Lavaud J.F., Hadi E.R., Vignoles G., Pailler R. (1998), The thermal gradient-pulse flow CVI process: a new chemical vapor infiltration technique for the densification of fibre preforms, Journal of the European Ceramic Society, 18, pp. 857-870. 8. Compan J., HiraT. i, Pintsuk G., Linke J. (2009), Microstructural and thermo-mechanical characterization of carbon/carbon composites, Journal of Nuclear Materials 386-388, pp. 797-800. 9. Devi G.R., Rao K.R. (1993), Carbon-carbon composites -An overview, Defence Science Journal 43 (4), pp. 369-383. 10. Dhakate S.R., Bahl O.P. (2003), Effect of carbon fiber surface functional groups on the mechanical properties of carbon–carbon composites with HTT, Carbon 41, pp. 1193-1203. 11. Galiguzov A., Malakho A., Kulakov V., Kenigfest A., Kramarenko E., Avdeev V. (2013), The influence of carbon fiber heat treatment temperature on carbon-carbon brakes characteristics, Carbon Letters 14(1), pp. 22-26. 12. Hugh O. P. (1999), Handbook of chemical vapor deposition (CVD), Noyes Publications Park Ridge, New Jersey, U.S.A, pp. 416. 13. Hua Y., Chingombe P., Saha B., Wakeman R.J., (2005), Effect of surface modification on carbon, Carbon 43, pp. 3132-3143. 14. Haiyun J., Wang J., Wu S., Yuan Z., Hu Z., Wu R., Liu Q. (2012), The pyrolysis mechanism of phenol formaldehyde resin, Polymer Degradation and Stability 97, pp. 1527-1533. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú http://www. lrc.tnu.edu.vn/ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc và tính chất của vật liệu gốm - thuỷ tinh hệ CaO-MgO-SiO2
Nghiên cứu khả năng biến tính của aminopolysacharide tự nhiên, ứng dụng làm chất hấp phụ hợp chất màu hữu cơ
Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác của vật liệu nano SrTiO3 (2017)
SKKN Nghiên cứu giải thích ứng dụng một số chất dựa vào tính chất vật lí và hóa học
NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VÀ XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC CỦA MUỐI KÉP NATRI - KẼM HYDROXYCITRAT TỪ DỊCH CHIẾT HCA
CHỦ ĐỀ DẠY HỌC - CHỦ ĐỀ CACBON - HỢP CHẤT CỦA CACBON